Poděbradské „poklady“ 12. díl

 

Přinášíme seriál, jehož prostřednictvím vás seznámíme se všemi evidovanými památkami ve městě.

 

První poděbradské vily

Jsou dvě a dělí je od sebe jen starší část lázeňského parku a časový odstup sedmnácti let. Obě byly postaveny podle návrhů našeho předního secesního architekta Josefa Fanty a mezi jejich stavebníky byl příbuzenský vztah. Obě rodiny měly také blízký osobní vztah k samotnému autorovi projektů.

oberaitnerObereignerova vila
je svým původem starší, z roku 1897. Do památkového seznamu byla zapsána v osmdesátých letech minulého století, kdy ji obývali ještě potomci prvního majitele. Byl to ing. Vojtěch Obereigner (1853–1928), civilní geometr a také spoluautor prvního regulačního zastavovacího plánu Poděbrad (vypracovaného už na konci 19. století). Když se po studiích na české technice rozhodl, že se v rodném městě usadí a otevře si vlastní kancelář, chtěl si postavit nový dům. Ten měl stát na místě staré stodoly u zděděné usedlosti čp. 1/III na Kostelním předměstí. O projekt požádal svého o tři roky mladšího spolužáka Josefa Fantu, který byl v té době zaměstnán v ateliéru architekta Josefa Zítka. Fantovi se podařilo přesvědčit Obereignera, aby si místo novostavby k obývání přestavěl bývalou barokní stodolu a sám mu nakreslil několik návrhů ve stylu tehdy módní a efektní severské novorenesance.
Fanta se snažil, aby původní opukové zdivo stodoly zůstalo viditelně zachováno. V jižní části domu nad budoucí Obereignerovou kanceláří zvedl obytné patro a půdní obytné prostory se třemi velkými vikýři opatřil sedlovými střechami, krytými glazovanými taškami. Romantický ráz celé stavbě daly zejména stupňovité štíty s pískovcovými plastikami. Na severní straně obrácené k parku navrhl velké půlkruhové a pod ním ztrojené okno, v přízemí vchod do zahrady měla chránit malá sloupková předsíň. Na východní straně, kde je hlavní dekorativní vchod krytý malou pultovou stříškou, jsou také velká půlkruhová okna orámovaná cihlami. V opukovém zdivu si Vojtěch Obereigner nechal osadit pískovcové reliéfy z místní kamenické dílny Milana Havlíčka s nápisy a motivy, odkazujícími na starou rodovou tradici. Mimo jiné jsou v severním štítu reliéfy Madony, sv. Prokopa a M. Jana Husa. Mladším nápisem pod okny „Komu se nelíbí za moje na mém, nechť sobě vystaví za svoje na svém,“ reagoval stavebník na kritické hlasy místních konzervativních sousedů, které vila v okolním téměř vesnickém prostředí náležitě provokovala.
Součástí památkově chráněného areálu je i plot kolem zahrady, kombinovaný na severovýchodní straně plnou zdí. Tvoří ho kamenná podezdívka s cihlovými sloupky, mezi nimiž je osazena ozdobně kovaná mříž. Ve stejném dekorativním stylu jsou i Fantou navržená velká dvoukřídlá vrata s brankou ve středu, umístěná proti hlavnímu vchodu do vily.

obereitnerKouřimka
Druhá pozoruhodná vila stojí na jednom z nejhezčích míst ve městě, přímo v sousedství lázeňského parku. Je mladší než vila Obreignerova, spadá až do prvních let rozkvětu zdejších lázní. Josef Fanta ji navrhl v roce 1910 pro švagrovou Vojtěcha Obereignera Františku Geiselreiterovou. Jeden z prvních penzionů pro lázeňské hosty, původně nazvaný Charitas, mohl lázeňským hostům nabídnout 14 komfortně vybavených pokojů. Protože rodina ředitele Geiselreitera pocházela z Kouřimi, vžil se pro vilu název Kouřimka. Časový odstup obou vil je patrný i na vnějším vzhledu, přestože mají řadu společných prvků. Stejně jako u předchozí starší romantické vily i zde použil Fanta jako základ neomítnuté opukové zdivo, které kombinoval se zdivem z červených cihel a doplnil o dekorativní pískovcové články. Najdeme tu také vysoké stupňovité štíty, připomínající severskou architekturu. Odborníci vilu Kouřimku, na pohled střízlivější ve výzdobě, ale ve stylu mnohem vytříbenější, řadí ke geometrické secesi ze závěru stylu a nastupující moderny. Dodnes se v jejich interiérech zachovalo původní dřevěné obložení stěn i různé stylové dřevěné a kovové secesní prvky, perfektně řemeslnicky provedené. Jde hlavně o zábradlí a různé mřížky s květinovými motivy včetně vstupní mřížové brány a na ni navazujícího stylového plotu. Stavbu vily v roce 1915 provedl zdejší stavební podnikatel Josef Koch. Do povědomí veřejnosti se v poslední době dostala Kouřimka díky televiznímu seriálu „Ordinace v růžové zahradě“, a tak není divu, že se nejen lázeňští hosté, ale i místní obyvatelé začali o ni více zajímat. Vila je v soukromém majetku příbuzných původních majitelů, kteří by ji celou rádi otevřeli pro veřejnost a věnovali různým volnočasovým aktivitám. Do státního seznamu památek se vila dostala 23. 10. 2000.


Text: PhDr. Jana Hrabětová
Foto: archiv Polabského muzea

 


Naše město před sto lety (8. díl)

Naše město před sto lety (8. díl)

O poděbradských spolcích a kultuře na začátku 20. století

celý článek >>>

Naše město před sto lety (7. díl)

Naše město před sto lety (7. díl)

O poděbradském školství do roku 1919

celý článek >>>

Naše město před sto lety (6. díl)

Naše město před sto lety (6. díl)

O průmyslovém podnikání

celý článek >>>

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

Posedmé se v Senicích uskutečnila vzpomínková akce nazvaná Pocta statečným, která připomněla 76. výročí působení výsadkové skupiny Silver A v okupované vlasti.

celý článek >>>

Tip na výlet: Poděbradská princezna na slezském zámku

Tip na výlet: Poděbradská princezna na slezském zámku

Koncem jara se do mého zorného úhlu dostalo polské Slezsko. Společně s manželkou a přáteli jsme v tomto kraji navštívili několik zajímavých lokalit.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (5. díl)

Naše město před sto lety (5. díl)

O poděbradském velkostatku před I. světovou válkou a po ní

celý článek >>>

Naše město před sto lety (4. díl)

Naše město před sto lety (4. díl)

O válečném zásobování a odvodech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY