Na poštu do Jiráskovy ulice chodíme již 80 let

 

Dne 9. října letošního roku „oslavila“ budova pošty v Poděbradech osmdesátiny. Při běžné návštěvě této instituce a využívání jejích služeb si ani neuvědomíme, jak se budova, vybavení a hlavně služby časem změnily, o co jsme nenávratně přišli a naopak, co nového přibylo.


posta 80 letHistorie poděbradské pošty se začala psát v roce 1833 a přesně za sto let se místní občané a pochopitelně i pošťáci dočkali nové poštovní budovy. Přenesme se na chvilku o osmdesát let zpět a díky popisu jednoho ze zpravodajů lázeňského týdeníku si nejprve připomeňme samotný průběh její výstavby. „Nová poštovní budova byla postavena v Jiráskově třídě dle projektu Ing. arch. V. Kerharta, zdejšího rodáka, nákladem 2 a ¾ milionu Kčs. Stojí na pozemku bývalé proboštské zahrady, který zakoupila poštovní správa. S přípravnými pracemi bylo započato dne 17. srpna 1931, s výkopem pro sklepy a základy dne 1. září téhož roku. Základy budovy jsou založeny téměř 5 m pod úrovní chodníku. Vzhledem k slizovité, vodou prostoupené neúnosné základové půdě, byla práce ztížena a zdržena, protože muselo být znovu propracováno založení základů budovy. Celá budova je rámové železobetonové konstrukce se železobetonovými sloupy. V červenci 1932 bylo započato s vyzdíváním příček samonosných a dělícího zdiva uvnitř budovy. Současně s těmito pracemi provedena instalace elektrického osvětlení, kanalizace, ústředního topení a větrání. Koncem roku byla zasazena okna a začalo se s prováděním vnitřních omítek, pokračovalo v práci celou zimu, při čemž byla budova vytápěna již vlastním ústředním topením. Koncem března 1933 byly vnitřní práce v hrubém skončeny. Dne 15. dubna 1933 bylo započato s prováděním břízolitové omítky na vnějších stranách budovy, obkladů meziokenních pilířů sklem ‚Miropak‘ a obkladů hlavního vchodu. V polovici května dokončena fasáda a započato s prováděním šamotových dlažeb a obkladů, současně započato s vnitřními pracemi truhlářskými, natěračskými a malířskými. Mezitím prováděny montážní práce s přemístěním telegrafů a telefonů do nové budovy. Dne 26. září mohl býti přestěhován telegraf a telefon a zahájen provoz. Dne 7. října byly všechny práce v budově dokončeny.

V sobotu a v neděli dne 7. a 8. října 1933 se započalo se stěhováním poštovního úřadu z Občanské záložny do nové budovy pošty v Jiráskově ulici.

Dne 9. října 1933 byl zahájen poštovní, telegrafní a telefonní provoz v nové poštovní budově. Na zahájení přijel do Poděbrad na pozvání obce a lázní ministr dr. Franke.“

V další části nám zpravodaj popisuje prostorové členění nové budovy a samotného poštovního úřadu. „Budova je rozdělena na dvě části. Přízemí a I. poschodí zabírá poštovní úřad, ve II. a III. poschodí se nacházejí pokoje pro ‚Lázeňský fond poštovních zaměstnanců‘ a byt pro přednostu úřadu. Poštovní úřad má svůj vlastní vchod, II. a III. poschodí má zvláštní vchod a schodiště. V přízemí poštovního úřadu se nachází vlevo: poštovní dvorana s přepážkami pro službu listovní, doporučených zásilek, prodej známek, dále místnosti pro expedici a pro listonoše, skladiště tiskopisů, šatna, umyvárna a klosety. Vpravo menší dvorana pro příjem a vydávání balíků, skladiště balíků s rampou pro nakládání a vykládání. V prvém poschodí se nachází dvorana s přepážkami peněžními, místnost pro hlavní pokladnu s trezorem, kancelář přednosty úřadu, kancelář pro náměstka, místnost telegrafní a telefonní a 3 hovorny. Na východní straně téhož poschodí se nacházejí místnosti pro budoucí automatickou telefonní ústřednu a strojovnu, pak kancelář, dílna a skladiště telegrafních dělmistrů, rozvodná síť pro telefonní vedení, umyvárna a klosety. Ve druhém poschodí jest 17 pokojů a koupelna, ve třetím poschodí 7 pokojů a koupelna, vesměs se studenou a teplou vodou pro ‚Lázeňský fond‘ a třípokojový byt pro přednostu úřadu s verandou. Součástí budovy je vlastní prádelna a sušárna, ve dvoře pak byt pro domovníka. Zařízení úřadu jest velice jednoduché beze všeho přepychu, avšak účelné.“


O tom, že šlo o stavbu opravdu účelnou a vpravdě nadčasovou nemůže být pochyb. Vždyť po různých úpravách a rekonstrukcích slouží prostory poštovnímu provozu dodnes.

S použitím dobového tisku zpracoval Zdeněk Hrnčíř

Foto: Archiv autora

 


Naše město před sto lety (4. díl)

Naše město před sto lety (4. díl)

O válečném zásobování a odvodech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Nacisté a komunisté jej hodlali vymazat z povědomí národa. Nepodařilo se jim to, Pán Bůh zaplať. I proto můžeme díky cenným archiváliím spatřit patrně nejvýznamnějšího českého duchovního, kardinála Josefa Berana, také v poděbradských kulisách.

celý článek >>>

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Nové oltářní obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava byly veřejnosti představeny v neděli 13. května při slavnostním otevření zrestaurovaného kostelíku.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (2. díl)

Naše město před sto lety (2. díl)

O válečných zajatcích a uprchlících v Poděbradech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (1. díl)

Naše město před sto lety (1. díl)

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného demokratického státu a vzpomínek na dramatické události, které předcházely a bezprostředně následovaly. Také Poděbradské noviny se zapojily a nabízejí svým čtenářům dvanáctidílný seriál o životě v našem městě v letech 1914–1918 podle zachovaných písemných pramenů, dobového tisku, vzpomínek pamětníků a starých fotografií uložených v archivu Polabského muzea.

celý článek >>>

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Pojďte s námi nahlédnout do života našich předků. Jaké práce na polích a zahradách na ně čekaly v měsíci pověstném svou proměnlivostí?

celý článek >>>

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Impozantní novorenesanční budova bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí si už dávno zasloužila být zapsána do seznamu státem chráněných nemovitých kulturních památek. Od otevření v roce 1899 až do roku 1960 jí totiž patřilo významné místo nejen v ekonomickém, ale i v kulturním životě našeho města.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY