Libičtí ochotníci hostovali u krajanů v Chorvatsku

 

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou přijal pozvání k návštěvě přátel z České besedy v chorvatském Daruvaru.


vojanPrávě v tomto městě a okolí uvedli ochotníci koncem září situační komedii Nevěsta k pohledání. Dětem pak byla určena loutková pohádka s veselými písničkami nazvaná Měla babka čtyři jabka. Hostování se shodou okolností uskutečnilo v roce, kdy si krajané připomínají 110. výročí založení daruvarské České besedy.


Pro zajímavost lze doplnit, že Češi osidlovali Slavonii, severovýchodní oblast dnešního Chorvatska, již v devadesátých letech 18. století. Jednalo se nejprve o vojáky, později o zemědělce a řemeslníky, kteří sem přicházeli s celými rodinami – lákáni přísliby nejrůznějších úlev a možností levnějšího získání půdy. V 19. století následovaly další přistěhovalecké vlny a hlavním centrem krajanského života se stal Daruvar.


Zájezd libických ochotníků začal ve čtvrtek 28. září ve vesnici Končenice, děti ze zdejší české školy zhlédly zmíněnou pohádku a odměnily herce dlouhým vděčným potleskem. Komedie Nevěsta k pohledání byla na programu ve stejný den večer, ale už v Českém domě v Daruvaru. Dobré dvě stovky diváků se dobře bavily příběhem málo úspěšného malíře, jeho služky, milenky a dalších aktérů této veselohry. Spontánní potlesk přišel několikrát na otevřené scéně a ten závěrečný se změnil v ovace.


V pátek dopoledne se pak děti z daruvarské Mateřské školy Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského přišly podívat na pohádkové příběhy ukryté ve čtyřech jablíčkách, které jim zahráli „babky a dědkové“ společně s velkými, vtipně ušitými loutkami. Sál Českého domu doslova praskal ve švech a závěrečný potlesk nebral konce. Třetí představení pohádky se ještě uskutečnilo v sobotu 30. září v prostorách České besedy ve městě Virovitica. Tady sice přišla hrstka dětí s rodiči, ale představení se opět setkalo s velice příznivou odezvou. Pro úplnost zbývá doplnit, že zástupce souboru přijal na radnici daruvarský starosta Damir Lneniček. V srdečné a přátelské atmosféře pak proběhlo i setkání v prostorách Svazu Čechů v Republice Chorvatsko, kde se hostitelkami staly předsedkyně svazu Anna Marie Štrumlová Tučková a předsedkyně Divadelní rady Mája Resová. Člen libického souboru Jaroslav Brendl stačil nabídnout v českém oddělení Daruvarského gymnázia hodinu klasické poezie. I o tohle vystoupení projevili studenti velký zájem.


Celý soubor se v pátek odpoledne vydal za poznáním nedalekého městečka Lipik. Nepřehlédnutelné zde byly stopy války, která Chorvatsko postihla v devadesátých letech. Ochotníci nejprve navštívili hřebčín, který se specializuje na chov ušlechtilých koní – lipicánů. Město je také proslulé termálními prameny. A o tom, že voda se používá k léčbě chorob krevního oběhu a pohybového ústrojí jim vyprávěl při prohlídce lázní jejich ředitel Darko Kelemen. Ke koupání však došlo až v termálních bazénech daruvarského hotelu Termal. Nutno připomenout i příjemné společenské setkání s místním souborem Sebranka v Českém domě. Dlouhá léta nejen divadelního přátelství, ale skvělých mezilidských vztahů zde připomněla výstavka fotografií a dalších dokumentů. K dobré náladě přispěl i společný zpěv českých lidových i novějších písniček.


Co dodat závěrem? Libičtí ochotníci zavítali do Daruvaru a okolí během posledních jedenadvaceti let už posedmé. Daruvarský soubor hostoval v Libici pětkrát. Vždy se tyto návštěvy setkaly se zájmem veřejnosti a lze předpokládat, že ve vzájemných vztazích se bude pokračovat.


Text a foto: Milan Čejka

 


Kvítek zahájil advent v hamburské Elbphilharmonii

Kvítek zahájil advent v hamburské Elbphilharmonii

Advent patří mezi nejkrásnější období roku. Každá první adventní neděle pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla v Poděbradech patřila v minulých letech rozsvícení poděbradského vánočního stromu na náměstí. Letos ale sbor vyrazil po Labi až do Hamburku, kde společně s dalšími 465 dětmi z německých sborů vystoupil na koncertech „Advent im Elbkinderland“.

celý článek >>>

Dvacetiletá hudební tradice na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad – 2. část

Dvacetiletá hudební tradice na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad – 2. část

Dva tajemní muži v pozadí hudebních souborů.

celý článek >>>

Výročí Oldřicha Kerharta

Výročí Oldřicha Kerharta

Dne 18. listopadu jsme si připomenuli výročí 70 let od smrti Odřicha Kerharta, významného malíře, předsedy spolku Umělecká beseda a profesora Karlovy univerzity, který si po celý svůj život zachoval důvěrný vztah k rodným Poděbradům.

celý článek >>>

Výjimečný koncert – violoncello a klavír

Výjimečný koncert – violoncello a klavír

Nádherný zážitek přineslo poděbradskému publiku Komorní duo.

celý článek >>>

Dvacetiletá hudební tradice na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad – 1. část

Dvacetiletá hudební tradice na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad – 1. část

Asi nás mnozí znáte, ať už z doslechu nebo poslechu. Pro ty, kdo o nás čtou a slyší poprvé: jsme mladí hudebníci ve věku 11–34 let, kteří věnují svůj volný čas zpívání v Pěveckém sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad, případně hraní v Orchestru GJP.

celý článek >>>

Geniální skladatelé očima psychiatra Cyrila Höschla

Geniální skladatelé očima psychiatra Cyrila Höschla

Na pozvání Romana Vlasáka přijel do Poděbrad ředitel Ústavu národního duševního zdraví, profesor Cyril Höschl. Jeho přednáška v salonku restaurace Srdeční záležitost nesla název Osobnost a tvorba v hudbě.

celý článek >>>

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

V úterý 24. října se v sále Městské knihovny Poděbrady uskutečnilo veřejné čtení z knihy Ladislava Langra „150 poděbradských příběhů“.

celý článek >>>

Smetanovo trio se dočkalo potlesku vestoje

Smetanovo trio se dočkalo potlesku vestoje

Prvním abonentním koncertem byla v úterý 17. října otevřena 24. koncertní sezona, kterou pořádá Společnost Otakara Vondrovice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY