Městská realitní nesmí připomínat někdejší „byťák“, má jasno ředitel Beneš

 

Sto dní ve funkci ředitele Městské realitní má za sebou nový ředitel Jaroslav Beneš. Kde jeho společnost „tlačí bota“ a jaké plány má do budoucna, prozradil mimo jiné v rozhovoru pro PN.

 

benes_jaroslavS jakým pohledem na společnost Městská realitní jste usedl do křesla jejího ředitele?

Tak jako většině těch, kteří měli možnost se s Městskou realitní seznámit, jevila se i mně činnost firmy jako ne zcela stabilní a působící nejistě. Po předchozích organizačních změnách a rozsáhlé obměně zaměstnanců to je i celkem přirozené. Jako prvořadý úkol jsem tedy vnímal stabilizaci pracovníků a především jejich vedení, aby získali co nejvyšší odbornou úroveň a jistotu ve své práci. Ono to mnohokrát omílané rčení – „firmu dělají lidé“, platí v tomto případě mnohonásobně. Úroveň zaměstnanců se rovněž nutně odrazí i v postupu k našim dalším cílům.

Můžete tyto cíle přiblížit?

Především jde o přebudování tepelného hospodářství v Poděbradech, aby jeho technická úroveň, spolehlivost a dosahovaná cena tepla odpovídaly dnešní úrovni. Dále chceme zajistit revitalizaci bytových domů města a jejich oprav pro spokojené bydlení obyvatel. Městskou realitní chceme postupně změnit tak, aby ani vzdáleně nepřipomínala někdejší „byťák“ s frontami žadatelů, ale byla spolehlivým zázemím pro vlastníky a nájemce bytů, kde bude možné nalézt pomoc v téměř všech záležitostech spojených s bydlením. Tyto cíle nejsou nijak zásadně rozdílné od cílů předchozího ředitele, což mi umožňuje na jeho práci navázat.

Jaké úkoly jste si stanovil v nejbližším období za prioritní?

Úkolů, které nás čekají, je mnoho a pokud bych měl uvést ty nejdůležitější, na kterých již pracujeme, pak je to zateplení alespoň dvou bytových domů ještě v letošním roce. Nyní v srpnu jsme zahájili revitalizaci včetně zateplení domu čp. 48 v ulici Pionýrů, navazovat budou čp. 46 a čp. 38 a 39 v ulici Dr. Horákové. Připravujeme i opravu fasády a výměnu výkladců u domu čp. 58 v ulici Palackého. Plánujeme také obnovu nejstarších kotelen, pro které je nyní připravována koncepce. Pro její doplnění bych rád uskutečnil setkání s představiteli vytápěných domů a projednal s nimi naše možnosti a jejich požadavky.  

Jak si vůbec obecně Městská realitní stojí v oblasti výroby a prodeje tepla?

Tepelné hospodářství města provozované Městskou realitní je ve velmi zanedbaném stavu. Parametry většiny kotelen neumožňují spolehlivou a cenově přijatelnou výrobu tepla. Spolehlivost je zatím řešena nadstandardním úsilím našich pracovníků. S cenou je problém větší – dokud nedojde k výměně zařízení za modernější, nebude možné se dostat na úroveň, se kterou by mohli být odběratelé spokojeni. Bohužel to podněcuje jednotlivé vlastníky vytápěných objektů přemýšlet o budování vlastních kotelen, což samozřejmě není příliš přínosné. Správně by se vlastník měl starat o snížení své spotřeby, to znamená především o zateplení, a dodavatel tepla o kvalitní a levnou dodávku. Jako první krok je proto nyní zpracovávána již zmíněná koncepce tepelného hospodářství.

Ani technický stav mnoha městských nebytových i bytových objektů není v dobrém stavu. Jakým způsobem hodláte řešit tyto nedostatky?

Při svém nástupu do funkce jsem si uvědomoval poměrně značný kontrast mezi stavem veřejných „statků“, jako jsou parky, náměstí či veřejné budovy, a stavem bytových domů a tepelného hospodářství. Samozřejmě zvenčí vypadá řešení jednoduše, ale po bližším seznámení jednoduchá řešení většinou selhávají. Podobně i zde. Spíše než o okamžitý jednorázový „řez“ je pro trvalé zlepšení potřeba výrazně změnit systém. A to jak při správě městských bytů, tak při způsobu spolupráce se společenstvími vlastníků bytových jednotek. Konkrétním krokem v této oblasti je nová smlouva mezi městem Poděbrady a naší společností o provádění správy bytů a ostatního majetku. Ta by měla vzájemné vztahy zpřehlednit a zvýšit kontrolu finančních toků.

mestreal121500

Městské realitní společnosti v naší zemi jsou často terčem kritiky za nepřehlednou transparentnost zakázek a potenciální korupční prostor. Jak tento problém vnímáte?

S komplikovaností vztahů a postupů souvisí i nízká transparentnost všech činností. I to bych rád změnil. Kromě plnění zákonných povinností, ke kterým od 1. 7. 2016 patří například zveřejňování všech smluv týkajících se plnění nad 50 000 Kč, bych rád informoval občany také o probíhajících akcích a o sezonních záležitostech prostřednictvím našich nových webových stránek www.mestreal-podebrady.cz, případně i prostřednictvím tisku. Domnívám se totiž, že obyvatelé bytů nemohou přijmout a podporovat činnosti, o kterých nejsou informováni. Předpokládám, že nám to pomůže dále zlepšit pohled veřejnosti na Městskou realitní.

V jakém stavu je v současné době městský bytový fond, co se týče obsazenosti nájemci?

K 1. červenci 2016 máme 21 volných bytů, z toho je velká část v domě v ulici Za Nádražím, o které je minimální zájem.

Všiml jsem si, že vaše společnost rozšířila své služby i na další části města…

Na jaře letošního roku převzala Městská realitní péči o vodní prvky v lázeňském parku, na zámku a v budově radnice. Ačkoliv se to nezdá, jedná se o poměrně náročná zařízení, jejichž provoz je v některých případech řízen počítačem. Přes počáteční potíže – především chybějící zaškolení a provozní dokumentaci – naši zaměstnanci obsluhu zvládli a dnes je snad provozováno ke spokojenosti vedení města i občanů Poděbrad.

VIZITKA

 

JAROSLAV BENEŠ

ředitel akciové společnosti Městská realitní Poděbrady

Věk: 57 let
Rodinný stav/děti: ženatý, dvě dospělé děti
Vzdělání: Střední s maturitou, zaměření elektro
Bydliště: Loučeň
Koníčky: včelařství


Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv


Poděbradské swingování 2016

Poděbradské swingování 2016

Pátý ročník přehlídky swingu a jazzu nabídl divákům na lázeňské kolonádě skvělý hudební zážitek.

celý článek >>>

Od Labe k Něvě: mladí hudebníci v Petrohradě

Od Labe k Něvě: mladí hudebníci v Petrohradě

Ve dnech 1. až 7. července zrealizovali členové a členky Pěveckého sboru a Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Collegia 2010 a KviMtetu koncertní cestu do Ruska.

celý článek >>>

Zapomenutý poděbradský spolek

Zapomenutý poděbradský spolek

V minulých Poděbradských novinách jsme opustili Zpěvácký a hudební spolek Hlahol ve dvacátých letech 20. století. Jaký byl jeho následující vývoj a co jej ovlivnilo?

celý článek >>>

Houbaři – znalci nacházejí vzácné druhy

Houbaři – znalci nacházejí vzácné druhy

Koncem června se v Centru volného času uskutečnila přednáška Jaroslava Malého, předního českého mykologa a fotografa hub, který je činný na webech Naturatlas a Naturfoto. Součástí akce bylo určování donesených hub.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY