Jak jsme Foglara vrátili Poděbradům 2. díl

 

Pokračování článku, který vznikl k letošnímu 110. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara.

 

foglar sipFoglarovky, modré šátky a Modrý šíp

Čím dál intenzivněji jsme vyhledávali, sbírali a četli „staré“ foglarovky, časopisy Mladý hlasatel, Vpřed a Junák. A snažili se podle nich žít. Patřily k tomu nádherné zážitky při pátrání na půdách, ve sklepích a kolnách, návštěvy u pamětníků… Vedli jsme si důsledněji kroniku. Koncem roku 1962 jsem členům klubu připravil ke společné oslavě Vánoc překvapení – klubovní šátky, které ušila moje babička. Byly modré barvy se žlutým lemováním a nosili jsme je na klubovní podniky včetně výprav. V době absolutismu rudého pionýrského šátku to nesporně patří k dalším unikátním projevům poděbradského klubu. Stále hrozilo, že nás někdo udá, nastane vyšetřování, problémy ve škole, že to prostě někdo obrátí jako záležitost porušování zásad výchovy socialistické jednotné mládežnické organizace, tedy Československého svazu mládeže a jeho Pionýrské organizace. Vždyť šátky jiné barvy měli jen – skauti…
Od ledna 1962, kdy jsme byli v sedmé třídě, jsem kamarády získal pro vydávání nejprve třídního, zanedlouho školního časopisu, což primárně inspiroval Tam-Tam Rychlých šípů. Nazvali jsme jej Modrý šíp a na pokračování v něm otiskovali Foglarovu Záhadu hlavolamu. V těch letech to byl výjimečný počin, protože – jak už jsem předeslal – foglarovky byly zakázané čtení. Dodnes není znám jediný další případ, kdy by se v těch letech něco podobného jinde podařilo! (Jak jsem se po roce 1968 dozvěděl, náš časopis včetně Foglara kupodivu podpořila politicky silně vlivná třídní učitelka Irena Korečková, což byl jeden z projevů jejího procitání ze svazáckého opojení padesátých let. Ta pak za nesouhlas s okupační intervencí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 nesměla vykonávat učitelské povolání…) Časopis jsme rozmnožovali na školním lihovém cyklostylu „Ormig“. Ačkoli blány na rozmnožování cyklostylem podléhaly za totality velmi přísné kontrole a číslované evidenci, na tvůrce Modrého šípu se jaksi zapomnělo a postupně jsme si v podstatě ilegálně rozmnožovali vše, co jsme potřebovali, včetně našeho klubovního zpravodaje. I to byla podivuhodná dobová výjimka.

foglar hrobObjev hrobu otce J. Foglara

Na podzim 1962 jsme si sami, v našich třinácti letech(!), bez pomoci dospělých, postavili malou dřevěnou klubovnu na zahradě vilky mých rodičů. Materiál jsme si opatřovali z likvidace starých poděbradských zástaveb. Někdy na jaře 1963 se mi konečně podařilo sehnat „dávnou“ adresu spisovatele J. Foglara, o němž jsme v klukovské naivitě podle pro nás starých knih a časopisů uvažovali, že „už ani nemusí žít“. Vydal jsem se na pátrací misi do Prahy tajně v sobotu, místo dopoledního vyučování (soboty byly ještě pracovní, byť se zkrácenou dobou), do tehdejší ulice W. Piecka (dnes Korunní). Nepotkal jsem se tam však se spisovatelem, ale s jeho maminkou. Paní Marie Foglarová, více než osmdesátiletá, duševně velmi čilá paní, mě ani nechtěla pustit dovnitř. Ale jakmile jsem vyslovil, že přijíždím z Poděbrad, hned se vše obrátilo a mohl jsem „na čaj“. Dozvěděl jsem se od ní mimo jiné, že má na poděbradském hřbitovu pochovaného manžela Jindřicha, Jaroslavova otce. Foglarovi se v roce 1911 do Poděbrad přestěhovali z Prahy kvůli plánované dlouhodobé léčbě živitele rodiny, ten ale krátce poté náhle zemřel. „My se už léta do Poděbrad nedostaneme, tak kdybyste tam na hřbitově, chlapci, mohli za nás alespoň položit kytičku,“ prosila paní Foglarová.
Brzy po té návštěvě nebylo pro náš klub nic důležitějšího, než hrob najít. Jak se ukázalo, také opravit a upravit. Bylo zjevné, že desítky let o něj nikdo nepečoval. Jaroslavu Foglarovi jsme poslali fotografie opraveného hrobu a on nám jako odměnu poslal výtisky své knihy Přístav volá a jiné skvělé materiály. Tím začaly naše dlouhodobé blízké kontakty se spisovatelem. (Desítky let poté, po roce 2000, inicioval dr. Karel Kropík – Bobr, jeden z členů našeho někdejšího klubu, obnovu opět zchátralého hrobu. V následné spolupráci s Mgr. Petrem Váchou, členem pozdějšího oddílu Modré šípy /viz dále/ a od 90. let skautským vůdcem v Poděbradech, od roku 1997 dodnes vůdcem celého střediska, se v roce 2005 podařilo úpravy dokončit osazením nové náhrobní desky, vyrobené podle fotografie desky původní.

 

foglar hrob2Za pouhé dva roky se hrob z ekonomicko-právních důvodů dostal mezi ty, které měly být zrušeny. Jakmile jsem se to od hrobníka dověděl, podnikl jsem s K. Kropíkem příslušná jednání a městský úřad nakonec moudře rozhodl o zachování tohoto pietního místa. I tento příběh neodmyslitelně patří k poděbradsko-foglarovské historii.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování příště


Text: Jiří Stegbauer
Foto: autor a jeho archiv

 


Naše město před sto lety (5. díl)

Naše město před sto lety (5. díl)

O poděbradském velkostatku před I. světovou válkou a po ní

celý článek >>>

Naše město před sto lety (4. díl)

Naše město před sto lety (4. díl)

O válečném zásobování a odvodech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Nacisté a komunisté jej hodlali vymazat z povědomí národa. Nepodařilo se jim to, Pán Bůh zaplať. I proto můžeme díky cenným archiváliím spatřit patrně nejvýznamnějšího českého duchovního, kardinála Josefa Berana, také v poděbradských kulisách.

celý článek >>>

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Nové oltářní obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava byly veřejnosti představeny v neděli 13. května při slavnostním otevření zrestaurovaného kostelíku.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (2. díl)

Naše město před sto lety (2. díl)

O válečných zajatcích a uprchlících v Poděbradech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (1. díl)

Naše město před sto lety (1. díl)

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného demokratického státu a vzpomínek na dramatické události, které předcházely a bezprostředně následovaly. Také Poděbradské noviny se zapojily a nabízejí svým čtenářům dvanáctidílný seriál o životě v našem městě v letech 1914–1918 podle zachovaných písemných pramenů, dobového tisku, vzpomínek pamětníků a starých fotografií uložených v archivu Polabského muzea.

celý článek >>>

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Pojďte s námi nahlédnout do života našich předků. Jaké práce na polích a zahradách na ně čekaly v měsíci pověstném svou proměnlivostí?

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY