Za Jiřím Navrátilem

 

21. června tohoto roku zaznamenala poděbradská kulturní veřejnost velikou ztrátu: ve věku nedožitých 92 let nás po krátké nemoci navždy opustil čestný občan města Poděbrady profesor Jiří Navrátil. Nejen v našem městě, ale i v okolí je desítky let znám jako ctitel a šiřitel všeho, co souvisí s vážnou, v jeho terminologii krásnou, hudbou. Jeho celoživotní zájmy však byly daleko širší, takže byl žijícím obrazem starých českých kantorů a vlastenců, kteří podle četných pramenů v obrozeneckém období kultivovali své okolí i mimo školní lavice.


navratilNarodil se v Nymburce, kde také získal své základní všeobecné i hudební vzdělání. Na začátku to byla Obecná škola J. A. Komenského, která se (v jeho případě příznačně) nachází v blízkosti Smetanova domu, sídla nymburského Hlaholu, v němž také zpívala Jiřího maminka.  Roku 1937 postoupil do rovněž blízkého gymnázia, kde se učil až do roku 1944, kdy místo k maturitě musel pro ještě větší slávu „Velkoněmecké říše“ nastoupit do továrny. Jak víme, ona „sláva“ v příštím roce neslavně skončila, a tak Jiří mohl těsně po jejím konci narychlo složit maturitu a na podzim téhož roku nastoupit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zde si jako studijní obor vybral historii a hudební vědu, k čemuž o rok později přibral hudební výchovu na nově otevřené fakultě pedagogické.


Po skončení vysokoškolských studií v roce 1951 nastoupil k výkonu učitelského povolání, přičemž začal pěkně od píky v Kostomlatech, po nichž následoval Křinec a později Sadská. V té době se také stačil dobře oženit. Slovo „dobře“ v jeho případě znamenalo, že získal nejen kvalitní a spolehlivý domov, ale zásluhou manželky Boženky také zázemí, jež mu pak desítky let umožňovalo kráčet zvolenou cestou šiřitele hodnotné kultury. Spolu s rodinou se na prvních 8 let usadil v Kluku, ale těžiště jeho práce zůstávalo v Nymburce, kde roku 1956 nastoupil na místo středoškolského profesora dějepisu a hudební výchovy na gymnáziu.


Vedle základní výuky zde vedl dva studentské pěvecké soubory a studentský orchestr, čemuž napomáhalo příznivé prostředí kultivované tamní základní uměleckou školou. Jako učiteli dějepisu mu byla blízká osobnost TGM, což vždy dával najevo a měl s tím té době přiměřené potíže. Časem mu bylo zakázáno dějepis učit, a protože hudební výchovy bylo v osnovách málo, rozšířil z existenčních důvodů svůj kantorský repertoár o několik dalších předmětů a o kvalifikaci konferenciéra kulturních akcí. Dodnes to bylo znát, když uváděl četné koncerty nebo přednášky obvykle spojené s hudbou.


Do 60. a 70. let minulého století také patřila jeho spolupráce s nymburským Divadelním spolkem Hálek. Jejím ovocem bylo provedení celkem 14 operet, z nichž samotná Nedbalova Polská krev měla 33 repríz. To vše až na jedinou výjimku (slavný operetní tenor Jára Pospíšil) s amatérskými sólisty, pěveckým sborem (rekrutovaným také z chrámového sboru) a orchestrem (tehdy ještě vedeným dirigentem Antonínem Hofmanem). Tato činnost měla přiměřený ohlas, ale protože se proti duchu tehdejší doby obešla bez vedoucí úlohy KSČ, byla Navrátilovi v roce 1974 spolupráce s Hálkem zakázána. Zůstala mu však práce na nymburském a později i poděbradském gymnáziu. Sice okleštěná o dějepis, ale díky jeho vzdělanosti rozšířená o dalších 5 předmětů. Vedle toho byl činný v několika hudebních sdruženích, mezi nimiž dominoval Nymburský komorní orchestr (jehož dirigentem se později stal) a rovněž tamní smyčcové kvarteto. Příležitostí bylo dost, protože hrál na celkem 4 hudební nástroje a mohl se uplatnit i jako tenorista.


Ve věku 61 let odešel do kantorské penze a v souvislosti s tím přenesl hlavní část své činnosti k nám do Poděbrad. Místo odpočinku zde nastoupil do tehdejšího Středočeského symfonického orchestru, kde setrval další 4 roky nejen jako houslista, ale také jako archivář. Zasloužil se o to, že díky porozumění tehdejšího vedení okresu i města přešel po zániku tohoto profesionálního tělesa do poděbradského obecního majetku jeho cenný notový archiv a klavír dnes používaný v Divadle Na Kovárně. Na tomto místě je třeba připomenout, že se zmíněným orchestrem nepřímo souvisí i založení poděbradské odnože Kruhu přátel hudby, u jejíhož zrodu v roce 1987 sehrál roli iniciátora tehdejší šéfdirigent J. M. Dobrodinský. Jednalo se o občanské sdružení, které mělo ve svém programu organizaci a podporu koncertní činnosti, popularizaci vážné hudby a šíření vědomostí s tímto uměním souvisících. Prvního předsedu MUDr. Ivana Davida vystřídal roku 1997 právě prof. Jiří Navrátil, který svou funkci se záviděníhodným elánem i úspěchy vykonával až do svého nedávného odchodu z poděbradské kulturního světa. Sdružení se na začátku jeho působení z legislativních a jiných důvodů postupně přejmenovalo na dnešní Společnost Otakara Vondrovice (SOV) a díky Navrátilově píli a invenci se rozšířila také náplň její činnosti.


Práce výkonných orgánů SOV samozřejmě není honorovaná, peníze na koncerty jsou získávány jednak z příspěvků abonentů, z darů některých institucí včetně města Poděbrady a od vesměs utajených jednotlivců. V menší míře také ze vstupného na jednotlivé koncerty. Přestože jsou příjmy SOV nevelké, ovládá její předseda umění docílit i s málem velkých výsledků, k čemuž přispívalo i jeho osobní přátelství s řadou vynikajících umělců.


Vedle koncertů (přístupných samozřejmě komukoli) sdružení pořádalo zájezdy vlastivědného rázu na místa spojená s českou hudbou a organizovala návštěvy generálních zkoušek České filharmonie. To vše za ceny, jež jsou pouhým zlomkem toho, co za podobné věci lidé platí třeba v Praze. Požitek z kontaktu s kvalitní hudbou se tak dostane i k těm, kdo by si ho z hmotných důvodů třeba ani dopřát nemohli.


Ústřední postavou veškeré činnosti Společnosti Otakara Vondrovice, ať se jedná o záležitosti povahy hudební či organizační, byl od roku 1997 její předseda Jiří Navrátil. Významně tak přispíval nejen k dobré pověsti našeho města, ale také ke společenské úrovni zdejších lázní, k jejichž atmosféře kultura nepochybně patří. Stejný význam má i skutečnost, že návštěvníky akcí SOV nejsou jen lidé z Poděbrad, ale také z okolních obcí i nejbližších měst včetně Prahy, to vše v širokém věkovém spektru od dětí až po důchodce. Kulturní úroveň Poděbrad je známa i mezi výkonnými umělci, kteří si pozvání k nám velmi cení a často zde vystupují za honoráře odpovídající nikoli jejich uznávané úrovni, ale finančním možnostem SOV.


Mezi ostatními důvody, proč si profesora Navrátila tolik vážíme, dominuje amatérské provedení Blodkovy opery V studni z roku 2004, kde sehrál klíčovou roli nejen jako dirigent, ale také jako spiritus movens tohoto v amatérském hudebním světě vzácného počinu. Je také třeba se zmínit i o jeho bohaté činnosti pedagogické a osvětové, stejně jako o jeho práci v oblasti zavedení muzikoterapie coby léčebné metody. Ani potom asi nebude výčet jeho zásluh o kulturní úroveň našeho okolí úplný. Však byl také roku 2006 u příležitosti svých 80. narozenin za práci v kulturní oblasti vyznamenán Nymburským lvem I. třídy, o rok později mu město Poděbrady udělilo Křišťálový štít Otakara Vondrovice a k 85. narozeninám čestné občanství.


Zbývá shrnout, že pracovní záběr pana profesora, jak se mu v našem prostředí s láskou říká, vždy byl opravdu široký, a že on ani po své devadesátce od práce neodešel, ale naopak se stejnou pílí jako za mladších let pro nás přichystal i nastávající koncertní sezonu. S tímto vědomím mu za jeho zásluhy o naši kulturní úroveň za všechny jeho ctitele děkuji a jeho spolupracovníkům a nástupcům přeji stejný pracovní elán i do dalších let.


Text: Vladislav Malát

Foto: archiv

(26. 6. 2018)

 


Galerie nabízí současné moderní umění

Galerie nabízí současné moderní umění

Nově upravený multifunkční prostor Galerie Ludvíka Kuby přivítal výstavu nazvanou Forman-Milkov.

celý článek >>>

KafíčkoTEK na tři dny ovládl lázeňský park

KafíčkoTEK na tři dny ovládl lázeňský park

V prostoru před kavárnou Kafíčko v ulici Na Valech se o posledním červencovém víkendu uskutečnil již šestý ročník multižánrového rodinného hudebního festivalu zvaný KafíčkoTEK.

celý článek >>>

Krátká vzpomínka …

Krátká vzpomínka …

V letošním horkém létě, v bezstarostných dnech strávených u vody, by nemělo zapadnout jedno smutné jubileum. Před 20 lety – dne 11. července 1998 – zemřel poděbradský probošt, pan František Lukeš.

celý článek >>>

Tip na páteční večer: procházka s Bílou paní

Tip na páteční večer: procházka s Bílou paní

Také pro tento rok Divadelní spolek Jiří připravil na prázdniny oblíbené kostýmované procházky.

celý článek >>>

Jak děti šapitó ovládly

Jak děti šapitó ovládly

Ve dnech 14. a 15. června vystoupily poděbradské děti v cirkusu Happy Kids.

celý článek >>>

Tip na výlet: Poděbradská princezna na slezském zámku

Tip na výlet: Poděbradská princezna na slezském zámku

Koncem jara se do mého zorného úhlu dostalo polské Slezsko. Společně s manželkou a přáteli jsme v tomto kraji navštívili několik zajímavých lokalit.

celý článek >>>

Středočeský kraj má svůj komorní orchestr. V neděli 15. července zahraje na kolonádě

Středočeský kraj má svůj komorní orchestr. V neděli 15. července zahraje na kolonádě

Již v červenci se uskuteční první vystoupení nově založeného Orchestru akademie komorní hudby složeného z nejtalentovanějších českých i zahraničních hudebníků a hudebnic, který bude působit především na území Středočeského kraje. V jeho čele bude stát violoncellista Tomáš Jamník, který u projektu Akademie komorní hudby působí již od roku 2015 jako jeho umělecký vedoucí.

celý článek >>>

Filmový festival pro střední školy OFF Poděbrady 2018 zná vítěze

Filmový festival pro střední školy OFF Poděbrady 2018 zná vítěze

Slavnostní vyhlášení festivalu se konalo v pátek 1. 6. 2018 v Zámeckém biografu a v přilehlé zámecké zahradě za účasti mladých a nadějných filmařů ze středních škol celé republiky.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY