EKO Gymnázium přivítalo již popětadvacáté nové studenty!

 

Dvacátý pátý školní rok ve své historii zahájila škola EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady.


ekogympl 25 letNováčky do primy a do prvního ročníku oboru Multimediální tvorba slavnostně přivítal v obřadní síni poděbradské radnice starosta města PhDr. Ladislav Langr s přáním, ať se z nich díky studiu na škole stanou vzdělaní lidé. Primáni kromě studentských průkazů obdrželi z rukou své třídní učitelky již stálici mezi učebními pomůckami – iPad. Ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec přivítal studenty obou škol a popřál mnoho úspěchů v tomto pro všechny výjimečném roce, ve kterém si budeme připomínat dobu, kdy se začaly psát dějiny poděbradského EKO Gymnázia.

 


Text a foto: Monika Martínková, EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY