Naše město před sto lety (7. díl)

 

O poděbradském školství do roku 1919

 

stara skolaV prvním desetiletí minulého století žilo v Poděbradech kolem pěti a půl tisíce obyvatel české národnosti, Němců tu bylo 13 a o ostatních cizincích se nemluvilo. Většina obyvatel se hlásila ke katolické víře, k evangelické 438 a židovské 112. Tento poměr se pochopitelně odrážel i v místním školství, kultuře a ve spolkovém životě.


Poděbradská škola, poprvé připomínaná k roku 1444 spolu se svou zakladatelkou – manželkou krále Jiřího Kunhutou ze Šternberka, sloužila svému účelu nepřetržitě až do roku 1906. Tehdy byla školní budova (přestavěná do současné podoby v roce 1846) předána místnímu muzejnímu spolku pro první instalaci muzejních sbírek (snímek byl pořízen krátce předtím, než k tomu došlo). Z trojtřídní hlavní školy z doby Marie Terezie se v rámci další školské reformy z roku 1869 stala pětitřídní obecná škola pro všechny děti z Poděbrad. Okolní obce Kluk, Polabec, Přední Lhota a Zboží si pořídily vlastní školy už kolem roku 1790.


S velkým nárůstem počtu obyvatel v druhé polovině 19. století přibylo také hodně dětí, pro které stará škola u kostela dávno nestačila. Obec se proto v roce 1876 postarala o novou dvoupatrovou školní budovu na jižní straně takzvaného Průhonu (nynější hotelovka na Riegrově náměstí), do níž byla umístěna chlapecká měšťanka. O deset let později přestavbou bývalých vojenských stájí v dnešní Divadelní ulici získaly obecnou školu i poděbradské dívky, které do té doby chodily s mladšími chlapci do staré školy Na Dláždění. V roce 1892 přibyla k dívčí obecné pod jednu střechu i dívčí měšťanka.


Nedostatek školních tříd vyřešila na další tři desítky let novostavba krásné a na tehdejší dobu velmi moderní školní budovy v polích na severozápadním okraji Nymburského předměstí (dnes gymnázium). V roce 1904 byli do ní umístěni žáci z obou chlapeckých škol – obecné i měšťanské. Pro zajímavost v předválečných letech ji navštěvovalo kolem 600 žáků, z toho asi třetina připadla na chlapeckou měšťanku. Na obecné dívčí škole v Divadelní ulici (zbořené v roce 1940) se učilo asi 350 žákyň, vyšší stupeň jich navštěvovalo kolem dvou set.


Dopad válečných událostí z let 1914–1918 s mnoha omezeními se nevyhnul ani školství, jak dokládají zachované vzpomínky pamětníků. Jako všude, tedy i v Poděbradech, byla řada učitelů povolána do války a samozřejmě na vyučování to bylo všude znát. Zvlášť velkým problémem se stal nedostatek paliva k vytápění školních tříd v zimě, což mělo za následek zavírání škol. A tak žáci byli místo učení posíláni po domech například k propagování upisování rakouských válečných půjček. Změněné poměry ve školství přinesly pochopitelně vzápětí uvolnění kázně. Mládež najednou měla hodně volného času, navíc musela vnímat všechny surovosti, která válka s sebou přinášela, proto nebylo divu, že zdivočela. V době míru pak kantorům nastal těžký úkol snažit se o nápravu a o vrácení školství alespoň do předválečných poměrů. Potíže při vyučování působilo také velké zdražování školních knih a pomůcek. Ty se pro chudší děti staly doslova nedostupnými.


Hned po převratu 1918 se vedení města všemožně snažilo o postavení další školní budovy a zřízení alespoň jedné školy odborné. Marné bylo úsilí o zřízení obchodní školy nebo reálného gymnázia. Podle tehdejšího ministerstva vyučování prý v Poděbradech na rozdíl od sousedního Kolína k tomu nebyly podmínky. Teprve v roce 1922 se podařilo do Poděbrad umístit vyšší hospodářskou školu a dočasně i vysokou školu – Ukrajinskou hospodářskou akademii. Až v roce 1937 se stavěla nová moderní budova takzvaných Masarykových újezdních škol jako měšťanská škola pro chlapce i dívky nejen z Poděbrad, ale i z okolních vesnic.


Text: PhDr. Jana Hrabětová
Foto: archiv Polabského muzea

(26. 7. 2018)

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY