REDAKČNÍ KODEX PN

 

ÚVOD:

Radniční periodika s sebou mohou přinášet nebezpečí, pokud se stanou hlásnou troubou pozitivní propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou, nebo pokud je jakákoliv strana (i ta opoziční) v neadekvátní míře v těchto novinách zastupována.

Kvalitně vydávaná periodika musejí zajišťovat potřebu informací občanů, musejí tedy poskytovat vyvážené a objektivní informace. Nesmějí sloužit názorům a zájmům jen některých ideových nebo politických skupin. Objektivita se nedosáhne odstraňováním polemiky, předkládání obrazu jednoduchého světa, kde neexistují diskuse a spory.

KODEX PŘISPĚVATELŮ DO PN

1. Občané a politická uskupení mají nesporné právo na svá vyjádření a názory v PN.
2. Přispěvatelé dotýkající se ve svých názorech politických témat mohou zveřejňovat své příspěvky. Redakce, která ctí rovný přístup ke všem přispěvovatelům si však vymiňuje, že:
a) pokud je dané vydání již zaplněno dalšími příspěvky, reportážemi z významných městských akcí, jež jsou nedílnou součástí zpravodajství o dění v Poděbradech (rozhodnutí o zprostředkování reportáže do PN z určité akce a s tím spojený chronologický postup při rozhodování o umístění zaslaných příspěvků si osobuje redakce PN) či inzercí, bude příspěvek zařazen na web PN s tím, že v tištěných PN bude zveřejněno krátké „avízo“ o tom, že tento příspěvek je umístěn na webu PN  
b) přispěvatelé se musí řídit redakčními termíny umístěnými na webu PN
c) redakce nebude předem přeposílat názory (příspěvky) dalším subjektům, které mohou být v příspěvcích kritizovány
d) pokud se ve třech po sobě jdoucích vydáních vyskytne polemika resp. střet názorů na téma s převažujícím totožným obsahem, redakce má právo další příspěvky obsahující názory k tomuto konkrétnímu tématu nezařazovat do tištěných novin, ale na web PN.

e) pokud je zřejmé, že se názorový střet dvou navzájem se osočujících stran dostává do osobní roviny, přerůstá mez kultivované diskuze k tématu, a je patrné, že stejní přispěvatelé budou chtít využívat i nadále kritických replik pro druhou stranu názorového sporu, vyhrazuje si redakce PN právo již další takové příspěvky nezveřejňovat a diskuzi k danému tématu ukončit (a to i pro další přispěvatele, kteří se chtějí do další diskuze k danému tématu zapojit). Redakce PN tímto opatřením nechce v žádném případě cenzurovat obsah listu, ale snaží se přispět k věcnosti a kultivovanosti diskuze. 
f) text v příspěvcích musí být bez jakýchkoliv urážek, vulgarismů, anonymity a dalších výrazů porušujících kodex PN, které je umístěn na straně 4 každého vydání PN a také na www.podebradskenoviny.cz

g) redakce žádá, aby přispěvatelé zasílali své texty v elektronické podobě, nejlépe pak v dokumetu Word.


redakce Poděbradských novin

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY