Tak zase v září. Spokojení ředitelé mají před sebou nové výzvy

 

Inkoust na vysvědčení žáků a studentů poděbradských škol sotva zaschl. Nejvhodnější doba na to, aby Poděbradské noviny oslovily ředitelky a ředitele všech místních škol s následujícími otázkami: 

 

1. Jak jste spokojení s právě končícím školním rokem a z čeho jste měl/a z pohledu ředitele/ředitelky školy největší radost?

 

2. Jaké jsou nejpodstatnější plány a události, které bude vaše škola realizovat v příštím školním roce?

 

zs tgmZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA

Ředitelka Miriam Piskačová

 

1. Podařilo se toho mnoho. Velkou radost mám z našich žáků, kteří se probojovali až do krajských kol nejen sportovních, ale i vědomostních soutěží; velkým úspěchem je 3. místo v celostátním kole výtvarné soutěže. Právě probíhá realizace částečné rekonstrukce v budově na Žižkově, kvůli které jsme museli zvládnout umístění osmi tříd (166 žáků) na hlavní budově. Zdárně jsme ukončili projekt EU Šikovné děti (přínos pro školu 3,2 milionu Kč). Těší nás trvalý zájem rodičů a žáků o vzdělávání na naší škole.

 

2. Naším hlavním úkolem a cílem je jako každý rok kvalita výchovně vzdělávacího procesu a pozitivní školní klima. Dále nás čeká stěhování zpět po rekonstrukci pláště budovy školy v Žižkově ulici. Chceme zpřístupnit školní hřiště ve Školní ulici široké veřejnosti, proto intenzivně pracujeme na zajištění správce ve spolupráci s úřadem práce. Budeme pokračovat v započatých projektech, zejména těch, které jsou dalším zdrojem finančních prostředků, například na pozice psychologa či asistentů pedagoga.
 

zs vhZÁKLADNÍ ŠKOLA VÁCLAVA HAVLA

Ředitel Vlastimil Špinka

 

1. Radost jsem zažíval 1. 9. 2014, kdy škola slavila 35 let a dočkala se opravdu pěkného dárku v podobě rekonstrukce. Ale největší radost mám samozřejmě z aktivit, které jsme zvládli v oblasti našeho hlavního poslání, tedy vzdělávat a vychovávat. To je naše priorita a sebemenší úspěch přináší radost. Samozřejmě jsem rád, že se mohu spolehnout na profesionální výkon zaměstnanců školy a spolupráci rodičů, bez kterých bychom ty radosti neprožívali. Uplynulý školní rok byl tedy super a všem přeji šťastné prázdniny.

 

2. Již v pátek 26. 6. začíná rozsáhlá rekonstrukce kuchyně, která zahrnuje výměnu dlažeb, obkladů, elektroinstalace, rozvodů vody a odpadů. Pro 60 žáků 2. stupně připravujeme studijní pobyty v Anglii a Rakousku. V rámci etwinningové spolupráce evropských škol budeme tvořit a vzdělávat se netradiční formou. Čeká nás realizace projektu „Hodina TV navíc“, kterou sice podpoříme tělesný rozvoj pouze některých žáků, ale naším cílem je, abychom k této hodině navíc přivedli co nejvíce žáků školy. Samozřejmě se ale těšíme na žáky v novém školním roce.

 

specialni zsSPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ředitelka Květa Husová

 

1. Z končícího školního roku mám hezký pocit, společná práce pedagogů, žáků a rodin se dařila. Úspěšně jsme ukončili  projekty z EU Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

2. Chceme ve zdraví zvládnout změny, které nám přinese novela školského zákona. Budeme rozšiřovat služby školského poradenského zařízení a využívat všech nových pomůcek, které jsme díky projektu mohli do školy pořídit.

 

zs jedna radostSOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEDNA RADOST

Ředitel Jindřich Monček

 

1. Byl to rok vstupu do neznáma a velkého učení se novým věcem pro všechny ze školy Jedna radost – pro žáky, pro jejich rodiče, pro učitele, pro vedení školy. Povedla se nevídaná věc, rozběhnout školu současně na obou stupních, přijmout do ní téměř sto dětí. Byl to velmi dynamický rok, který jsme občas zvládali s vypětím všech sil. Největší radost mám z toho, že většina žáků přichází do školy s nadšením, jsou tu velmi aktivní, rádi poznávají nové věci, osobnostně se rozvíjí. 


2. Chceme nastavit dobré fungování školy, abychom mohli naplňovat všechny plány v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti, objevitelského přístupu v matematice, badatelství v přírodovědných předmětech i tvořivosti ve výtvarné a hudebně dramatické oblasti. Chceme ze školy vytvořit vzdělávací zónu, kde každý objeví a uplatní svůj talent, hodně se naučí a mnoho toho prožije. Ve shodě s našimi kritérii pro hodnocení: tento rok jsme byli „na startu“, nyní chceme vykročit „na cestu“.

 

souSOU SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

Ředitelka Helena Klimešová

 

1. Byl velmi vydařený. V prvních ročnících bude dostatek žáků, což svědčí o tom, že zájemcům o studium máme co nabídnout. Velmi úspěšně jsme zrealizovali novou závěrečnou zkoušku u všech učebních oborů, a tak víme, že jsme dobře připraveni na její povinné zavedení v příštím školním roce. Velikou radost mám z úspěchů našich žáků na různých soutěžích a akcích. Obrovskou radost pak z dokončení školícího studia v Labence, jehož přínos jsme nyní ocenili při konání praktických zkoušek.  

 

2. Chceme zrealizovat v rámci výzvy „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ projekt zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele. Prozatím jsme podali žádost o dotaci. A protože v příštím roce budeme pořádat jubilejní desátý ročník mezinárodní soutěžní přehlídky Gastro Poděbrady, již nyní připravujeme bohatý program a chystáme i malé překvapení. Jak pro účastníky, tak pro návštěvníky této oblíbené akce.  
  

zemedelkaSTŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA A SOŠ

Ředitelka Milena Kavková

 

1. S průběhem končícího školního roku jsme spokojeni. Největší radost jsem měla z aktivní účasti vybraných studentů oboru Agropodnikání při předvádění skotu na výstavách a aukcích pod odborným vedením Jana Kocmánka. Také ze 3. místa Petra Knytla v Celostátní soutěži studentů zemědělských škol v Benešově u Prahy. Během celého roku škola úspěšně plnila aktivity projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ a realizovala revitalizaci školní zahrady v rámci projektu „Školní ekologická zahrada – živá laboratoř“.


2. Dokončení školní ekologické zahrady a její otevření pro žáky ostatních poděbradských škol, realizace zahraničních studijních pobytů žáků a učitelů školy, pokračování spolupráce s partnerskými školami v Holandsku a Francii. Dále pak organizace školení a seminářů ve spolupráci s Českou zemědělskou společností a Agrární komorou, mysliveckých zkoušek nebo inseminačního kurzu pro odbornou veřejnost.

 

hotelovkaHOTELOVÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A TURISMU A JAZYKOVÁ ŠKOLA

Ředitelka Jana Podoláková

 

1. Letos na jaře jsme uspořádali další úspěšný ročník barmanské soutěže Bacardi-Martini Poděbrady Cup, ve kterém se letos naší žákyni podařilo zvítězit. První místa přivezli naši žáci z celostátní jazykové soutěže i z odborné soutěže projektů marketingových strategií. Ozývají se nám loňští absolventi, kteří úspěšně studují na vysokých školách v Dánsku a v Německu. Jiní pracují v hotelu v irském městečku Adare, kde poděbradští „hotelováci“ vytvářejí už docela početnou komunitu. Úspěchy našich žáků, studentů a absolventů jsou pro mne vždy tou největší radostí.

 

2. Už v září přivítáme naše partnery ze švýcarské hotelové školy Swiss Hospitality Academy Maienfeld, kteří si vyberou studenty pro čtyřměsíční stáž. Věřím, že naši žáci a studenti opět úspěšně zvládnou praxe v těch nejluxusnějších pražských hotelích, jakou jsou např. Four Seasons nebo Hilton Old Town. Na jaře 2016 nás čeká jubilejní patnáctý ročník Bacardi-Martini a na podzim si pak budeme připomínat dvacáté výročí existence naší „VOŠky“.

 

gjpGYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Ředitel Kamil Bříza

 

1. Rok 2014/2015? Tomáš Jor dostal „Českou hlavičku“, v září jsme domaturovali – úspěšně a všichni, lyžařský kurz z roku 2014 jsme odjeli letos (bez ztráty financí), poprvé jsme někoho naučili lyžovat za dva a půl dne, v přijímacím řízení k nám stáli žáci frontu, družili se, cestovali jsme na východ, západ, jih i trošku na sever. Poděkování od žáků i rodičů zahřálo, všechna vítězství a úspěchy žáků a kolegů taktéž. Tak tedy rok 2014/15 byl hodně pracovní, náročný, únavný… Ale snad „úspěšný a dobrý“.

 

2. Zrealizujeme grant jazykového vzdělávání učitelů a výjezd žáků (Británie), máme chuť změnit web školy, chystáme se „porodit“ několik dětí v profesorském sboru, koncertovat s pěveckým sborem v Rakousku, vydobýt další úspěchy na divadelních prknech, jezdit na konference, spolupracovat s partnery, v pátek odpoledne mluvit latinsky … A také docela normálně učit český jazyk, matematiku, dějepis, chemii, zeměpis, fyziku a všechny další předměty... A být vzájemně „milí a vlídní“.

 

ekoEKO GYMNÁZIUM A SOŠ MULTIMEDIÁLNÍCH STUDIÍ

Ředitel Zbyněk Lukavec

 

1. Střední odborná škola Multimediálních studií má již své první absolventy. Těší nás velký zájem o studium oboru Multimediální tvorba, který svým zaměřením oslovuje žáky základních škol nejenom z regionu, ale z celé ČR. Kdo by dnes nechtěl umět pracovat s pokročilými technologiemi pro tvorbu grafiky, vizualizací, webdesignu, animací či aplikací pro mobilní zařízení s vědomím dobrého uplatnění na trhu práce?
To jsou věci, které oslovují dnešní mladou generaci, a z toho máme radost.

 

2. Od 1. září 2015 otevíráme při škole Studio M, které umožní poskytnout vybraným absolventům praxi v oboru. Tento ojedinělý projekt navazuje na koncept kariérního poradenství, který škola během studia pro žáky realizuje. Chceme našim studentům poskytnout nejen kvalitní vzdělání zakončené maturitní zkouškou, ale i praxi, aby měli lepší šance na náročném trhu práce. Absolventi budou pracovat na konkrétních zakázkách od firem a organizací pod dohledem odborníků z praxe.  S podobným modelem jsem se dosud nesetkal.

 

Text: Aleš Kubelka
Ilustrační foto: http://www.flickr.com/

 

 


V televizním kamionu s Karlem Voříškem a Klárou Doležalovou

V televizním kamionu s Karlem Voříškem a Klárou Doležalovou

Prima přijela do Poděbrad. Ze srdce lázeňského města vysílala živé zprávy.

celý článek >>>

Poděbrady mají své šikovné seniory

Poděbrady mají své šikovné seniory

Centrum sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech uspořádalo již 16. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Městský úřad při té příležitosti přivítal vzácné hosty.

celý článek >>>

Obchůzka Žižkovem: spousta práce, plánů a vizí

Obchůzka Žižkovem: spousta práce, plánů a vizí

Ve středu 10. června vyrazila početná skupina na další z tradičních obchůzek s vedením města.

celý článek >>>

Zprávy z města

Zprávy z města

Odpad půjde pod zem / Nové hřiště u školy / Kouření a psi v parku? / Obnova stromořadí dokončena

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY