Komise jako orgán rady obce

 

Před několika týdny zahájilo svou činnost v tomto volebním období celkem 17 komisí. Čtyři z nich zřizuje dle zákona starosta. Těmi se tedy v následujícím textu zabývat nebudu.


Některé ze „zbylých“ 13 komisí pokračují ve své práci z předchozího volebního období v takřka nezměněném složení, v jiných je převážná část členů nová. Je třeba zdůraznit, že v souladu se zákonem jsou komise iniciativním a poradním orgánem rady obce, nikoliv zastupitelstva (tomu jsou ze zákona odpovědné výbory). To znamená, že právě rada obce má právo vybrat si do komisí ty členy, se kterými chce spolupracovat na řešení konkrétních problémů, které danou obec tíží. Komise jsou proto ze své činnosti odpovědné radě obce a právě jí předkládají zápisy ze svých jednání s usneseními. V těch jsou obsažena přijatá stanoviska a náměty, které radě doporučují, a rada se jimi na svých jednáních zabývá.


V čele každé komise stojí její předseda. Po organizační stránce její činnost zabezpečuje tajemník komise, který je zaměstnancem městského úřadu. Spolu s předsedou připravuje program jednání a zajišťuje pro ni potřebné podklady. Na rozdíl od členů komise však nemá hlasovací právo. Počet členů není přesně daný, takže je v jednotlivých komisích různý. Stejně tak není zákonem předepsáno, že počet členů komisí musí být lichý.


Současná rada města má velký zájem o spolupráci se všemi komisemi, které si coby své poradní orgány zřídila. Velmi dobře si uvědomuje, že tím nejhorším přístupem by byla netečnost k jejich činnosti a nezájem o jejich názory, neboť tím by jejich členy dříve či později od aktivního zájmu o věci veřejné odradila.


Bližší informace o komisích města a o jejich složení naleznete na webových stránkách http://www.mesto-podebrady.cz v rubrice „Výbory a komise“, odkaz na ni naleznete na úvodní stránce vlevo nahoře pod leteckým snímkem poděbradského náměstí.

Mgr. Roman Schulz
1. místostarosta Poděbrad

(21. 2. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY