Krátká vzpomínka …

 

V letošním horkém létě, v bezstarostných dnech strávených u vody, by nemělo zapadnout jedno smutné jubileum.  Před 20 lety – dne 11. července 1998 – zemřel poděbradský probošt, pan František Lukeš.


LukesByl nejen velkým řečníkem, ale také autorem řady pořadů, fejetonů, článků a úvah k aktuálním událostem. V devadesátých letech minulého století přispíval také do Poděbradských novin, a právě v Poděbradech napsal čtyři knížky, sice útlé, ale plné krásných vzpomínek, které doplnil svými vtipnými postřehy a komentáři.


Do Poděbrad přišel v roce 1990 z Činěvse. V této obci, která mu byla představena jako „již osvobozená od pout náboženství“, prožil 34 let. Ve složitých politických poměrech byl vlídně přijat místními věřícími, udržoval vysokou morální a kulturní úroveň nejen vlastní osoby, ale i všech kolem sebe, a pečoval vzorně o místní kostel sv. Václava.


František Lukeš měl velký vztah k umění. Činěveskou faru navštěvovali významní umělci, například malíř Karel Svolinský, básník Jaroslav Seifert, malíř Vladimír Komárek, operní pěvec Eduard Haken.


Významným mottem jeho života se stala slova Láska přemáhá svět. Slova stále aktuální, protože by se neměla vytrácet vzájemná tolerance a snaha pochopit toho druhého.


Text: Mgr. Zdenka Žmudová
Foto: Nadační fond Františka Lukeše

(16. 8. 2018)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY