ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

 

Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady

DDM Symfonie slaví ve školním roce 2018/2019 patnáct let od otevření nové budovy. V roce 2019 nás čeká pokračování činnosti v kroužcích a rádi bychom vás pozvali na naše zajímavé akce: 23. 3. Japonský den, 6. 4. taneční soutěž Dancefonie, 13. 4. Velikonoční Symfonie, 26. 4. Čarodějnice, 1. 6. Den dětí na poděbradském ostrově. Léto je naplněno příměstskými, vodáckými a pobytovými tábory. Na podzim chystáme 1. 11. Světýlkovou cestu, 30. 12. Vánoční Symfonii a 6. 12. Průvod čertů a čertovskou diskotéku. Naši nabídku pro veřejnost průběžně i letos okořeníme jak tradičními, tak i novými kurzy a výtvarnými dílnami. Tato pestrá nabídka by nebyla bez mých interních či externích kolegyň a kolegů a jim patří velký dík za to, že Symfonie má co Poděbradům a regionu nabídnout. Těším se na vás v Symfonii.

Kontakty:
Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, tel./fax: 325 614 326, e-mail: info@dddmpodebrady.cz, www.ddmpodebrady.cz, FB: DDM Symfonie Poděbrady


Vladimíra Zemánková, vedoucí Městské knihovny Poděbrady

Vstoupili jsme do celostátního projektu Bookstart, v jehož rámci máme pro děti narozené v roce 2019 při vítání občánků připraven malý dárek. Pro jejich rodiče potom chystáme zastavení nejen nad knihami, ale i besedy na téma zdravé výživy, logopedie, fyzioterapie, psychologie a podobně. V květnu se těšíme na naši první Noc literatury. Ambicí projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit město přitažlivou akcí – během jednoho večera budou na různých místech známé osobnosti číst ukázky ze zajímavých knih. Pro děti od 7 do 10 let připravujeme na léto příměstský tábor „Spolkla mě knihovna“. Na podzim se pak čtenáři mohou těšit na setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, jehož historické romány patří mezi nejčtenější tituly naší knihovny. Zájemcům také nabídneme cyklus přednášek „Letem světem“, kdy navštívíme Bosnu, Maroko, Bolívii a Indonésii.

Kontakty:
Městská knihovna Poděbrady, Jiřího náměstí 41, tel.: 325 600 424 (Informační oddělení), e-mail: mestska@knihovna-pdy.cz, www.knihovnapodebrady.cz, FB: Městská knihovna Poděbrady


Hana Janiššová, ředitelka Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady

Prvního února 2019 škola oslavila své 66. narozeniny. Koncert učitelů 29. 4. v Divadle Na Kovárně bude poctou poděbradskému rodáku, lékaři a skvělému klavíristovi profesoru Otakaru Vondrovicovi – jehož jméno má škola nově v názvu, kterou podtrhne svým vyprávěním jedna z jeho úspěšných studentek, klavíristka a pedagožka Prof. Alena Vlasáková. Spolupráce s klavírními virtuosy a pedagogy bude pokračovat formou klavírních masterclass na HAMU v Praze s MgA. Ivo Kahánkem a v Poděbradech s MgA. Lukášem Klánským. Opět se staneme pořadateli okresního kola soutěže komorních souborů s převahou dechových nástrojů, koncem školního roku připravujeme aktivní vystoupení našich žáků i učitelů na 3. ročníku celostátní akce OPEN ZUŠ 2019, která je podporovaná Nadací Magdaleny Kožené.

Závěrem ještě přání pro tento rok. Poděbradská ZUŠ má již několik let naplněnou kapacitu a nemůže tak uspokojit všechny zájemce o výuku. Stejně tak máme již několik let velké přání a snahu jednat s naším zřizovatelem KÚ Středočeského kraje a s městem Poděbrady, aby došlo k realizaci projektu půdní vestavby v budově ZŠ TGM, která by pomohla v řešení nejen kapacity ZUŠ, ale i k zlepšení bezpečnosti výuky ZŠ a ZUŠ, která je svou organizací rozdílná. Projekt pro vestavbu zafinancovalo minulý rok vedení města, KÚ zatím vestavbu nepodpořil.

Kontakty:
Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, Školní 556, tel.: 325 612 277, e-mail: zus.podebrady@seznam.cz, www.zus-podebrady.cz, FB: Zuš Poděbrady

Připravila: Monika Langrová

(7. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY