Poděbradské „poklady“ 7. díl

 

Přinášíme seriál, jehož prostřednictvím vás seznámíme se všemi evidovanými památkami ve městě.

 

Stopy baroka v Poděbradech


marian sloupMariánský sloup na Jiřího náměstí
Vinou několika velkých požárů v první polovině 19. století se barokních památek v našem městě zachovalo jen málo. Patří mezi ně především tři pískovcové plastiky, z nichž nejviditelnější je mariánský sloup v západní části Jiřího náměstí. O tom, že tu měl svého předchůdce, svědčí záznam z roku 1731, ve kterém je uvedeno „socha jest velice sešlá, sesutím hrozí a k ohyzdě města jen slouží…“ Jak tato socha vypadala, nevíme. V obecní pokladně nebyly na novou sochu peníze, přesto byl tehdy požádán místní sochař a řezbář Václav Bergmann o zhotovení modelu. Protože se Bergmannův návrh nelíbil tehdejšímu děkanovi Mollinarimu, celá akce se odložila na pozdější dobu.
Pořízení nové sochy se v městském zastupitelstvu projednávalo až v roce 1762, a to v souvislosti s velkou morovou epidemií, která tehdy zachvátila celou zemi. Jako všude jinde, i poděbradští chtěli takto požádat Matku Boží o přímluvu, aby se od města odvrátila další morová rána. Jistě měli v živé paměti první mor v letech 1712 až 1714 a další v letech 1747 a 1749, kdy i v Poděbradech zemřelo mnoho lidí, hlavně dětí. Tak se v roce 1762 začala mezi místními občany organizovat peněžní sbírka, která skončila po třech letech, kdy se konečně na morový sloup vybralo dost peněz. Jako jeho autor se uvádí Josef Bergmann (1713–1789), patrně syn zmíněného Václava. O něm je známo jen to, že zemřel ve věku 76 let jako žebrák v místním chudobinci. Bergmann dal morovému sloupu charakteristickou podobu. Do rohu masivního dekorativního podstavce umístil čtyři sochy světců – oblíbených patronů, sv. Prokopa, sv. Gotharda, sv. Floriána a sv. Vojtěcha, všechny v mírně podživotní velikosti, a na vrchol štíhlého sloupu uprostřed, na zeměkouli obtočenou hadem, postavil sochu P. Marie vítězné, obrácenou k jihovýchodu. Každoročně o svátcích všech těchto světců se ke sloupu konala slavná procesí.

Jak je vidět na podstavci, socha byla podstatně opravována už v roce 1837 a pak ještě několikrát. Při jedné z oprav byl vyměněn sv. Gothard za sv. Václava. Za iniciativního purkmistra Václava Hrázského byla celá socha i s podstavcem natřena místním malířem pokojů Kovářem olejovými barvami. Bohužel barvy brzy zašly a dešťová voda zatékající do spár natolik sloup poškodila, že hrozil zřícením. Ve stejném roce (1896), kdy byl na protější straně náměstí odhalen Schnirchův pomník krále Jiřího, z další sbírky mezi místním obyvatelstvem byla socha důkladně opravena pražským akademickým sochařem A. Horákem a podle Schnirchova návrhu kolem ní pořízen ozdobný železný plůtek. Jak jsme si sami mohli všimnout, restaurátorská péče mariánskému sloupu byla věnována i v nedávné době.

Fotografie barokní památky – morového sloupu, byla pořízena kolem roku 1900

nepomuckySocha sv. Jana Nepomuckého u mostu
Druhá poděbradská barokní plastika má pestřejší osud. I ta je připisována poděbradskému sochaři Josefu Bergmannovi, chybí však o tom doklady. V roce 1761 si ji objednal pobožný poděbradský měšťan a koželuh Jan Sichrovský u příležitosti 25. výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. Pojetí světce je v našem kraji neobvyklé. Je v mírně nadživotní velikosti, jeho tělo je šroubovitě stočené a andílek po jeho boku přidržuje velkou kartuš se staroboleslavským paládiem. V ruce drží jazyk, symbol pravdomluvnosti, a biret má položený u nohou. Na bohatě zdobeném podstavci, který byl po restaurování vrácen na své původní místo, je reliéf svržení světce z pražského mostu do Vltavy.
Plastika sv. Jana Nepomuckého, která nyní stojí na podstavci u mostu, však není původní. Jde o kopii z božanovského pískovce, zhotovenou přesně podle zachovaného originálu. Provedl ji pražský akademický sochař a restaurátor MgA. Jan Kracík. Nová socha byla slavnostně vysvěcena v roce 2011. Restaurátor Kracík současně opravil i originální sochu, zhotovenou původně z velmi nekvalitního tzv. mušličkového pískovce. Dnes si ji můžeme zblízka prohlédnout i s popisem restaurování v novém vchodu do radnice. Protože už dávno byl hrubozrnný pískovec silně narušen a socha několikrát poškozena vandaly, pořídilo město v roce 1965 tzv. výdusek, který nechalo umístit na původní sokl. Nyní se tato kopie svatojánské sochy nachází v prostoru Turistického informačního centra na Jiřího náměstí.
Josef Bergmann pravděpodobně zhotovil pro Poděbrady další dvě barokní sochy, které se nezachovaly, ale máme o nich písemná svědectví. Socha sv. Barbory z roku 1758 stávala na Nymburském předměstí v místech proti ústí ulice Na Vinici. Tu v roce 1870 porazili splašení koně a úplně ji zničili. Druhá socha sv. Gotharda z roku 1761 se nacházela také na Nymburském předměstí v Husově ulici blíže k městu. V roce 1868 byla údajně stržena vichřicí a rozbila se, ale pravděpodobnější je, že se stala obětí opilců v noci odcházejících z nedaleké hospody.
Na snímku socha sv. Jana Nepomuckého ze 30. let minulého století

svatohor sloupSloup P. Marie Svatohorské
Třetí zachovaná poděbradská barokní památka se nachází na Zámostí při cestě k Havířskému kostelíku. I tentokrát jde o kopii původního štíhlého pískovcového sloupu s malou soškou P. Marie Svatohorské, který byl umístěn na původní hranolový podstavec s vyrytým nápisem. Latinský text připomíná rok 1757, kdy byly Poděbrady vážně ohroženy. Dne 18. června toho roku po bitvě u Kolína, v níž byl pruský král Fridrich poražen a se zbytkem armády utíkal z Čech, dostal se i do blízkosti Poděbrad. U města tehdy hlídala sklady střeliva malá posádka pruské armády, a protože i ona musela po prohrané bitvě utíkat, hrozilo nebezpečí, že při tom zapálí sklady a zničí výbuchem nebo ohněm celé Poděbrady. Naštěstí se tak nestalo a jako poděkování za ochranu města nechal tehdejší hejtman poděbradského panství Ignát Opelt na svůj náklad v roce 1758 postavit tento sloup. Vzhledem ke své výšce však měl malou stabilitu, proto byl v minulosti několikrát povalen a poškozen, naposledy v roce 1968. Trvalo celých pětačtyřicet let, než byl pomník v rámci revitalizace celého prostoru kolem Havířského kostelíku vrácen na své místo i s novým sloupem a novou soškou P. Marie Svatohorské od zmíněného sochaře MgA. Jana Kracíka. Původní sloup byl totiž nenávratně zničen. Za ztracenou sošku byla zhotovena podle fotografické dokumentace její věrná kopie a obnovený mariánský sloup byl slavnostně vysvěcen v listopadu 2013.
Fotografie zachycuje mariánský sloup v roce 1968, těsně před tím, než do něj narazil zametací vůz a definitivně se skácel k zemi


Text: PhDr. Jana Hrabětová
Foto: archiv Polabského muzea

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY