Na kolejích už jen vlaky? Nadjezdy a podjezdy jsou v plánu i v Poděbradech

 

Rušení přejezdů a budování mimoúrovňových křížení. To je vize státního podniku Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) do následujících let. Také v Poděbradech mají železniční přejezdy postupně mizet. Vedení města, opozice i velká část veřejnosti jsou však proti.

 

/mapa_prejezdy__k

Červeně znázorněná místa označují železniční přejezdy, které chce SŽDC v Poděbradech zrušit

 

Česká republika má nejhustší síť železničních přejezdů ve střední Evropě. Správa železniční dopravní cesty se je snaží každý rok redukovat a stavět mimoúrovňové varianty. Umíralo by méně lidí, vlaky by jezdily rychleji a šetřilo by se i životní prostředí. To jsou argumenty SŽDC. „Pro nás je každý železniční přejezd bezpečnostním rizikem. Nesouvisí to vůbec s úrovní jeho zabezpečení. Jde o obecnou a principiální skutečnost. Kříží se dva druhy dopravy, dva různé druhy provozu. Jakékoli takové křížení je potenciální riziko z lidského i z technického hlediska. Buď selže lidský faktor, anebo technika,“ řekl tiskový mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.


V Poděbradech má SŽDC vytipovány hned tři přejezdy, které plánuje zrušit: v Jiráskově ulici jej má nahradit nadjezd, v Boučkově ulici a v ulici Na Hrázi by mohly vzniknout bezbariérové nadchody pro pěší a cyklisty.

 

To vše je ale zatím hudba budoucnosti. Město kategoricky odmítá paušální rušení přejezdů v Poděbradech a chce tak logicky coby vlastník pozemků bránit životní úroveň svých občanů.  

Další nadjezd nechceme

Velké pozdvižení vzbudila po letních prázdninách především informace, že SŽDC chystá výstavbu nadjezdu u ulice Karla Čapka, respektive u Bažantnice na opačné straně kolejí. V prvotním plánu byl však městu představen nadjezd, jenž by situačně více méně kopíroval umístění nynějšího přejezdu mezi Jiráskovou a Revoluční ulicí.

 

„V současné době jsou v katastrálním území Poděbrad dva železniční nadjezdy, které jsou od sebe vzdálené přibližně 2,5 kilometru. Oba jsou bez omezení zatížení, tedy pro všechny druhy vozidel včetně nákladní a kamionové dopravy. Budovat třetí nadjezd v tak krátkém úseku považuji za nesprávné, a to jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska urbanistického, neboť nadjezd by výrazně zasáhl do charakteru stávající zástavby,“ uvedl starosta Poděbrad Jaroslav Červinka.

 

Nový šéf poděbradské radnice by se přikláněl k variantě podjezdu. „A pokud se řešení podjezdu nepodaří z nějakých důvodů nalézt, pak myšlence SŽDC o zrušení úrovňového křížení v ulici Revoluční nemohu být nakloněn. Jezdím přes tento železniční přejezd velmi často, díky moderním zabezpečovacím systémům je čekání u spuštěných závor minimální, zpravidla v řádech několika minut. Přejezd je poměrně blízko železniční stanice, všechny vlaky se ze stanice rozjíždějí, případně brzdí před příjezdem do stanice. Nevidím tedy problém v tom, že by stávající přejezd bránil zrychlení průjezdu vlaků, jak je avizováno,“ sdělil dále Červinka.  

Náš dům, naše pravidla

Stejně skeptický ke zmíněnému nadjezdu, který by zasahoval do bytové zástavby, je i opoziční zastupitel Ladislav Langr. „Chápu nutnost bezkolizního přejezdu, ale záměr s nadjezdem, tak jak je naznačený, se mi vůbec nelíbí. SŽDC může projektovat, ale bez souhlasu na pozemcích města stavět nemůže. V každém případě je kvalita života lidí u trati již tak poškozená železnicí a nedovedu si představit její další zhoršování. Za sebe říkám, že je pro mě přijatelný podjezd; za optimální výsledek bych však považoval zachování současného křížení a vybudování nového kvalitního bezbariérového podchodu pro chodce a cyklisty,“ uvedl bývalý starosta města.

 

V souvislosti se zchátralým podchodem u skláren se přetřásají dva záměry. Tím prvním je zbourání celého podchodu, který byl postaven před 90 lety a výstavba nového, přibližně o 40 metrů blíže nádraží. Měl by být 4,5 metru široký, se schodištěm a šikmými chodníky. Druhou možností je rekonstrukce stávajícího podchodu s doplněním bezbariérového přístupu.

V Poděbradech v uplynulých týdnech probíhal sběr podpisů k petici proti nadjezdu s požadavkem na realizaci podjezdu. Cesta k novému nadjezdu, nadchodům a podchodům bude pro SŽDC ještě více než trnitá…

Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv

(15. 11. 2018)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY