Libičtí ochotníci hostovali u krajanů v Chorvatsku

 

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou přijal pozvání k návštěvě přátel z České besedy v chorvatském Daruvaru.


vojanPrávě v tomto městě a okolí uvedli ochotníci koncem září situační komedii Nevěsta k pohledání. Dětem pak byla určena loutková pohádka s veselými písničkami nazvaná Měla babka čtyři jabka. Hostování se shodou okolností uskutečnilo v roce, kdy si krajané připomínají 110. výročí založení daruvarské České besedy.


Pro zajímavost lze doplnit, že Češi osidlovali Slavonii, severovýchodní oblast dnešního Chorvatska, již v devadesátých letech 18. století. Jednalo se nejprve o vojáky, později o zemědělce a řemeslníky, kteří sem přicházeli s celými rodinami – lákáni přísliby nejrůznějších úlev a možností levnějšího získání půdy. V 19. století následovaly další přistěhovalecké vlny a hlavním centrem krajanského života se stal Daruvar.


Zájezd libických ochotníků začal ve čtvrtek 28. září ve vesnici Končenice, děti ze zdejší české školy zhlédly zmíněnou pohádku a odměnily herce dlouhým vděčným potleskem. Komedie Nevěsta k pohledání byla na programu ve stejný den večer, ale už v Českém domě v Daruvaru. Dobré dvě stovky diváků se dobře bavily příběhem málo úspěšného malíře, jeho služky, milenky a dalších aktérů této veselohry. Spontánní potlesk přišel několikrát na otevřené scéně a ten závěrečný se změnil v ovace.


V pátek dopoledne se pak děti z daruvarské Mateřské školy Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského přišly podívat na pohádkové příběhy ukryté ve čtyřech jablíčkách, které jim zahráli „babky a dědkové“ společně s velkými, vtipně ušitými loutkami. Sál Českého domu doslova praskal ve švech a závěrečný potlesk nebral konce. Třetí představení pohádky se ještě uskutečnilo v sobotu 30. září v prostorách České besedy ve městě Virovitica. Tady sice přišla hrstka dětí s rodiči, ale představení se opět setkalo s velice příznivou odezvou. Pro úplnost zbývá doplnit, že zástupce souboru přijal na radnici daruvarský starosta Damir Lneniček. V srdečné a přátelské atmosféře pak proběhlo i setkání v prostorách Svazu Čechů v Republice Chorvatsko, kde se hostitelkami staly předsedkyně svazu Anna Marie Štrumlová Tučková a předsedkyně Divadelní rady Mája Resová. Člen libického souboru Jaroslav Brendl stačil nabídnout v českém oddělení Daruvarského gymnázia hodinu klasické poezie. I o tohle vystoupení projevili studenti velký zájem.


Celý soubor se v pátek odpoledne vydal za poznáním nedalekého městečka Lipik. Nepřehlédnutelné zde byly stopy války, která Chorvatsko postihla v devadesátých letech. Ochotníci nejprve navštívili hřebčín, který se specializuje na chov ušlechtilých koní – lipicánů. Město je také proslulé termálními prameny. A o tom, že voda se používá k léčbě chorob krevního oběhu a pohybového ústrojí jim vyprávěl při prohlídce lázní jejich ředitel Darko Kelemen. Ke koupání však došlo až v termálních bazénech daruvarského hotelu Termal. Nutno připomenout i příjemné společenské setkání s místním souborem Sebranka v Českém domě. Dlouhá léta nejen divadelního přátelství, ale skvělých mezilidských vztahů zde připomněla výstavka fotografií a dalších dokumentů. K dobré náladě přispěl i společný zpěv českých lidových i novějších písniček.


Co dodat závěrem? Libičtí ochotníci zavítali do Daruvaru a okolí během posledních jedenadvaceti let už posedmé. Daruvarský soubor hostoval v Libici pětkrát. Vždy se tyto návštěvy setkaly se zájmem veřejnosti a lze předpokládat, že ve vzájemných vztazích se bude pokračovat.


Text a foto: Milan Čejka

 


Geniální skladatelé očima psychiatra Cyrila Höschla

Geniální skladatelé očima psychiatra Cyrila Höschla

Na pozvání Romana Vlasáka přijel do Poděbrad ředitel Ústavu národního duševního zdraví, profesor Cyril Höschl. Jeho přednáška v salonku restaurace Srdeční záležitost nesla název Osobnost a tvorba v hudbě.

celý článek >>>

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

V úterý 24. října se v sále Městské knihovny Poděbrady uskutečnilo veřejné čtení z knihy Ladislava Langra „150 poděbradských příběhů“.

celý článek >>>

Smetanovo trio se dočkalo potlesku vestoje

Smetanovo trio se dočkalo potlesku vestoje

Prvním abonentním koncertem byla v úterý 17. října otevřena 24. koncertní sezona, kterou pořádá Společnost Otakara Vondrovice.

celý článek >>>

Když Kvítek slavil pětadvacetiny…

Když Kvítek slavil pětadvacetiny…

Čtvrtstoletí působení dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla se v sobotu 14. října slavilo jak jinak než zpěvem a milým slovem.

celý článek >>>

Pěvecký sbor patří ke Gymnáziu Jiřího z Poděbrad už 20 let

Pěvecký sbor patří ke Gymnáziu Jiřího z Poděbrad už 20 let

Chodby a schodiště budovy Gymnázia Jiřího z Poděbrad se nezvykle v sobotu rozezněly hlasy dvou set lidí a tóny hudebních nástrojů. Kdo si troufl oslavit o víkendu na školní půdě dvacáté narozeniny? Pěvecký sbor Gymnázia Jiřího z Poděbrad a zcela oprávněně.

celý článek >>>

Žáci ZUŠ Poděbrady tančili pro Diakonii

Žáci ZUŠ Poděbrady tančili pro Diakonii

Prkna Divadla Na Kovárně roztančila Malá mořská víla. Tentokrát v podání žáků místní Základní umělecké školy, kteří zde 25. a 26. září odehráli několik představení. Výtěžek ze vstupného putoval na podporu Diakonie.

celý článek >>>

Grönholmovu metodu zdobí herecké výkony

Grönholmovu metodu zdobí herecké výkony

Divadelní spolek Jiří představil první premiéru podzimní sezony.

celý článek >>>

Ani déšť nesmyl příjemnou atmosféru GlorietFestu

Ani déšť nesmyl příjemnou atmosféru GlorietFestu

V propršeném sobotním odpoledni a večeru 23. září se ve farní zahradě Českobratrské církve evangelické uskutečnila žánrově pestrá hudební slavnost plná dobrého jídla a pití, zábavy pro děti a družných přátelských rozhovorů.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY