Za Jiřím Navrátilem

 

21. června tohoto roku zaznamenala poděbradská kulturní veřejnost velikou ztrátu: ve věku nedožitých 92 let nás po krátké nemoci navždy opustil čestný občan města Poděbrady profesor Jiří Navrátil. Nejen v našem městě, ale i v okolí je desítky let znám jako ctitel a šiřitel všeho, co souvisí s vážnou, v jeho terminologii krásnou, hudbou. Jeho celoživotní zájmy však byly daleko širší, takže byl žijícím obrazem starých českých kantorů a vlastenců, kteří podle četných pramenů v obrozeneckém období kultivovali své okolí i mimo školní lavice.


navratilNarodil se v Nymburce, kde také získal své základní všeobecné i hudební vzdělání. Na začátku to byla Obecná škola J. A. Komenského, která se (v jeho případě příznačně) nachází v blízkosti Smetanova domu, sídla nymburského Hlaholu, v němž také zpívala Jiřího maminka.  Roku 1937 postoupil do rovněž blízkého gymnázia, kde se učil až do roku 1944, kdy místo k maturitě musel pro ještě větší slávu „Velkoněmecké říše“ nastoupit do továrny. Jak víme, ona „sláva“ v příštím roce neslavně skončila, a tak Jiří mohl těsně po jejím konci narychlo složit maturitu a na podzim téhož roku nastoupit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zde si jako studijní obor vybral historii a hudební vědu, k čemuž o rok později přibral hudební výchovu na nově otevřené fakultě pedagogické.


Po skončení vysokoškolských studií v roce 1951 nastoupil k výkonu učitelského povolání, přičemž začal pěkně od píky v Kostomlatech, po nichž následoval Křinec a později Sadská. V té době se také stačil dobře oženit. Slovo „dobře“ v jeho případě znamenalo, že získal nejen kvalitní a spolehlivý domov, ale zásluhou manželky Boženky také zázemí, jež mu pak desítky let umožňovalo kráčet zvolenou cestou šiřitele hodnotné kultury. Spolu s rodinou se na prvních 8 let usadil v Kluku, ale těžiště jeho práce zůstávalo v Nymburce, kde roku 1956 nastoupil na místo středoškolského profesora dějepisu a hudební výchovy na gymnáziu.


Vedle základní výuky zde vedl dva studentské pěvecké soubory a studentský orchestr, čemuž napomáhalo příznivé prostředí kultivované tamní základní uměleckou školou. Jako učiteli dějepisu mu byla blízká osobnost TGM, což vždy dával najevo a měl s tím té době přiměřené potíže. Časem mu bylo zakázáno dějepis učit, a protože hudební výchovy bylo v osnovách málo, rozšířil z existenčních důvodů svůj kantorský repertoár o několik dalších předmětů a o kvalifikaci konferenciéra kulturních akcí. Dodnes to bylo znát, když uváděl četné koncerty nebo přednášky obvykle spojené s hudbou.


Do 60. a 70. let minulého století také patřila jeho spolupráce s nymburským Divadelním spolkem Hálek. Jejím ovocem bylo provedení celkem 14 operet, z nichž samotná Nedbalova Polská krev měla 33 repríz. To vše až na jedinou výjimku (slavný operetní tenor Jára Pospíšil) s amatérskými sólisty, pěveckým sborem (rekrutovaným také z chrámového sboru) a orchestrem (tehdy ještě vedeným dirigentem Antonínem Hofmanem). Tato činnost měla přiměřený ohlas, ale protože se proti duchu tehdejší doby obešla bez vedoucí úlohy KSČ, byla Navrátilovi v roce 1974 spolupráce s Hálkem zakázána. Zůstala mu však práce na nymburském a později i poděbradském gymnáziu. Sice okleštěná o dějepis, ale díky jeho vzdělanosti rozšířená o dalších 5 předmětů. Vedle toho byl činný v několika hudebních sdruženích, mezi nimiž dominoval Nymburský komorní orchestr (jehož dirigentem se později stal) a rovněž tamní smyčcové kvarteto. Příležitostí bylo dost, protože hrál na celkem 4 hudební nástroje a mohl se uplatnit i jako tenorista.


Ve věku 61 let odešel do kantorské penze a v souvislosti s tím přenesl hlavní část své činnosti k nám do Poděbrad. Místo odpočinku zde nastoupil do tehdejšího Středočeského symfonického orchestru, kde setrval další 4 roky nejen jako houslista, ale také jako archivář. Zasloužil se o to, že díky porozumění tehdejšího vedení okresu i města přešel po zániku tohoto profesionálního tělesa do poděbradského obecního majetku jeho cenný notový archiv a klavír dnes používaný v Divadle Na Kovárně. Na tomto místě je třeba připomenout, že se zmíněným orchestrem nepřímo souvisí i založení poděbradské odnože Kruhu přátel hudby, u jejíhož zrodu v roce 1987 sehrál roli iniciátora tehdejší šéfdirigent J. M. Dobrodinský. Jednalo se o občanské sdružení, které mělo ve svém programu organizaci a podporu koncertní činnosti, popularizaci vážné hudby a šíření vědomostí s tímto uměním souvisících. Prvního předsedu MUDr. Ivana Davida vystřídal roku 1997 právě prof. Jiří Navrátil, který svou funkci se záviděníhodným elánem i úspěchy vykonával až do svého nedávného odchodu z poděbradské kulturního světa. Sdružení se na začátku jeho působení z legislativních a jiných důvodů postupně přejmenovalo na dnešní Společnost Otakara Vondrovice (SOV) a díky Navrátilově píli a invenci se rozšířila také náplň její činnosti.


Práce výkonných orgánů SOV samozřejmě není honorovaná, peníze na koncerty jsou získávány jednak z příspěvků abonentů, z darů některých institucí včetně města Poděbrady a od vesměs utajených jednotlivců. V menší míře také ze vstupného na jednotlivé koncerty. Přestože jsou příjmy SOV nevelké, ovládá její předseda umění docílit i s málem velkých výsledků, k čemuž přispívalo i jeho osobní přátelství s řadou vynikajících umělců.


Vedle koncertů (přístupných samozřejmě komukoli) sdružení pořádalo zájezdy vlastivědného rázu na místa spojená s českou hudbou a organizovala návštěvy generálních zkoušek České filharmonie. To vše za ceny, jež jsou pouhým zlomkem toho, co za podobné věci lidé platí třeba v Praze. Požitek z kontaktu s kvalitní hudbou se tak dostane i k těm, kdo by si ho z hmotných důvodů třeba ani dopřát nemohli.


Ústřední postavou veškeré činnosti Společnosti Otakara Vondrovice, ať se jedná o záležitosti povahy hudební či organizační, byl od roku 1997 její předseda Jiří Navrátil. Významně tak přispíval nejen k dobré pověsti našeho města, ale také ke společenské úrovni zdejších lázní, k jejichž atmosféře kultura nepochybně patří. Stejný význam má i skutečnost, že návštěvníky akcí SOV nejsou jen lidé z Poděbrad, ale také z okolních obcí i nejbližších měst včetně Prahy, to vše v širokém věkovém spektru od dětí až po důchodce. Kulturní úroveň Poděbrad je známa i mezi výkonnými umělci, kteří si pozvání k nám velmi cení a často zde vystupují za honoráře odpovídající nikoli jejich uznávané úrovni, ale finančním možnostem SOV.


Mezi ostatními důvody, proč si profesora Navrátila tolik vážíme, dominuje amatérské provedení Blodkovy opery V studni z roku 2004, kde sehrál klíčovou roli nejen jako dirigent, ale také jako spiritus movens tohoto v amatérském hudebním světě vzácného počinu. Je také třeba se zmínit i o jeho bohaté činnosti pedagogické a osvětové, stejně jako o jeho práci v oblasti zavedení muzikoterapie coby léčebné metody. Ani potom asi nebude výčet jeho zásluh o kulturní úroveň našeho okolí úplný. Však byl také roku 2006 u příležitosti svých 80. narozenin za práci v kulturní oblasti vyznamenán Nymburským lvem I. třídy, o rok později mu město Poděbrady udělilo Křišťálový štít Otakara Vondrovice a k 85. narozeninám čestné občanství.


Zbývá shrnout, že pracovní záběr pana profesora, jak se mu v našem prostředí s láskou říká, vždy byl opravdu široký, a že on ani po své devadesátce od práce neodešel, ale naopak se stejnou pílí jako za mladších let pro nás přichystal i nastávající koncertní sezonu. S tímto vědomím mu za jeho zásluhy o naši kulturní úroveň za všechny jeho ctitele děkuji a jeho spolupracovníkům a nástupcům přeji stejný pracovní elán i do dalších let.


Text: Vladislav Malát

Foto: archiv

(26. 6. 2018)

 


Divadlo Na Kovárně pohltí manželské nesnáze

Divadlo Na Kovárně pohltí manželské nesnáze

Poděbradský Divadelní spolek Jiří připravuje pro své diváky první letošní premiéru. Herecká dvojice Nataša Doležalová a Milan Hercik pod vedením hostující režisérky Sylvy Triantafillou finišuje ve zkoušení komorní komedie, kterou francouzský dramatik Eric Assous nazval Manželé v nesnázích. A právě s režisérkou inscenace vznikl následující rozhovor.

celý článek >>>

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Jiřího náměstí z 23 000 lego dílků

Sedmdesát hodin. Tak dlouho trvalo zručnému modeláři Eduardu Hyblerovi postavit jižní stranu Jiřího náměstí z lega. Model je novinkou v soukromém Muzeu kostek, které bylo koncem minulého roku v Poděbradech otevřeno.

celý článek >>>

PhilHarmonia Oktet nabídl klasiku

PhilHarmonia Oktet nabídl klasiku

Společnost Otakara Vondrovice nachystala čtvrtý abonentní koncert pětadvacáté koncertní sezony.

celý článek >>>

Jaroslav a Helena Vondruškovi: padesát let s Vojanem

Jaroslav a Helena Vondruškovi: padesát let s Vojanem

Na počátku byla… gymnastika. Potom Popelka a teprve o několik let později, v únoru 1969, vznikl Divadelní soubor Vojan Libice na Cidlinou. Co ta gymnastika na začátku? Vše se dozvíte z vyprávění výjimečného divadelního páru, režiséra, herce a letitého předsedy spolku Jaroslava Vondrušky a jeho manželky, herečky Heleny, kteří u toho všeho byli.

celý článek >>>

MALÍŘI PODĚBRAD

MALÍŘI PODĚBRAD

K aktuální výstavě Poděbrady (jako) malované v Polabském muzeu

celý článek >>>

Do křesla pro hosta usedl Tomáš Töpfer

Do křesla pro hosta usedl Tomáš Töpfer

Událostí v padesátileté historii Divadelního spolku Vojan se stala beseda s hereckými osobnostmi.

celý článek >>>

Vážíme si každého diváka, říká Nataša Doležalová

Vážíme si každého diváka, říká Nataša Doležalová

Mezi stálice amatérské divadelní scény patří poděbradský Divadelní spolek Jiří. Pravidelně připravuje kvalitní inscenace pro velké i malé diváky. Organizuje celostátní přehlídku ochotnických souborů FEMAD, ale i jinak obohacuje kulturní život města. Zejména o plánech pro letošní rok hovoří předsedkyně spolku Nataša Doležalová.

celý článek >>>

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady / Vladimíra Zemánková, vedoucí Městské knihovny Poděbrady / Hana Janiššová, ředitelka Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY