Na poštu do Jiráskovy ulice chodíme již 80 let

 

Dne 9. října letošního roku „oslavila“ budova pošty v Poděbradech osmdesátiny. Při běžné návštěvě této instituce a využívání jejích služeb si ani neuvědomíme, jak se budova, vybavení a hlavně služby časem změnily, o co jsme nenávratně přišli a naopak, co nového přibylo.


posta 80 letHistorie poděbradské pošty se začala psát v roce 1833 a přesně za sto let se místní občané a pochopitelně i pošťáci dočkali nové poštovní budovy. Přenesme se na chvilku o osmdesát let zpět a díky popisu jednoho ze zpravodajů lázeňského týdeníku si nejprve připomeňme samotný průběh její výstavby. „Nová poštovní budova byla postavena v Jiráskově třídě dle projektu Ing. arch. V. Kerharta, zdejšího rodáka, nákladem 2 a ¾ milionu Kčs. Stojí na pozemku bývalé proboštské zahrady, který zakoupila poštovní správa. S přípravnými pracemi bylo započato dne 17. srpna 1931, s výkopem pro sklepy a základy dne 1. září téhož roku. Základy budovy jsou založeny téměř 5 m pod úrovní chodníku. Vzhledem k slizovité, vodou prostoupené neúnosné základové půdě, byla práce ztížena a zdržena, protože muselo být znovu propracováno založení základů budovy. Celá budova je rámové železobetonové konstrukce se železobetonovými sloupy. V červenci 1932 bylo započato s vyzdíváním příček samonosných a dělícího zdiva uvnitř budovy. Současně s těmito pracemi provedena instalace elektrického osvětlení, kanalizace, ústředního topení a větrání. Koncem roku byla zasazena okna a začalo se s prováděním vnitřních omítek, pokračovalo v práci celou zimu, při čemž byla budova vytápěna již vlastním ústředním topením. Koncem března 1933 byly vnitřní práce v hrubém skončeny. Dne 15. dubna 1933 bylo započato s prováděním břízolitové omítky na vnějších stranách budovy, obkladů meziokenních pilířů sklem ‚Miropak‘ a obkladů hlavního vchodu. V polovici května dokončena fasáda a započato s prováděním šamotových dlažeb a obkladů, současně započato s vnitřními pracemi truhlářskými, natěračskými a malířskými. Mezitím prováděny montážní práce s přemístěním telegrafů a telefonů do nové budovy. Dne 26. září mohl býti přestěhován telegraf a telefon a zahájen provoz. Dne 7. října byly všechny práce v budově dokončeny.

V sobotu a v neděli dne 7. a 8. října 1933 se započalo se stěhováním poštovního úřadu z Občanské záložny do nové budovy pošty v Jiráskově ulici.

Dne 9. října 1933 byl zahájen poštovní, telegrafní a telefonní provoz v nové poštovní budově. Na zahájení přijel do Poděbrad na pozvání obce a lázní ministr dr. Franke.“

V další části nám zpravodaj popisuje prostorové členění nové budovy a samotného poštovního úřadu. „Budova je rozdělena na dvě části. Přízemí a I. poschodí zabírá poštovní úřad, ve II. a III. poschodí se nacházejí pokoje pro ‚Lázeňský fond poštovních zaměstnanců‘ a byt pro přednostu úřadu. Poštovní úřad má svůj vlastní vchod, II. a III. poschodí má zvláštní vchod a schodiště. V přízemí poštovního úřadu se nachází vlevo: poštovní dvorana s přepážkami pro službu listovní, doporučených zásilek, prodej známek, dále místnosti pro expedici a pro listonoše, skladiště tiskopisů, šatna, umyvárna a klosety. Vpravo menší dvorana pro příjem a vydávání balíků, skladiště balíků s rampou pro nakládání a vykládání. V prvém poschodí se nachází dvorana s přepážkami peněžními, místnost pro hlavní pokladnu s trezorem, kancelář přednosty úřadu, kancelář pro náměstka, místnost telegrafní a telefonní a 3 hovorny. Na východní straně téhož poschodí se nacházejí místnosti pro budoucí automatickou telefonní ústřednu a strojovnu, pak kancelář, dílna a skladiště telegrafních dělmistrů, rozvodná síť pro telefonní vedení, umyvárna a klosety. Ve druhém poschodí jest 17 pokojů a koupelna, ve třetím poschodí 7 pokojů a koupelna, vesměs se studenou a teplou vodou pro ‚Lázeňský fond‘ a třípokojový byt pro přednostu úřadu s verandou. Součástí budovy je vlastní prádelna a sušárna, ve dvoře pak byt pro domovníka. Zařízení úřadu jest velice jednoduché beze všeho přepychu, avšak účelné.“


O tom, že šlo o stavbu opravdu účelnou a vpravdě nadčasovou nemůže být pochyb. Vždyť po různých úpravách a rekonstrukcích slouží prostory poštovnímu provozu dodnes.

S použitím dobového tisku zpracoval Zdeněk Hrnčíř

Foto: Archiv autora

 


Výročí zapomenutého rodáka

Výročí zapomenutého rodáka

Příběh významného poděbradského rodáka Ing. Karla Hrdličky.

celý článek >>>

Zajímavosti o „ztracené“ modlitební knize královny Johany

Zajímavosti o „ztracené“ modlitební knize královny Johany

V pátek 2. března dopoledne byla v Památníku krále Jiřího z Poděbrad na zámku zahájena výstava, která potrvá týden.

celý článek >>>

Oslavy Dne Poděbrad: první zmínka o Poděbradech, vánoční dárek pro krále Jiřího a kilogramová mince

Oslavy Dne Poděbrad: první zmínka o Poděbradech, vánoční dárek pro krále Jiřího a kilogramová mince

Oslavy Dne Poděbrad odstartují v pátek 2. března v 9 hodin vernisáží výstavy v Památníku krále Jiřího z Poděbrad na zámku.

celý článek >>>

Kampaň krále Jiřího? Dlužní úpis a kupování hlasů. Ale diplomacie především

Kampaň krále Jiřího? Dlužní úpis a kupování hlasů. Ale diplomacie především

Předvolební prezidentská kampaň právě vrcholí. Ano, může se to na první dojem zdát trochu přitažené za vlasy, ale i v době Jiřího z Poděbrad se o královský trůn bojovalo v mnoha ohledech podobně jako dnes.

celý článek >>>

Výročí Oldřicha Kerharta

Výročí Oldřicha Kerharta

Dne 18. listopadu jsme si připomenuli výročí 70 let od smrti Odřicha Kerharta, významného malíře, předsedy spolku Umělecká beseda a profesora Karlovy univerzity, který si po celý svůj život zachoval důvěrný vztah k rodným Poděbradům.

celý článek >>>

Životní příběh kováře a legionáře

Životní příběh kováře a legionáře

Obyvatelé Kout prožili příjemné odpoledne s knihou vzpomínek místního rodáka.

celý článek >>>

Poděbradské „poklady“ 14. díl

Poděbradské „poklady“ 14. díl

Přinášíme závěrečný díl seriálu, ve kterém jsme vám představili všechny státem evidované památky ve městě.

celý článek >>>

Poděbradské „poklady“ 13. díl

Poděbradské „poklady“ 13. díl

Přinášíme seriál, jehož prostřednictvím vás seznámíme se všemi evidovanými památkami ve městě.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY