REDAKČNÍ KODEX PN

 

ÚVOD:

Radniční periodika s sebou mohou přinášet nebezpečí, pokud se stanou hlásnou troubou pozitivní propagandy strany či stran, které momentálně radnici vládnou, nebo pokud je jakákoliv strana (i ta opoziční) v neadekvátní míře v těchto novinách zastupována.

Kvalitně vydávaná periodika musejí zajišťovat potřebu informací občanů, musejí tedy poskytovat vyvážené a objektivní informace. Nesmějí sloužit názorům a zájmům jen některých ideových nebo politických skupin. Objektivita se nedosáhne odstraňováním polemiky, předkládání obrazu jednoduchého světa, kde neexistují diskuse a spory.

KODEX PŘISPĚVATELŮ DO PN

1. Občané a politická uskupení mají nesporné právo na svá vyjádření a názory v PN.
2. Přispěvovatelé dotýkající se ve svých názorech politických témat mohou zveřejňovat své příspěvky. Redakce, která ctí rovný přístup ke všem přispěvovatelům si však vymiňuje, že:
a) pokud je dané vydání již zaplněno dalšími příspěvky, reportážemi z významných městských akcí, jež jsou nedílnou součástí zpravodajství o dění v Poděbradech (rozhodnutí o zprostředkování reportáže do PN z určité akce a s tím spojený chronologický postup při rozhodování o umístění zaslaných příspěvků si osobuje redakce PN) či inzercí, bude příspěvek zařazen na web PN s tím, že v tištěných PN bude zveřejněno krátké „avízo“ o tom, že tento příspěvek je umístěn na webu PN  
b) přispěvovatelé se musí řídit redakčními termíny umístěnými na webu PN
c) redakce nebude předem přeposílat názory (příspěvky) dalším subjektům, které mohou být v příspěvcích kritizovány
d) pokud se ve třech po sobě jdoucích vydáních vyskytne polemika resp. střet názorů na téma s převažujícím totožným obsahem, redakce má právo další příspěvky obsahující názory k tomuto konkrétnímu tématu nezařazovat do tištěných novin, ale na web PN.
e) text v příspěvcích musí být bez jakýchkoliv urážek, vulgarismů, anonymity a dalších výrazů porušujících kodex PN, které je umístěn na straně 4 každého vydání PN a také na www.podebradskenoviny.cz


redakce Poděbradských novin

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY