Libičtí ochotníci hostovali u krajanů v Chorvatsku

 

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou přijal pozvání k návštěvě přátel z České besedy v chorvatském Daruvaru.


vojanPrávě v tomto městě a okolí uvedli ochotníci koncem září situační komedii Nevěsta k pohledání. Dětem pak byla určena loutková pohádka s veselými písničkami nazvaná Měla babka čtyři jabka. Hostování se shodou okolností uskutečnilo v roce, kdy si krajané připomínají 110. výročí založení daruvarské České besedy.


Pro zajímavost lze doplnit, že Češi osidlovali Slavonii, severovýchodní oblast dnešního Chorvatska, již v devadesátých letech 18. století. Jednalo se nejprve o vojáky, později o zemědělce a řemeslníky, kteří sem přicházeli s celými rodinami – lákáni přísliby nejrůznějších úlev a možností levnějšího získání půdy. V 19. století následovaly další přistěhovalecké vlny a hlavním centrem krajanského života se stal Daruvar.


Zájezd libických ochotníků začal ve čtvrtek 28. září ve vesnici Končenice, děti ze zdejší české školy zhlédly zmíněnou pohádku a odměnily herce dlouhým vděčným potleskem. Komedie Nevěsta k pohledání byla na programu ve stejný den večer, ale už v Českém domě v Daruvaru. Dobré dvě stovky diváků se dobře bavily příběhem málo úspěšného malíře, jeho služky, milenky a dalších aktérů této veselohry. Spontánní potlesk přišel několikrát na otevřené scéně a ten závěrečný se změnil v ovace.


V pátek dopoledne se pak děti z daruvarské Mateřské školy Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského přišly podívat na pohádkové příběhy ukryté ve čtyřech jablíčkách, které jim zahráli „babky a dědkové“ společně s velkými, vtipně ušitými loutkami. Sál Českého domu doslova praskal ve švech a závěrečný potlesk nebral konce. Třetí představení pohádky se ještě uskutečnilo v sobotu 30. září v prostorách České besedy ve městě Virovitica. Tady sice přišla hrstka dětí s rodiči, ale představení se opět setkalo s velice příznivou odezvou. Pro úplnost zbývá doplnit, že zástupce souboru přijal na radnici daruvarský starosta Damir Lneniček. V srdečné a přátelské atmosféře pak proběhlo i setkání v prostorách Svazu Čechů v Republice Chorvatsko, kde se hostitelkami staly předsedkyně svazu Anna Marie Štrumlová Tučková a předsedkyně Divadelní rady Mája Resová. Člen libického souboru Jaroslav Brendl stačil nabídnout v českém oddělení Daruvarského gymnázia hodinu klasické poezie. I o tohle vystoupení projevili studenti velký zájem.


Celý soubor se v pátek odpoledne vydal za poznáním nedalekého městečka Lipik. Nepřehlédnutelné zde byly stopy války, která Chorvatsko postihla v devadesátých letech. Ochotníci nejprve navštívili hřebčín, který se specializuje na chov ušlechtilých koní – lipicánů. Město je také proslulé termálními prameny. A o tom, že voda se používá k léčbě chorob krevního oběhu a pohybového ústrojí jim vyprávěl při prohlídce lázní jejich ředitel Darko Kelemen. Ke koupání však došlo až v termálních bazénech daruvarského hotelu Termal. Nutno připomenout i příjemné společenské setkání s místním souborem Sebranka v Českém domě. Dlouhá léta nejen divadelního přátelství, ale skvělých mezilidských vztahů zde připomněla výstavka fotografií a dalších dokumentů. K dobré náladě přispěl i společný zpěv českých lidových i novějších písniček.


Co dodat závěrem? Libičtí ochotníci zavítali do Daruvaru a okolí během posledních jedenadvaceti let už posedmé. Daruvarský soubor hostoval v Libici pětkrát. Vždy se tyto návštěvy setkaly se zájmem veřejnosti a lze předpokládat, že ve vzájemných vztazích se bude pokračovat.


Text a foto: Milan Čejka

 


Libický divadelní festival je za dveřmi

Libický divadelní festival je za dveřmi

V sobotu 6. října začne 17. ročník přehlídky Libický divadelní podzim. O přípravách hovoří jeho hlavní organizátor Tomáš Čivrný.

celý článek >>>

Divadelní všehochuť se značkou FEMAD

Divadelní všehochuť se značkou FEMAD

V polovině září se uskutečnil již 47. ročník Festivalu mladého amatérského divadla, který v Divadle Na Kovárně představil osmičku souborů z celé republiky. Deváté představení v provedení ochotníků z Úpice se uskutečnilo na druhém zámeckém nádvoří.

celý článek >>>

Pěvecký sbor GJP a Collegium 2010 zpívaly na Soundtracku 2018

Pěvecký sbor GJP a Collegium 2010 zpívaly na Soundtracku 2018

Cesta od prvního nahlédnutí do partitury až po závěrečný nedělní koncert ve velké koncertní hale u Jezera byla vskutku dobrodružná.

celý článek >>>

Ohlédnutí za koncem léta v Galerii G18

Ohlédnutí za koncem léta v Galerii G18

Na přelomu srpna a září se v poděbradské Galerii G18 uskutečnila série několika kulturních akcí.

celý článek >>>

Galerie nabízí současné moderní umění

Galerie nabízí současné moderní umění

Nově upravený multifunkční prostor Galerie Ludvíka Kuby přivítal výstavu nazvanou Forman-Milkov.

celý článek >>>

KafíčkoTEK na tři dny ovládl lázeňský park

KafíčkoTEK na tři dny ovládl lázeňský park

V prostoru před kavárnou Kafíčko v ulici Na Valech se o posledním červencovém víkendu uskutečnil již šestý ročník multižánrového rodinného hudebního festivalu zvaný KafíčkoTEK.

celý článek >>>

Krátká vzpomínka …

Krátká vzpomínka …

V letošním horkém létě, v bezstarostných dnech strávených u vody, by nemělo zapadnout jedno smutné jubileum. Před 20 lety – dne 11. července 1998 – zemřel poděbradský probošt, pan František Lukeš.

celý článek >>>

Za Jiřím Navrátilem

Za Jiřím Navrátilem

21. června tohoto roku zaznamenala poděbradská kulturní veřejnost velikou ztrátu: ve věku nedožitých 92 let nás po krátké nemoci navždy opustil čestný občan města Poděbrady profesor Jiří Navrátil. Nejen v našem městě, ale i v okolí je desítky let znám jako ctitel a šiřitel všeho, co souvisí s vážnou, v jeho terminologii krásnou, hudbou. Jeho celoživotní zájmy však byly daleko širší, takže byl žijícím obrazem starých českých kantorů a vlastenců, kteří podle četných pramenů v obrozeneckém období kultivovali své okolí i mimo školní lavice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY