Poděbradské vzpomínky

 

Proč povídat o Poděbradech? Nemají pověst Zvonokos, ani na nich nespočívá směšnost nějakého Kocourkova. Jsem tamním rodákem. Do svých pětadvaceti let jsem zde bydlel, pak mě osud zanesl daleko do světa. Snad se v Poděbradech král Jiřík vskutku narodil, ač si tím ani renomovaní historici nejsou jisti. O dávnějších událostech nic nevím a jde jen o hrst vzpomínek ze čtyřicátých let minulého století.


podebradske vzpominkyPokračování z minulého čísla
Když člověk prošel lázeňským parkem, ocitl se v „lepší“ čtvrti s vilami a novějšími domy. V jednom z nich se zrodili známí odbojáři Ctirad a Josef Mašínovi. U kostela československé církve bydlel jejich druh Milan Paumer. Byli všichni jako já evangelíci a o naše duchovno pečoval pohledný pan farář J. B. Jeschke. Další dva duchovní, pan probošt Sobota a pan farář Šamánek, stáli v jeho stínu. Po válce ve městě převládali národní socialisti a znám byl od nich jistý pan Cankář. Komunistů a sociálních demokratů bylo méně. Před válkou jsem znal všehovšudy pouze dva členy České obce fašistické. K Němcům se v roce 1939 přihlásilo jen  několik lidí a nacisti se z nich nestali. Jakousi funkcí pověřili pana Prokopce, Čecha jako poleno. Nikdy se ničeho zlého nedopustil. Židů bylo ve městě jen pár. Znám byl obchodník s koberci pan Neumann-Anaplas. Ve městě sloužili tři uniformovaní strážníci v černém s helmou, dobráci, hlavně strážník Hrouda. Za německé okupace kontroloval nařízené zatemnění český strážník, přezdívaný „Vohnout“. Nejvíc šel nacistům na ruku kolaborant Tonda Korec. Naháněl naše tatíky do „Technische Nothilfe“. Začátkem května 1945 ho hnal dav do zámku. Prý ho tam ve sklepení utloukli. Za války si všichni vyprávěli o „Pérákovi“ a někteří přísahali, že toho strašáka i osobně spatřili. Na kraji města stávaly kontroly. Mne si jako malého kluka nevšimly a tak jsem se zdarem pašoval ze mlýna v obci Pátek pytlíky mouky. Kontroly jsem obcházel po polních mezích. U sokolovny, v níž bylo jediné poděbradské kino, se začátkem května 1945 srocovali lidi. Když se tam objevil německý tank, všichni jsme se včas rozprchli. Naproti biografu bydleli Horovi a brzo po válce se tam vrátil hrdinný oficír z cizinecké legie Charlie Hora. My kluci jsme ho nezměrně obdivovali. V sousední Proftově ulici pracovala v jedné lékařské ordinaci sexy zdravotnická sestra. Chlapi byli bez sebe, jen ji zahlídli. Úspěšný byl pan učitel K. Aféra stála za to. Prý mu ukousla pohlavní úd. Kdo to nevěděl, zvěděl to z městského rozhlasu. Vážné varování. Trestné stíhání hrozí každému, kdo bude šířit o panu učiteli K. nepravdivé pověsti.

Ve městě pobýval často básník Stanislav Kostka Neumann, po válce i Zdeněk Nejedlý, zpravidla s nějakou fešnou dámou. Lékařů bylo ve městě několik: kardiolog a skautský pohlavár docent MUDr. Ladislav Filip, kardiolog MUDr. Mládek a proslulý byl doktorský rod Kryšpínů. Jeden z nich měl u místní mlékárny maličký privátní špitál. Oblíben byl také otec Marty Kubišové dr. Kubiš. Gestapo význačné osoby zatýkalo a tak se dostali docent Filip s dr. Vojtěchem Sailerem a ThDr. Jeschkem do Terezína. V roce 1945 se zasloužili o založení gymnázia. Na „měšťance“ vyučoval později známý spisovatel Bohumil Říha. Časté příjmení v Poděbradech bylo Bašta a lidé k jejich jménům přidávali přízviska, aby je identifikovali: „Bašta – milionář“, „Bašta – zahradník“, „Bašta – zámečník“, „Bašta – inspektor“ nebo „Bašta – učitel“.
Založení gymnázia s internátem v roce 1945 život ve městě obohatilo. K jeho žákům patřil Václav Havel a Miloš Forman. Byl jsem s ním a MUDr. Josefem Ježkem, pozdějším šéfem liberecké anesteziologie, členem divadelnického tria. Několika ochotnickými představeními jsme se v divadle „Na kovárně“ pochlubili. Ruštinu na gymnáziu učil bělogvardějec profesor Kugukov, přezdívaný „Parachod“. Lidé ho dobře znali. Popíjel denně u zámeckého pramene s nadšenými chvalozpěvy „poděbradku“. Angličtinu vyučovala mladá Skotka, Miss Myra Hendry a řediteloval RNDr. František Jahoda, později emigrant v Holandsku. Skauting po válce rychle vzkvétal zásluhou rodiny doc. Filipa. Říkalo se mu „Brácha“, jeho žena byla Anka, dvě dcery Náša a Manka a syn Jiří alias Ran. Všeobecně známá byla liliputánka paní Hérová, výborná učitelka cizích jazyků. Chodíval jsem večer přes Riegrovo náměstí. V jeho roku sídlil klavírní virtuóz MUDr. Vondrovic. Jeho Chopina nás tam poslouchalo víc. Takže i v tom poklidném městečku se tu a tam událo ledacos pozoruhodného. Měl jsem to rád.

Text: Jaroslav Vacek
Foto: Polabské muzeum Poděbrady, popisky Jana Hrabětová

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY