ETICKÝ KODEX PN


Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků (stejně jako inzerce a placených PR článků) zveřejněných dopisovateli či inzerenty v rámci celého vydání PN, stejně jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne rozsah 2 500 znaků a aktuální vydání PN již bude zaplněné redakčními či inzertními prostory (bez ohledu na termín redakční uzávěrky), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: noviny@ipodebrady.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY