Z dějin poděbradské občanské knihovny

 

Poděbradské noviny přinášejí dvoudílný seriál – vzpomínku k 140. výročí založení městské knihovny.


knihovna podebradyPokračování z minulého vydání
K novému životu se vzkřísila knihovna až po dvou letech. Iniciátory opět byli poděbradští studenti. Z bývalého bohatého fondu vybrali 600 knih, ty přestěhovali do místnosti Občanské besedy v hostinci U Kloudů na dnešním Riegrově náměstí a zbytek zlikvidovali. Nový výbor s chutí zahájil 19. října 1905 činnost. Už nebyl závislý jen na skrovných příspěvcích – k slušnému a pravidelnému poplatku se zavázala Městská rada, Občanská záložna, Občanská beseda, okresní výbor i jiné korporace. Zanedbatelné nebyly ani soukromé příspěvky, dary a odkazy.

Knihovna má konečně stálé zázemí…

Přehlížíme-li dnes další osudy poděbradské veřejné knihovny, vidíme, jak se střídají období zvýšeného zájmu s léty, kdy se téměř nepůjčovalo. Do roku 1920 Občanská knihovna sedmkrát změnila spolkovou místnost, sedmkrát se stěhovala a také konkurence jí vyrostla v podobě několika nových spolkových knihoven (Sokol, Osvěta ad.). Přestože většinou živořila, v činnosti neustala.


K velké organizační změně došlo v roce 1920. Bylo to na základě nového čs. zákona o obecních knihovnách, který ukládal každé obci povinnost vybudovat veřejnou knihovnu a přispívat na její provoz částkou úměrnou počtu obyvatelstva. Poděbradská občanská knihovna se stala novou veřejnou lidovou knihovnou a v nových podmínkách se začala rychle rozrůstat. Byly pro ni vyhrazeny pěkné prostory v přízemí zámku, v nichž zůstala až do roku 1930. Pak došlo k jejímu poslednímu definitivnímu přestěhování a k důstojnému umístění v uvolněné budově staré radnice. Tehdy byla z významných poděbradských osobností nově ustavena knihovní rada a předsedou se stal dr. J. Vondrovic. Knihy už půjčoval placený knihovník, k ruce měl placenou pomocnou sílu a několik neplacených pomocníků.

…a po válce se dále rozrůstá

Až do roku 1939 plnila „Občanská knihovna“ svědomitě svou vzdělávací a osvětovou funkci. Nepřerušila svoji činnost ani v obtížných a riskantních šesti letech fašistické okupace, kdy vážně nemocného dlouholetého knihovníka Fr. Schneidera vystřídal odborný učitel Josef Burian. Knihovna zůstala v činnosti pro českou čtenářskou obec přesto, že pod jednou střechou se nacházela i komfortně zařízená německá knihovna. V této souvislosti budiž vzpomenuto odvahy knihovníka Josefa Buriana, kterému se podařilo zachránit mnoho českých knih a časopisů, určených k likvidaci. Z osobního rozhodnutí je převedl do sbírek poděbradského muzea, kde jsou dodnes uloženy.


Hned v prvních dnech po osvobození jednal knihovník Burian o novém trvalém umístění knihovny a už 1. září 1945 mohl půjčovat ve třech nově upravených místnostech v prvním patře staré radnice. Další kapitola v historii poděbradské knihovny se začala psát po únoru 1948. Stejně jako všechny kulturní instituce se i knihovna stala důležitým politickým nástrojem k tomu, aby plnila dané úkoly ku „prospěchu rozvoje naší socialistické společnosti“. V roce 1951 byla povýšena na Okresní lidovou knihovnou vedenou dvěma profesionálními pracovníky a zároveň se stala metodickým střediskem a pro místní lidové knihovny v okolních vesnicích. Kolem roku 1956 byla celá knihovna vybavena na tehdejší dobu poměrně moderním zařízením, upravena nová čítárna, došlo k významnému rozšíření knižních fondů zejména o naučnou a politickou literaturu, zpracovány katalogy. Nově byl také upraven přednáškový sál a ve spolupráci s muzeem v něm konány pravidelné kulturní programy.

Zakladatelé by jistě byli spokojeni

K další velké změně došlo v roce 1959 po vydání nového knihovnického zákona. Poděbradská knihovna byla zařazena do jednotné soustavy knihoven v ČSR, vzniklo samostatné oddělení pro mládež, rozšířil se štáb aktivistů, připravovaly se četné besedy pro děti i dospělé, postupně přibyli další profesionální pracovníci a s nimi se úměrně zkvalitňovala i veškerá, knihovnická činnost. Proto se také k 100. výročí od svého vzniku mohla v roce 1972 Městská knihovna v Poděbradech pochlubit nejen několikerým krajským oceněním a vydáním drobné pamětní brožurky, ale i jako uznávaná a perspektivní místní kulturní instituce.


Uplynulo dalších čtyřicet let. Během nich se knihovna v duchu současných trendů průběžně modernizuje a jistě se bude modernizovat dál. Památkově chráněná a opravená budova staré radnice s pamětní deskou obrozeneckého básníka Turinského v průčelí je bezesporu důstojným stánkem tohoto dnes nepostradatelného kulturního zařízení, snad nejnavštěvovanějšího v našem městě. A tak mě na závěr napadlo, jak by ti vlastenečtí zakladatelé první zdejší knihovny pro lid byli překvapeni tím, jak se po sto čtyřiceti letech naplnil a rozvíjí jejich odkaz.

Text a foto: Jana Hrabětová, Polabské muzeum v Poděbradech

 


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY