Z historie poděbradského Sokola

1. díl


Budova smolkarnyHistorie poděbradského Sokola začala před 149 lety a trvá dodnes. V našem seriálu bychom vám ji chtěli aspoň krátce přiblížit.

Česká obec sokolská letos slaví 150 let svého založení. Oslavy vyvrcholí začátkem července XV. všesokolským sletem. O měsíc dříve proběhne v Poděbradech generálka – Sokolský župní slet. Vzhledem k této výjimečné události uveřejňujeme v Poděbradských novinách pětidílný seriál o historii nejstarší tělovýchovné jednoty v Poděbradech.

Vůbec první sokolskou jednotou u nás byl Sokol pražský, který 16. 2. 1862 založili dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. K sokolským myšlenkám se brzy začala hlásit další města.

Je první srpen 1863 a Poděbrady se stávají dvanáctým městem v Čechách, kde vzniká sokolská organizace.
Zasloužili se o to především Václav Hráský a Hynek Šantl, jenž se stal jeho historicky prvním starostou. Šantlova manželka byla sestrou sochaře Bohuslava Schnircha (psali jsme o něm v minulém vydání PN), který se přátelil s doktorem Tyršem. Ten byl nejen častým hostem Šantlových, ale současně stál u zrodu poděbradského Sokola.

O dva roky později měla jednota 21 činných a 6 čestných členů, 100 žáků. Cvičilo se třikrát týdně na dvoře staré radnice (dnešní knihovna). Sokol v Poděbradech neměl stálý cvičební prostor, takže si najímal místní sály a nádvoří. V zimě se cvičilo v místnosti hostince „U zeleného stromu“ (vedle dnešního Savoye) a posléze v sálu „Na kovárně“, nebo tělocvičně „Na Valech“. Uvedená místa nabízela cvičencům jen velmi skromné podmínky, vybavenost nářadím byla minimální. Přes všechny tyto potíže zájem o dění v poděbradském Sokolu neslábl. Přibývalo cvičenců a rostl počet dobrovolníků, kteří jednotě ochotně pomáhali. Zlom nastal koncem sedmdesátých let, kdy naopak došlo k poklesu činnosti v jednotě. Důvody, které k tomu vedly, však nebylo možné zjistit. Pravděpodobně byl na vině důsledek projevujícího se negativního vlivu a odporu c. k. úřadů proti vlastenecké činnosti některých českých spolků.
Na „znovuprobuzení“ jednoty se podílelo 22 poděbradských občanů.  V červenci 1881 svolali ustavující valnou hromadu Sokola, jeho starostou se stal Antonín Vorlický. Úkol byl jasný: zajistit větší počet členů a účastnit se veřejných vystoupení. Během roku měla jednota již 89 cvičenců, dokupovalo se gymnastické nářadí. V této době zesiluje požadavek na ustanovení sokolské župy Tyršovy (byl realizován v Kolíně v květnu 1884). Vzrůstající zájem o členství zřejmě podnítila snaha o podporu možnosti uskutečnění I. sletu sokolského v Praze v létě 1882, vyznačujícího se „masovou“ účastí 720 cvičenců. Nelze však potvrdit, zda se ho poděbradští zúčastnili.

V následujících letech mírně roste členská základna a současně i zájem veřejnosti o dění v sokolské jednotě. Její činnost se rozšiřuje i do kultury a výchovné oblasti. V prosinci 1892 a v březnu následujícího roku se konaly valné hromady, které se víceméně týkaly jediného tématu, a sice „vybudovat vlastní sokolovnu“. V pěti hostincích byly umístěny kasičky na dobrovolné dary. Výbor Sokola jednal s obcí o propůjčení levného nebo bezplatného místa pro vybudování sokolovny, ale podmínky byly nereálné.


V polovině srpna 1896 byl v Poděbradech odhalen pomník králi Jiřímu. Sokol na tom měl své zásluhy, neboť právě uvnitř jednoty se zrodil tento nápad. Stav členů se v té době zvýšil na 140. Valná hromada schválila koupi objektu bývalé šmolkárny v tehdejší Nádražní ulici (dnešní Fügnerova) ve veřejné dražbě za 10 900 zlatých. V květnu příštího roku začala stavba sokolovny podle plánu stavitele Františka Profta, který v sobě zahrnoval prostornou tělocvičnu, dvě šatny, sborovnu a hygienické zařízení včetně sprch. Dále sem patřilo letní cvičiště a tenisový kurt. Nová sokolovna byla otevřena v září 1897. Převzal ji tehdejší starosta poděbradského Sokola Vojtěch Kerhart. V předvečer slavnostního okamžiku se v divadle konala akademie, druhý den pochodoval průvod k sokolovně, kde se pořádalo veřejné cvičení. Zbudováním vlastního sportovního stánku nastal čilý cvičební ruch.

Pokračování příště

Zdroj: archivní materiály T. J. Sokol Poděbrady
Zpracovala Monika Langrová


Merianova rytina

Merianova rytina

Nejstarší známé vyobrazení Poděbrad, tak zvaná Merianova rytina, pochází velmi pravděpodobně z roku 1650, z doby krátce po třicetileté válce (1618–1648).

celý článek >>>

I takové bývaly zimy v Poděbradech

I takové bývaly zimy v Poděbradech

Před 111 lety byla v našem městě taková zima, že Labe bylo několik měsíců zamrzlé. Při jarním tání pak museli vzniklé kry po mnoho dnů likvidovat dělostřelci.

celý článek >>>

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

Vzpomínka na Leopoldu Dostalovou

k 130. výročí narození národní umělkyně

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Zimní vzpomínky na minulost

Zimní vzpomínky na minulost

Čas po Novém roce, kdy se začal nápadně prodlužovat den, polevovaly mrazy a tál sníh, byl ještě před sto lety pro naše předky příležitostí rozloučit se se zimou podle pradávných zvyků a obyčejů.

celý článek >>>

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Vánoce v Poděbradech před sto lety

Během letošního jubilejního roku si čtenáři Poděbradských novin mohli ve dvanácti kapitolách udělat obrázek o tom, jak se žilo v našem městě před sto lety – v těžkých válečných letech 1914–1918 a v prvních měsících právě vzniklého samostatného státu. Na závěr budiž přidána ještě kapitolka třináctá s úvahou o tom, jak asi poděbradští občané prožívali své první Vánoce v nové Československé republice.

celý článek >>>

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Obci Senice patří ocenění za péči o pietní místo

Ve středu 21. listopadu převzal v sídle Středočeského kraje senický starosta Václav Novák pamětní list a plaketu za péči o pietní místo – památník věnovaný trojici parašutistů, kteří se za druhé světové války účastnili odbojové operace Silver A.

celý článek >>>

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

„Dozvuky“ oslav 100. výročí vzniku republiky

Poděbradští gymnazisté Forman, Havel, Nellis, Kubišová a další / Čtyřiadvacítka poděbradských osobností / Návrat Masaryka do Přední Lhoty

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY