Občané by měli sledovat jednání zastupitelstva

 

V pohledu na 2. jednání zastupitelstva města nechci reagovat na článek pana Káninského v předchozím vydání Poděbradských novin. Jeho způsob komunikace s lidmi s odlišným názorem, který místo používání relevantních a nezávislých argumentů spočívá v zesměšňování protivníka, nálepkování negativními přívlastky a agresivních výpadech, je mi zcela cizí.


S kolegou Ing. Radkem Smejkalem z uskupení POP jsme se na zasedání několikrát pokusili ovlivnit rozhodnutí současné koalice. O co kratší byla diskuze k prvním třinácti bodům, o to delší výměna názorů proběhla u návrhu na odstranění objektu kotelny u Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Bývalý starosta Dr. Langr sdělil, že stavba je ve vlastnictví města, zatímco pozemek, na kterém stojí, ve vlastnictví Středočeského kraje. Stejně tak je vlastnictvím kraje i část pozemku, na kterém leží hřiště ZŠ Václava Havla. Vedení města proto v minulých letech usilovalo o dohodu s krajem. Objekt kotelny se mohl buď odstranit, nebo po přestavbě využít jinak a současně se mohlo vyřešit převedení pozemku StčK pod hřištěm do vlastnictví města. Přidali jsme se k zástupcům VPP ve snaze přesvědčit zastupitelstvo, aby odmítlo rozhodnutí zbourat kotelnu na náklady města bez jakékoliv kompenzace ze strany kraje. Cena demolice byla podle materiálů pro ZM vyčíslena na 1,58 milionu Kč! Podpořili jsme návrh, aby se jednalo s krajem o směně pozemku. Koalicí byl však odhlasován návrh původní, který považujeme za nehospodárný a pro město velmi nevýhodný. Nezbývá než doufat v ochotu kraje i tak jednat o pozemku pod hřištěm ZŠ Václava Havla.


Marně jsme bojovali za úpravu usnesení týkajícího se výstavby OC Billa u Bažantnice. Pokusili jsme se shrnout problémy, které se v lokalitě Jamborovky a Bažantnice projevují. Kolega Smejkal citoval z dopisu místní obyvatelky, aby ilustroval, že původně šlo o území, kterým protékala Jamborovka, jež měla schopnost odvádět z území přebytečnou srážkovou vodu a území zvládalo i zvýšenou podzemní vodu díky zeleným plochám a zahrádkářské kolonii. Po zatrubnění Jamborovky v některých úsecích (což bylo umožněno tím, že nebyla prohlášena za vodní tok), parcelací území a počínající výstavbou došlo ke zhutnění půdy a zhoršení podmínek pro odvod srážkové vody a možnost jejího zasakování. Na tato rizika upozornilo několik studií a stanovisek odborníků, jež však nebyla brána v potaz, a proti nim byl postaven „pravý“ posudek vyhotovený dr. Mikolandou na konci roku 2018 na žádost pana starosty. Považujeme ho však za účelový, mimo jiné proto, že jako jediný dochází k opačným závěrům než předchozí, a k projednávanému bodu nedostatečný – opírá se o staré vrty a řeší pouze ulici Revoluční. To, že ho dr. Mikolanda vyhotovil údajně zdarma, není standardní a samo o sobě zárukou jeho kvality. Naopak svědčí o záměru znevěrohodnit postup minulého vedení města, které rozhodlo obnovit dešťovou kanalizaci, která by chránila naše spoluobčany před kritickou vodou v daném území.


Dále jsme zmínili čerstvý rozsudek Krajského soudu v Praze, který stručně řečeno ukládá krajskému úřadu vrátit k projednání rozhodnutí ve věci stavebního povolení v této oblasti v roce 2010 a otevírá i možnost obnovy řízení na MěÚ Poděbrady. Poukázali jsme tak na to, že v celé oblasti jde o několik spojitých problémů, které jsou složité, a proto si zaslouží komplexní posouzení a řešení. Nejen z uvedených materiálů je podle nás zřejmé, že stavební činností se zásadně změnila situace hospodaření s podzemní a dešťovou vodou v této oblasti. Je nanejvýš pravděpodobné, že další výstavba (včetně vytváření betonových ploch, ukládání podzemních nádrží atp.) možnosti zasakování opět omezí. Proto jsme žádali, aby se zahájil dlouhodobý nezávislý hydrogeologický průzkum současného stavu oblasti. Chtěli jsme, aby výsledky průzkumu a případná nutná opatření (včetně jejich spolufinancování) byly závazné i pro obě strany plánovací smlouvy, tedy investora OC Billa i město.


Za tuto snahu jsme byli nařčeni z obstrukcí, nekompetentnosti a dokonce byly pokusy o okamžité ukončení diskuze. Námi navrhované usnesení neodsouvalo plánovací smlouvu. Pouze do ní doplňovalo povinnost akceptovat výsledky průzkumu. Naše návrhy však byly spíše zesměšněny a odhlasovalo se původní usnesení. Chtěli bychom věřit, že se splní předpověď pana starosty, že bleskové povodně se nebudou opakovat a podzemní voda se udrží na požadované výši. Jak jsem řekla na ZM, mám v úmyslu i nadále získávat informace k tomuto bodu a situaci sledovat z věcného i právního hlediska.


Na závěr nás alespoň potěšil bod týkající se rozpočtových opatření. Zásadní je rozhodnutí, kterým se do rozpočtu odboru investic dodalo 11,5 mil. Kč na obnovu veřejného osvětlení – II. etapa obnovy. Při projednávání rozpočtu na konci roku jsme připomínali potřebu a plán investovat do obnovy osvětlení na základě zpracované koncepce každý rok minimálně 7 milionů. Také potěšila odpověď na dotaz, jak vypadá stav hospodaření města na konci roku 2018 – výsledek hospodaření je lepší, než byl předpoklad rozpočtu, a „máme peněz dost“. Sice jsme se nedozvěděli přesnou částku, ale očekávání pana starosty snížit úvěr na halu BIOS na polovinu dává určitou představu. Zdá se, že při vhodných úpravách by rozpočet pro rok 2019 prošel i bez financování úvěrem a že zvěsti o zadlužení města minulým vedením byly neopodstatněné.


Zajímal mne vývoj nakládání s herbicidy s obsahem glyfosátů. Za to, že jsem nepodpořila jejich okamžitý zákaz v létě 2018, jsem byla nevybíravě napadána příznivci dnešní koalice. Dr. Mikolanda mi sdělil, že těchto herbicidů bude teď používáno o třetinu méně než v minulosti, což je příznivá zpráva. Nyní se zvažuje, jakým optimálním způsobem odstranění plevele provádět bez použití herbicidů. Teprve pak bude možné vyhlásit výběrové řízení a vhodný stroj zakoupit. Ani současné vedení města tedy reálně nemohlo k úplnému zákazu přistoupit, protože věc není tak jednoduchá, jak se zdálo.


Na závěr bych chtěla pobídnout všechny, kdo chtějí získat přesnější představu o dění na zastupitelstvu, aby se přišli podívat nebo zhlédli alespoň část z archivního záznamu na webu města. Mohlo by to být i podnětem k většímu zájmu o záležitosti města a zapojení do spolurozhodování o jeho dalším rozvoji.

Klára Jirásková, zastupitelka za POP

(4. 4. 2019)

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY