BIKTOWER: cyklistické „depo“ 21. století míří do Poděbrad

 

(R)evoluce v systému cyklo-parkování zřejmě vypukne i v Poděbradech. Unikátní parkovací věž pro kola by měla vyrůst v blízkosti vlakového nádraží.

 

biketower_1

Cyklistická věž v Hradci Králové. Podobná má doplnit panorama u poděbradského nádraží

 

Zastupitelé města dali na svém jednání zelenou průkopnickému projektu v bezpečném parkování kol. Takzvaná BIKETOWER, neboli věž pro kola, již funguje například v Hradci Králové nebo v Přerově. „Automatická parkovací věž pro kola umožňuje na ploše, kde bychom stěží zaparkovali 6 osobních automobilů, bezpečně uschovat 118 jízdních kol různých velikostí, a to včetně elektrokol,“ vysvětluje Libor Štros, jednatel společnosti BIKEPROJECT.


Parkování  v prosklené věži je k dispozici 24 hodin denně. Výhodou této služby je bezesporu možnost ponechání veškerého vybavení, včetně přilby, oblečení, dětských sedaček a batohů na kole, navíc vše chráněné před rozmary počasí. „Takovéto bezpečné parkování přispívá k rozšíření cyklistické dopravy a také k její větší bezpečnosti, protože zákazníci se nebojí jezdit na kvalitnějších a lépe vybavených kolech,“ říká dále Štros.


Za uschování bicyklu v parkovací věži zaplatí cyklista poplatek 5 Kč na den. Cestující se zakoupenou IN-kartou Českých drah pak mají službu zdarma (pokud si kolo vyzvednout do 24 hodin od uschování).

 

Poptávka vs. nabídka

Zřejmě největší otázkou tak zůstává, vedle samotné urbanistické vhodnosti stavby, zda v Poděbradech bude dostatek zájemců o tyto služby. Ano, BIKETOWER již sice stojí a je s úspěchem využíván ve zmíněném Hradci Králové nebo v Přerově, což jsou však chtě nechtě města ve srovnání s Poděbrady nepoměrně větší. „O tom, že by v Poděbradech nebyl dostatečný počet lidí, kteří by BIKTOWER využívali, vůbec nepochybuji. My jsme v této fázi oslovovali pouze města, která jsme ve spolupráci s vedením Českých drah vyhodnotili jako nejvhodnější pro využití tohoto druhu parkování. A kdybych měl pochybnosti o využitelnosti v Poděbradech, tak bych na jednání zastupitelstva ani nejel. Jde nám o dlouhodobý podnikatelský projekt, ne o prodání několika parkovacích věží za každou cenu,“ míní Štros.


S jeho slovy souhlasí i zastupitelkyně města Klára Jirásková: „Myslím, že nelze poměřovat Poděbrady a jiná města podle počtu obyvatel, jde o počet kol a cyklistů. A ten je tu úctyhodný. Vzhledem k tomu, že i nadále chce město podporovat užívání kol jako ekologičtějšího a v centru i praktičtějšího dopravního prostředku, musí mít cyklisté možnost své kolo ponechat delší dobu v bezpečí. Například před nádražím.“

Rozhodnou památkáři

Jakkoliv se unikátní projekt parkovací věže pro cyklisty jeví na první dojem takřka dokonale, existuje několik postřehů, které tomuto „perfekcionismu“ růžové brýle tak trochu sundávají.


Tím hlavním je umístění stavby vedle funkcionalistické budovy vlakového nádraží. „Velká pozornost se musí věnovat výběru vhodného místa. Jak z hlediska urbanismu, tak v návaznosti na generel dopravy. Stavba by neměla nikterak narušovat nově zbudovaný přednádražní prostor. Doporučovala bych vypracovat studii umístění v několika variantách,“ podotýká předsedkyně komise urbanistiky a dopravy města Ilona Fliedrová.


Dle jednatele BIKEPROJECT, s. r. o., Libora Štrose, má být stavba situována u schodišťového východu z podchodu směrem k autobusovému nádraží (viz vizualizace). „Tato varianta se jeví z hlediska dopravy, dostupnosti a další návaznosti na vlakové i autobusové spojení jako nejoptimálnější. Z hlediska urbanismu však stavba působí mírně rušivým dojmem. Projektant by se měl zaměřit i na úpravu okolí stavby, například vhodně zvolenou zeleň. Záleží také na vyjádření památkářů,“ domnívá se Fliedrová.


Právě památkáři budou mít podstatné slovo při hledání vhodné lokace parkovací věže. „Je to veliká výzva, jak sladit požadavky moderní doby s ochranou historických částí měst. Věřím však, že se to díky kompromisům obou stran podaří ke spokojenosti všech. Děláme i návrhy různých designů polepů věží, které pak mohou zcela splynout s okolím,“ je optimistický k budoucímu jednání s památkáři Štros.

 

biketower_vizualizace

 

Na tomto místě u vlakového nádraží by mohl být parkovací dům pro cyklisty vystavěn

 

Poděbradské noviny zajímaly i zkušenosti z měst, kde již cyklo-věže stojí. „Z mého subjektivního pohledu se jedná opravdu o kvalitní službu pro cyklisty. Také jsme díky tomuto projektu zkulturnili oblast u nádraží, která byla poměrně zanedbaná. Pokud už se objeví nějaký nedostatek, ihned se řeší. Zpočátku jsme měli například problémy s přepětím, protože BIKETOWER stojí vedle drážního traťového vedení. Systém proto někdy vykazoval poruchy, ale vše se brzy vyřešilo,“ říká náměstek primátora města Přerova Petr Měřínský, kde již stavba – i dle jeho slov – plní úspěšně svůj účel.


Celkové náklady na projekt budou upřesněny prováděcí dokumentací. „Pokud vyjdu z předešlých realizací, tak nepřesáhnou 10 milionů Kč. Přitom dotační výzva Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se rozhodlo využít město Poděbrady, umožňuje uhradit až 90 % nákladů z dotací. Proto se domnívám, že Poděbrady získají toto zařízení za zhruba 1 milion Kč,“ odhaduje jednatel Štros.

 

Jak to funguje

 

jak_to_fungujeCyklista, který si hodlá uschovat kolo v parkovací věži, vidí celý „proces“ uskladnění na monitoru před sebou. Nejprve vjede koly do parkovacího žlábku, zatlačí přední kolo do parkovacího otvoru. Uchopení kola pak potvrdí zelený řádek na monitoru. Poté již jen zmáčkne tlačítko START a odebere parkovací lístek.
Při vyzvednutí kola tento lístek načte u platebního terminálu, zaplatí a bicykl se stejným způsobem vrátí zpět.
Cena je 5 Kč na den. Cestující s IN kartou mají parkovné kola zdarma, ale vždy pouze na jeden den.

 

Text: Aleš Kubelka
Foto a vizualizace: BIKEPROJECT, s. r. o.


Letošní Pohádkový les trhl rekord

Letošní Pohádkový les trhl rekord

Již po dvaadvacáté uspořádal Turistický oddíl Robinsoni Poděbrady pro děti z blízka i okolí dobrodružnou výpravu Neumannovými sady k Čábelně, okořeněnou setkáním s pohádkovými bytostmi.

celý článek >>>

V Havířském kostelíku pokřtili CD Láska notovaná

V Havířském kostelíku pokřtili CD Láska notovaná

Událostí jarního hudebního života se určitě stal koncert Pěveckého sboru a Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Collegia 2010 a KviMtetu spojený s křtem dvou nových CD alba s názvem Láska notovaná.

celý článek >>>

Strom jazyků

Strom jazyků

Mnozí skeptici říkají, že multikulturní projekt je těžce uskutečnitelný…

celý článek >>>

Senioři ZO SPCCH přeplavali La Manche

Senioři ZO SPCCH přeplavali La Manche

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Poděbrady měla 11. května v kulturním domě v Libici nad Cidlinou svoji pravidelnou členskou předprázdninovou schůzi.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY