Naše město před sto lety (5. díl)

 

O poděbradském velkostatku před I. světovou válkou a po ní
Od dob krále Jiřího až do roku 1839 patřilo poděbradské panství do majetku českých panovníků, které pro ně spravovala královská kancelář (komora). Na počátku 19. století, kdy už nebylo zdaleka tak výnosné, dostalo se s řadou dalších do dražby. V ní ho koupil vídeňský bankéř baron Jiří Sina, aby měl kde uložit své značné jmění, vydělané na lodní dopravě v rodném Řecku. Ke správě panství ponechal zdejší vrchnostenské úředníky, v Poděbradech zůstala i většina panského personálu. Jiří Sina zemřel v roce 1856, aniž by svůj poděbradský majetek poznal. Naopak jeho jediný syn a dědic Jiří Šimon Sina do Poděbrad rád jezdil hlavně na hony, dokonce tu dostal čestné občanství. Po smrti Šimonově (1876) připadly Poděbrady manželce Ifigenii a ta je odkázala svým čtyřem vnoučatům, dětem dcery Heleny, kněžny Ypsillanti. Mezi dědici byla i Chariclea, provdaná za německého knížete Filipa Arnošta Hohelnohe z Schillingsfürstu.
Nové panstvo se v roce 1885 v Poděbradech natrvalo usídlilo. Kromě toho, že knížeti v mnohém připomínaly jeho rodiště Schillingsfürt, jako velký milovník loveckých zábav začal využívat zdejší rozsáhlá polesí a do Poděbrad často zval na hony své německé přátele. Proto najednou byla velká péče věnována lesnímu hospodářství a zejména myslivosti (na snímku lesní úřad, r. 1911). Kníže nelitoval žádného nákladu na honitby, staral se o zvyšování stavu zvěře. V polesí Kluk byla dokonce nasazena exotická zvěř, jako klokani, pštrosi, antilopy a další, až do vypuknutí války prováděny pokusy s její aklimatizací. Také hospodaření na velkostatku se změnilo. Byl přikoupen dvůr ve Velkém Zboží, ostatní čtyři panské dvory byly dány do pachtu, aby do panské pokladny přinášely co největší zisk. Slušné příjmy dávaly i lesy, zato se prodělávalo na pivovaru, cihelnách, vodovodech a zahradnictví.
Po příchodu knížecích manželů (na snímku) rázem ožilo i samotné městečko, podobné tehdy velké vesnici. Na zámek přišlo i četné nové a dobře placené služebnictvo, a poněvadž všechno, co bylo na zámku potřeba, se kupovalo v Poděbradech a veškeré řemeslnické práce se zadávaly u poděbradských řemeslníků, zůstávalo tu i dost peněz. Stoupal blahobyt a místní byli s panstvem spokojeni.
Podle pamětníků byl kníže Filip Arnošt sympatický dobromyslný muž, a ač Němec, který se nikdy nenaučil česky, rád se stýkal s místní společností, dokonce ji podporoval v jejích vlasteneckých aktivitách. Kněžna Chariclea si naopak udržovala odstup od svého okolí. Oba byli hluboce věřící katolíci a štědře přispívali na všechny dobročinné účely hlavně ve prospěch dětí. Kněžna v roce 1892 založila útulek pro děti z rodin pracujících na panském velkostatku, ale pak souhlasila s vydržováním opatrovny, do které mohly chodit i ostatní děti z dělnických rodin. Oba manželé v této dobročinnosti hledali náhradu za to, že se nemohli starat o svoje vlastní děti. Jejich první dcera Štěpánka zemřela brzy po narození a jedenáctiletá Marie v roce 1895 v Poděbradech na hnisavý zánět slepého střeva.
Klidně plynoucí život knížecích manželů v Poděbradech skončil na podzim roku 1911, kdy kněžna Chariclea onemocněla rakovinou, opustila Poděbrady a přes všemožnou lékařskou péči následujícího roku v Mnichově zemřela. Byla pohřbena podle řeckého ritu v Schillingsfürstu, v části zámeckého parku přeměněného na knížecí hřbitov, do prostého hrobu vedle svých dětí. Smrt Charicley byla pro knížete těžkou ranou, přesto se rok poté – přes velký odpor rodiny – oženil s mnichovskou kabaretní herečkou Henrietou Gindrovou. Manželství však nebylo šťastné. Vymohl sice pro ni predikát z Hellbergu a koupil na anglickém pobřeží vilu, ale brzy poznal, že se zmýlil, což mělo dopad i na jeho zdraví. Začala se u něj projevovat vážná duševní choroba, a tak příbuzní zasáhli. V roce 1913 Filip Arnošt více méně dobrovolně přenechal poděbradské panství svému mladšímu bratru Moricovi za roční rentu 180 000 K a náhradu 1 200 000 K po smrti jeho vdově. Knížete přestaly těšit lovecké zábavy, začal propadat depresím, stále více se u něj projevovala paralýza mozku. Na Nový rok 1914 ještě i s manželkou přijímal na poděbradském zámku novoroční gratulace, po několika dnech však Poděbrady opustil navždy. Z morganatického manželství s Gindrovou se mu v roce 1914 narodil syn, ale jaké byly další osudy obou, se už v Poděbradech nikdy nedověděli. Kníže, navíc stižený mozkovou mrtvicí, byl poslán do sanatoria v Reichenau, kde někdy koncem prosince 1915 zemřel. Ve válečných letech, na rozdíl od pohřbu kněžny, nikdo z vedení panství ani města povolení k vycestování na pohřeb knížete nedostal.
Vdova nespokojená s odbytným sháněla v Berlíně společnost na vedení procesu o poděbradské panství a to byla asi hlavní příčina, proč se Moric Hohenlohe rozhodl k jeho prodeji. V roce 1918 za tím účelem navštívil Poděbrady a potom dal plnou moc řediteli vídeňské banky Bohemia Josefu Hyrossovi k postupnému rozprodávání jednotlivých částí velkostatku. To už bylo po převratu, kdy byl vydán tak zvaný Záborový zákon, a připravovala se pozemková reforma. Hyross skoro všechny dlouhodobě pronajaté pozemky přenechal nájemcům, zbytek velkostatku Poděbrady – Kovanice spolu s deskovým statkem Bačovem a všechny rustikální pozemky v roce 1922 sám koupil, aby je pak prodával dále.
Poděbradský zámek byl přidělen do vlastnictví nově založené akciové lázeňské společnosti, která získala koupí od velkostatku ještě další nemovitosti, potřebné k lázeňskému provozu. A tak i z dnešního pohledu bezesporu nejzáslužnějším činem knížete Hohenlohe pro Poděbrady bylo v roce 1905 navrtání prvních minerálních pramenů a o tři roky později založení lázní. Jak už bylo dříve zmíněno, zdejší lázeňský provoz v letech 1914–1918 dokázal zmírnit dopady válečných hrůz na život zdejších obyvatel a po skončení I. světové války vytvořit nejlepší předpoklady k budoucí prosperitě Poděbrad.
Text: PhDr. Jana Hrabětová
/foto/ Archiv Polabského muzea

O poděbradském velkostatku před I. světovou válkou a po ní

 

Od dob krále Jiřího až do roku 1839 patřilo poděbradské panství do majetku českých panovníků, které pro ně spravovala královská kancelář (komora). Na počátku 19. století, kdy už nebylo zdaleka tak výnosné, dostalo se s řadou dalších do dražby. V ní ho koupil vídeňský bankéř baron Jiří Sina, aby měl kde uložit své značné jmění, vydělané na lodní dopravě v rodném Řecku. Ke správě panství ponechal zdejší vrchnostenské úředníky, v Poděbradech zůstala i většina panského personálu. Jiří Sina zemřel v roce 1856, aniž by svůj poděbradský majetek poznal. Naopak jeho jediný syn a dědic Jiří Šimon Sina do Poděbrad rád jezdil hlavně na hony, dokonce tu dostal čestné občanství. Po smrti Šimonově (1876) připadly Poděbrady manželce Ifigenii a ta je odkázala svým čtyřem vnoučatům, dětem dcery Heleny, kněžny Ypsillanti. Mezi dědici byla i Chariclea, provdaná za německého knížete Filipa Arnošta Hohelnohe z Schillingsfürstu.

 

serial uradNové panstvo se v roce 1885 v Poděbradech natrvalo usídlilo. Kromě toho, že knížeti v mnohém připomínaly jeho rodiště Schillingsfürt, jako velký milovník loveckých zábav začal využívat zdejší rozsáhlá polesí a do Poděbrad často zval na hony své německé přátele. Proto najednou byla velká péče věnována lesnímu hospodářství a zejména myslivosti (na snímku lesní úřad, r. 1911). Kníže nelitoval žádného nákladu na honitby, staral se o zvyšování stavu zvěře. V polesí Kluk byla dokonce nasazena exotická zvěř, jako klokani, pštrosi, antilopy a další, až do vypuknutí války prováděny pokusy s její aklimatizací. Také hospodaření na velkostatku se změnilo. Byl přikoupen dvůr ve Velkém Zboží, ostatní čtyři panské dvory byly dány do pachtu, aby do panské pokladny přinášely co největší zisk. Slušné příjmy dávaly i lesy, zato se prodělávalo na pivovaru, cihelnách, vodovodech a zahradnictví.

 

Po příchodu knížecích manželů (na snímku) rázem ožilo i samotné městečko, podobné tehdy velké vesnici. Na zámek přišlo i četné nové a dobře placené služebnictvo, a poněvadž všechno, co bylo na zámku potřeba, se kupovalo v Poděbradech a veškeré řemeslnické práce se zadávaly u poděbradských řemeslníků, zůstávalo tu i dost peněz. Stoupal blahobyt a místní byli s panstvem spokojeni.

 

hohenlohePodle pamětníků byl kníže Filip Arnošt sympatický dobromyslný muž, a ač Němec, který se nikdy nenaučil česky, rád se stýkal s místní společností, dokonce ji podporoval v jejích vlasteneckých aktivitách. Kněžna Chariclea si naopak udržovala odstup od svého okolí. Oba byli hluboce věřící katolíci a štědře přispívali na všechny dobročinné účely hlavně ve prospěch dětí. Kněžna v roce 1892 založila útulek pro děti z rodin pracujících na panském velkostatku, ale pak souhlasila s vydržováním opatrovny, do které mohly chodit i ostatní děti z dělnických rodin. Oba manželé v této dobročinnosti hledali náhradu za to, že se nemohli starat o svoje vlastní děti. Jejich první dcera Štěpánka zemřela brzy po narození a jedenáctiletá Marie v roce 1895 v Poděbradech na hnisavý zánět slepého střeva.

 

Klidně plynoucí život knížecích manželů v Poděbradech skončil na podzim roku 1911, kdy kněžna Chariclea onemocněla rakovinou, opustila Poděbrady a přes všemožnou lékařskou péči následujícího roku v Mnichově zemřela. Byla pohřbena podle řeckého ritu v Schillingsfürstu, v části zámeckého parku přeměněného na knížecí hřbitov, do prostého hrobu vedle svých dětí. Smrt Charicley byla pro knížete těžkou ranou, přesto se rok poté – přes velký odpor rodiny – oženil s mnichovskou kabaretní herečkou Henrietou Gindrovou. Manželství však nebylo šťastné. Vymohl sice pro ni predikát z Hellbergu a koupil na anglickém pobřeží vilu, ale brzy poznal, že se zmýlil, což mělo dopad i na jeho zdraví. Začala se u něj projevovat vážná duševní choroba, a tak příbuzní zasáhli. V roce 1913 Filip Arnošt více méně dobrovolně přenechal poděbradské panství svému mladšímu bratru Moricovi za roční rentu 180 000 K a náhradu 1 200 000 K po smrti jeho vdově. Knížete přestaly těšit lovecké zábavy, začal propadat depresím, stále více se u něj projevovala paralýza mozku. Na Nový rok 1914 ještě i s manželkou přijímal na poděbradském zámku novoroční gratulace, po několika dnech však Poděbrady opustil navždy. Z morganatického manželství s Gindrovou se mu v roce 1914 narodil syn, ale jaké byly další osudy obou, se už v Poděbradech nikdy nedověděli. Kníže, navíc stižený mozkovou mrtvicí, byl poslán do sanatoria v Reichenau, kde někdy koncem prosince 1915 zemřel. Ve válečných letech, na rozdíl od pohřbu kněžny, nikdo z vedení panství ani města povolení k vycestování na pohřeb knížete nedostal.

 

Vdova nespokojená s odbytným sháněla v Berlíně společnost na vedení procesu o poděbradské panství a to byla asi hlavní příčina, proč se Moric Hohenlohe rozhodl k jeho prodeji. V roce 1918 za tím účelem navštívil Poděbrady a potom dal plnou moc řediteli vídeňské banky Bohemia Josefu Hyrossovi k postupnému rozprodávání jednotlivých částí velkostatku. To už bylo po převratu, kdy byl vydán tak zvaný Záborový zákon, a připravovala se pozemková reforma. Hyross skoro všechny dlouhodobě pronajaté pozemky přenechal nájemcům, zbytek velkostatku Poděbrady – Kovanice spolu s deskovým statkem Bačovem a všechny rustikální pozemky v roce 1922 sám koupil, aby je pak prodával dále.

 

Poděbradský zámek byl přidělen do vlastnictví nově založené akciové lázeňské společnosti, která získala koupí od velkostatku ještě další nemovitosti, potřebné k lázeňskému provozu. A tak i z dnešního pohledu bezesporu nejzáslužnějším činem knížete Hohenlohe pro Poděbrady bylo v roce 1905 navrtání prvních minerálních pramenů a o tři roky později založení lázní. Jak už bylo dříve zmíněno, zdejší lázeňský provoz v letech 1914–1918 dokázal zmírnit dopady válečných hrůz na život zdejších obyvatel a po skončení I. světové války vytvořit nejlepší předpoklady k budoucí prosperitě Poděbrad.

 

Text: PhDr. Jana Hrabětová

Foto: archiv Polabského muzea

(21. 6. 2018)

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY