Kdo obdrží medaile k 100. výročí ČSR? Rozhodne i váš hlas!

 

Třebaže mezi námi už dávno nejsou zakladatelé Československé republiky a samotný státní útvar také patří minulosti, Česká republika je důstojným pokračovatelem všech demokratických tradic, které vložil do vínku samostatného státu Čechů a Slováků prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A stejně tak naši současníci jsou pokračovatelé díla předchůdců, protože jsou to vždy konkrétní lidé, kteří tvoří dějiny, jsou to lidé, kteří jsou největším bohatstvím každé země. Proto Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo, že na počest 100. výročí státnosti Poděbrady ocení unikátními pamětními medailemi (na snímku) 25 žijících osobností, jejichž činnost byla nebo stále ještě je pro Poděbrady významným přínosem. Kdo bude vybrán, je v rukou veřejnosti, tedy každého z nás.

 

medaile2_010_Na základě návrhů občanů a po doplnění dalších jmen osobností k datu 12. června 2018 uzavřela pracovní skupina oslav 100. výročí abecední seznam všech navržených osob, který níže předkládáme. Každý občan může z jednoho telefonního čísla naráz odeslat tři rovnocenné hlasy až třem osobnostem. Prvních 25 osobností s nejvyšším počtem hlasů bude oceněno při odhalení nového pomníku k 100. výročí československé státnosti 24. října 2018.

JAK HLASOVAT?

Hlasování probíhá pomocí SMS zpráv až do 30. září 2018.

Číslo pro zaslání SMS: 736 300 202
Tvar SMS: PODEBRADYmezeraXmezeraYmezeraZ

Místo X, Y a Z doplňte pořadová čísla vámi vybraných kandidátů.

Z jednoho čísla lze zaslat jen jednu zprávu, v níž lze odeslat maximálně tři hlasy, a to buď jen jedné osobnosti, nebo je rozdělit až mezi tři nominované osobnosti.

Příklady:
PODEBRADY 13    uvedete-li jen jedno pořadové číslo, přidělíte kandidátovi 3 hlasy (v tomto případě kandidátovi s pořadovým číslem 13)


PODEBRADY 9 31    uvedete-li dvě pořadová čísla, přidělíte dvěma kandidátům po 1 hlasu (v tomto případě kandidátům s čísly 9 a 31)


PODEBRADY 26 11 50    uvedete-li tři pořadová čísla, přidělíte třem kandidátům po 1 hlasu (v tomto případě kandidátům s čísly 26, 11 a 50)

Cena SMS je dle ceníku vašeho operátora jako běžná SMS do české sítě. SMS službu zajišťuje společnost ProfiSMS, s. r .o., IČ: 03676307, support@profisms.cz.

NOMINACE

1.    Černý Luboš – vicemistr Evropy v kulturistice,
2.    Dusilová Růžena – olympionička v kanoistice,
3.    Dunovská Jaroslava, PhDr. – dlouholetá sbormistryně Pěveckého sboru, Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010,
4.    Exner Milan – výtvarník,
5.    Fér Martin – farář Českobratrské církve evangelické,
6.    Formánková Zdeňka – zakladatelka Klubu českých turistů v Poděbradech,
7.    Ďurčanský Jozef, Ing. – bývalý starosta Poděbrad,
8.    Frič Peter, MUDr. – lékař, chirurg,
9.    Froňková Věra, Mgr. – dlouholetá sbormistryně dětského pěveckého sboru Kvítek,
10.    Geldner Petr, Ing. – bývalý kazatel Sboru Církve bratrské v Poděbradech,
11.    Hamplová Eva, Mgr. – bývalá ředitelka DDM Symfonie, dlouholetá učitelka,
12.    Havlas Zdeněk, RNDr. – vědecký pracovník, současný místopředseda AV ČR,
13.    Hep František – bývalý ředitel okresního Hasičského záchranného sboru,  
14.    Hladinová Libuše – aktivistka ZO SPCCH Poděbrady,
15.    Herčíková Květoslava, MUDr. – dětská lékařka,
16.    Hollan Jiří – dlouholetý tenisový trenér a funkcionář,
17.    Hrabětová Jana, PhDr. – historička Polabského muzea, čestná občanka Poděbrad,
18.    Hrachovinová Marta – hlavní organizátorka Poděbradských dnů poezie,
19.    Hronek Vladimír, Mons. – probošt římskokatolické církve v Poděbradech,
20.    Chrz Pavel, MUDr. – zubní lékař,
21.    Janiššová Pavla – herečka, členka souboru Západočeského divadla v Chebu, držitelka Thálie,
22.    Jeník Vladimír – čestný starosta Okresního sdružení hasičů,
23.    Jiránek Tomáš, Ing. – architekt, tvůrce soudobé podoby poděbradského parku,
24.    Kárník Pavel, Ing. – zakladatel Spolku pro aktivní život v Poděbradech,
25.    Kárníková Eva – spoluzakladatelka Spolku pro aktivní život v Poděbradech,
26.    Kodešová Zdislava – dlouholetá sokolka, cvičitelka, cvičenka a funkcionářka,
27.    Král Petr – dlouholetý fotbalový funkcionář,
28.    Kubišová  Marta -  občanská aktivistka, zpěvačka, čestná občanka Poděbrad,
29.    Kukal Petr – poděbradský rodák, básník a spisovatel,
30.    Langr Ladislav, PhDr. – současný starosta Poděbrad,
31.    Louda Pavel – podnikatel a developer,
32.    Malát Vladislav, RNDr. – bývalý starosta Poděbrad a mecenáš kultury,
33.    Mollová Ludmila – aktivní členka ve spolku Akademie třetího věku,
34.    Nellis Alice – režisérka a scénáristka,
35.    Novák Jaromír, Mgr. – nejdéle sloužící zastupitel,
36.    Pavlíček Jan, Ing. arch. – divadelník a výtvarník,
37.    Pfoff Jan – dlouholetý trenér a funkcionář kanoistiky,
38.    Pirk Jan, Prof. MUDr. – člen vědecké rady Lázní Poděbrady, a. s.,
39.    Píšová Eva, Mgr. – bývalá ředitelka DDM Symfonie,
40.    Píšová Maxa – fotografka,
41.    Plachá Miroslava – funkcionářka Akademie třetího věku,
42.    Richterovi Jaroslav a Jiřina – za dlouholeté pedagogické a sportovní vedení mládeže,
43.    Smejkal Radek, Ing. – starosta poděbradského Sokola,
44.    Stegbauer Jiří – nakladatel, spisovatel, poděbradský patriot,
45.    Sobotková Monika - cvičitelka a organizátorka aerobiku,
46.    Sobotka Ivan, Ing. arch. – architekt,
47.    Šamánek Milan, Prof. MUDr. – předseda vědecké rady Lázní Poděbrady, a. s., čestný občan Poděbrad,
48.    Šmíd Michal, ředitel Handicap centra Srdce,
49.    Špinka Vlastimil, Mgr. – ředitel ZŠ Václava Havla,
50.    Šťastný Josef – hudebník a dirigent Kolínského Big Bandu,
51.    Švejdová Marie – dlouholetá vedoucí výtvarného kroužku pro děti Pastelka,
52.    Taussigová Marie, PaedDr. – dlouholetá ředitelka MŠ Poděbrady,
53.    Tomková Ivana – zakladatelka a předsedkyně ZO SPCCH Poděbrady,
54.    Trnečková Ivana, Mgr. – umělecká vedoucí, sbormistryně Smíšeného pěveckého sboru sv. Cecílie,
55.    Třísková Emilie – zakladatelka Centra sociálních a zdravotních služeb, senátorka,
56.    Trajhan Jaroslav – dlouholetý fotbalový funkcionář,
57.    Urbánková Jiřina – aktivní členka ZO SPCCH Poděbrady,
58.    Vaněk Luboš – ekolog, vedoucí záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Huslík,
59.    Vurst Vít – předseda Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, bývalý kazatel v Poděbradech,
60.    Vomáčko Ladislav – občanský aktivista a politik,
61.    Zdobinská Lenka, Ing. – podnikatelka, obnovila firmu Blažek Glass,
62.    Zezula Pavel, MUDr. – lékař a sportovní funkcionář,
63.    Zítko Václav – dlouholetý tenisový funkcionář,
64.    Žmudová Zdenka, Mgr. – kronikářka města a učitelka,

Text: (red)
Foto: (red)
(4. 7. 2018)

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY