Dokud se člověk vzdělává, stárne pomaleji!

 

Toto je myšlenka, která se nám líbí. Proto se vzděláváme průběžně už sedmý rok díky místní organizaci SPCCH a dotaci města Poděbrady, z které hradíme lektory vzdělávání.


V různých intervalech a obměnách předmětů vzdělávání se v roce 2018 vracíme opět k psychologii, která teoreticky i prakticky obohacuje naše vědění i život. Poznání psychologie podporuje rozumovou i emoční zkušenost, přináší návody na lepší a bohatší život. Vysvětluje nám mezigenerační rozdíly, důvody bolestivého chování nemocných příbuzných ve vyšším věku, a někdy i vlastních dětí. Přináší nám nový pohled na význam aktivního života, sportu, kultury i odpočinku ve stáří. Dále jsme se na přednáškách poučili, co nám napoví řeč těla, jak se bránit civilizačním nemocem, proč jsou pro nás důležité koníčky. V kolektivu vznikají nová přátelství, která pomáhají překonat stres po prožití různých životních tragédií a odchodů, které bohužel k životu rovněž patří.


Na přednáškách je stále vysoká účast okolo padesáti členů organizace. Program a datum deseti lekcí pro letošní rok je předem stanoven a účastníci jej dostali na první lednové přednášce. Zárukou jejich vysoké úrovně jsou dvě lektorky psychologie z řad členů, Mgr. Marta Váňová a Mgr. Marie Ferešová. Obě tyto ženy dokážou vysvětlit probíranou látku tak srozumitelně, jak potřebujeme. Výbor tuto vzdělávací činnost podporuje se stejným důrazem jako zájmové aktivity, sport a pohyb, zájezdy i zábavu! Vše je ve vyváženém stavu stejně důležité, neboť „nejen chlebem živ je člověk“!


Text: Ivana Tomková za ZO SPCCH Poděbrady

(29. 3. 2018)

 


Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Již poněkolikáté se poděbradské Střední odborné učiliště společného stravování díky Mgr. Ireně Martínkové zapojilo do velmi přínosného projektu Edison.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY