Výsadková operace Silver A začala na Poděbradsku

 

Na území poděbradského regionu se během druhé světové války rozeběhla zvláštní výsadková operace s krycím názvem Silver A, kterou připravilo zpravodajské oddělení Ministerstva národní obrany exilové československé vlády v Londýně.


Před koncem roku 1941, v noci na 29. prosince, došlo na území Protektorátu Čechy a Morava nedaleko obce Senice k vysazení tří speciálně vyškolených parašutistů. Velitelem skupiny byl nadporučík Alfréd Bartoš, jeho zástupcem rotmistr Josef Valčík, šifrantem a radistou zpravodajci určili četaře Jiřího Potůčka. Společně měli zajistit stálé rádiové spojení s exilovou vládou. Z tohoto důvodu měla skupina k dispozici vysílačku s krycím názvem Libuše. Druhým úkolem operace byla koordinace činností dalších vysazených parašutistů. Nejdůležitějším posláním skupiny měl však být kontakt se štábním kapitánem Václavem Morávkem z odbojové organizace Obrana národa. Jeho prostřednictvím pak styk s agentem A-54, Paulem Thümmelem, což byl nejdůležitější německý informátor zpravodajského oddělení exilové vlády během 2. světové války.

Komplikovaný Valčíkův výsadek

silver a cepiceVýsadek se stal hned od začátku dobrodružstvím. Jeden balík s materiálem se před seskokem Josefa Valčíka ve dveřích letadla nešťastně vzpříčil. Každou vteřinu letoun Halifax urazil 60 metrů, a tak zástupce velitele skupiny dopadl asi o kilometr dále než Alfréd Bartoš s radistou Jiřím Potůčkem. Valčík se v neznámém terénu dobře zorientoval, rychle ukryl padáky a balík s vysílačkou. Poté brzy ráno v Poděbradech uplatil taxikáře Plachého a nechal se odvézt na první záchytnou adresu do Chrudimi. Pamětníci v Senicích vzpomínali na některé sedláky, kteří při polních pracích nalezli ukryté padáky a části výstroje. Někdo se zalekl a odevzdal je Němcům, jiní je po dobu války úspěšně ukrývali. Ostatně Valčíkova pryžová přilba dnes patří k cenným exponátům poděbradského muzea (viz foto).

První vysílání z lomu

Bartoš a Potůček se setkali hned po seskoku. V blízkých Podmokách jim poskytl první útulek místní řídící učitel Josef Glos. Téhož dne se vydali vlakem do Pardubic. V okolí tohoto města pak několik měsíců působili. Pro skupinu bylo důležité, že se za několik dní v obci Mikulovice oba muži setkali s Josefem Valčíkem. Nastalo hledání bezpečného úkrytu pro vysílačku. Vysílání začalo 15. ledna 1942 z lomu Hluboká u osady Dachov, nedaleko obce Ležáky. Opuštěný lom byl relativně bezpečný, navíc o „Libuši“ věděl velitel blízké četnické stanice, takže ji vlastně měl pod svou ochranou. Stanoviště vysílačky se měnilo, nějaký čas se vysílalo i z mlýna přímo v Ležákách. Josef Valčík pracoval v jednom pardubickém baru a ve dne míval volno, takže jezdil po protektorátu a navazoval nová spojení. Několikrát se sešel s Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem ze skupiny Anthropoid. Jak známo, tato dvojice připravovala a v květnu 1942 pak uskutečnila atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Nacistické běsnění po atentátu

Osudovou událostí v historii skupiny Silver A byla hrdinná smrt kapitána Václava Morávka. Tento odvážný muž měl v aktovce nové průkazy s fotografiemi A. Bartoše, J. Valčíka a J. Potůčka. Gestapo zachytilo důležitou stopu a ta je zavedla až do Pardubic. Skupina se rozdělila a Valčík odešel do Prahy, kde se připojil ke Gabčíkovi a Kubišovi, kteří hledali nejlepší variantu atentátu. Parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš splnili rozkaz londýnské vlády. Za pomoci několika dalších vojáků a odbojářů provedli atentát na říšského protektora. Nacistický teror po této události se dotkl všech členů skupiny Silver A i jejich pomocníků. Po zradě parašutisty Karla Čurdy dochází k bleskové akci gestapa a během několika hodin je zatčeno v Praze, Pardubicích a jinde mnoho odbojářů. Kruh kolem parašutistů se stahoval. Dne 18. června 1942 dochází ke známé akci proti sedmi vojákům ukrytým v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Mezi mrtvými byl i Josef Valčík. O tři dny později padl v Pardubicích do léčky Alfréd Bartoš. Raněn po přestřelce s gestapáky raději zvolil smrt. Zběsilost nacistů se ukázala při trestné akci proti Ležákům. Výslechy mnoha zatčených prokázaly, že vysílačka Libuše působila v okolí této obce. Následně 24. června došlo k brutálnímu zásahu gestapa a Ležáky potkal stejně hrůzný osud jako před několika dny Lidice.

Konec operace Silver A

Poslední člen skupiny Jiří Potůček se shodou okolností dostal do Bohdašína na Náchodsku, odtud odeslal poslední depeši. Vysílačku Němci zaměřili a bylo nutno hledat nový úkryt. Zakrátko však stejně padla do rukou gestapa v Končinách u Horního Kostelce. Samotný telegrafista se po několikadenním útěku přesunul do Rosic nad Labem. Z posledních sil došel k obci Trnová. Zcela vysílen byl v malém lesíku překvapen českou četnickou hlídkou, jež ho na útěku zastřelila. Operační skupina Silver A, které se za pomoci vlastenců dařilo téměř půl roku unikat nástrahám gestapa, byla zlikvidována.

Prolitá krev vlastenců, tragické osudy obyvatel Lidic a Ležáků, početné řady obětí se však staly tím nejcennějším národním odkazem. Na nás i na budoucích generacích zůstává, aby byl neustále připomínán a zachováván pro lepší budoucnost.

silvera pomnik

 

 

 

 

Na tři odvážné vojáky v obci Senice nezapomněli. V roce 1969 jim zde odhalili před obecním úřadem pomníček. Informace na něm však byly historicky nepřesné. Proto byl v roce 2012 u příležitosti 70. výročí této události a v rámci vzpomínky „Pocta statečným“ odhalen nový pomník. U příležitosti 75. výročí působení paraskupiny Silver A na okupovaném území bude v sobotu 25. června 2017 opět tento příběh připomenut před obecním úřadem v Senicích pietní a vzpomínkovou akcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Milan Čejka

 

 

 


Naše město před sto lety (3. díl)

Naše město před sto lety (3. díl)

O zdravotních poměrech, lázních a lazaretech

celý článek >>>

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Rodinný archiv vydal poklad: poděbradskou stopu kardinála Berana

Nacisté a komunisté jej hodlali vymazat z povědomí národa. Nepodařilo se jim to, Pán Bůh zaplať. I proto můžeme díky cenným archiváliím spatřit patrně nejvýznamnějšího českého duchovního, kardinála Josefa Berana, také v poděbradských kulisách.

celý článek >>>

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Do Havířského kostelíku se vrátily oltářní obrazy

Nové oltářní obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava byly veřejnosti představeny v neděli 13. května při slavnostním otevření zrestaurovaného kostelíku.

celý článek >>>

Naše město před sto lety (2. díl)

Naše město před sto lety (2. díl)

O válečných zajatcích a uprchlících v Poděbradech

celý článek >>>

Naše město před sto lety (1. díl)

Naše město před sto lety (1. díl)

Celý letošní rok se nese ve znamení oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného demokratického státu a vzpomínek na dramatické události, které předcházely a bezprostředně následovaly. Také Poděbradské noviny se zapojily a nabízejí svým čtenářům dvanáctidílný seriál o životě v našem městě v letech 1914–1918 podle zachovaných písemných pramenů, dobového tisku, vzpomínek pamětníků a starých fotografií uložených v archivu Polabského muzea.

celý článek >>>

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Duben – měsíc kvetoucích dubů i různých taškařic

Pojďte s námi nahlédnout do života našich předků. Jaké práce na polích a zahradách na ně čekaly v měsíci pověstném svou proměnlivostí?

celý článek >>>

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Z historie bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí

Impozantní novorenesanční budova bývalé Občanské záložny na Jiřího náměstí si už dávno zasloužila být zapsána do seznamu státem chráněných nemovitých kulturních památek. Od otevření v roce 1899 až do roku 1960 jí totiž patřilo významné místo nejen v ekonomickém, ale i v kulturním životě našeho města.

celý článek >>>

Výročí zapomenutého rodáka

Výročí zapomenutého rodáka

Příběh významného poděbradského rodáka Ing. Karla Hrdličky.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY