Historii je dobré si osahat

 

Ne vždy patří výuka dějepisu na základních školách k těm oblíbeným – samé letopočty, jména, bitvy a podobně. Kdo si to má pamatovat? Proto na naší Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech dbáme na to, aby žáci historii poznali zblízka a měli příležitost konkrétní místa spjatá s našimi dějinami navštívit v rámci dějepisných exkurzí.


kut horaPrávě tyto školní akce přinášejí žákům nejen možnost zopakovat si probrané učivo a dozvědět se další zajímavé informace, ale mnohdy i samotnou historii prožít. A tento školní rok byl na dějepisné exkurze opravdu bohatý. Výuka dějepisu, která by se realizovala pouze ve školních lavicích, by pro žáky byla jen mdlým vyučovacím předmětem. Tak proč jim ho příjemně nezpestřit? Slovo exkurze znamená výlet za vzdělávacím či poznávacím účelem. A naši žáci druhého stupně se letos v rámci dějepisu zúčastnili následujících poznávacích výletů.


Žáci šestých ročníků navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde na základě archeologických nálezů poznali život a smrt pravěkých komunit, které obývaly střední Polabí během doby bronzové a železné. Sedmáci se zase vydali poznávat historii nedaleké Kutné Hory, aby během komentované prohlídky získali poznatky o hornickém městě nemalého významu s významnou gotickou stavbou zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO – chrámem sv. Barbory. Některé osmé třídy se zúčastnily exkurze do pevnosti Josefov, kde žáci zábavnou formou poznali život jednotlivých skupin obyvatelstva 18. století a zároveň jim byl představen účel pevnostního města. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, který řadíme mezi nejvýznamnější barokní stavby u nás. Kromě toho také žáci využili příležitosti navštívit jinak nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu či jiné pražské historické památky jako například chrám sv. Víta se Zlatou uličkou či Muzeum Karlova mostu. Zajímavé dějepisné exkurze neminuly ani naše nejstarší žáky – deváťáky. Na podzim jsme se vydali do bývalého koncentračního tábora Mauthausen, kde jsme si přiblížili nechvalně známou stránku druhé světové války. A nedávno se naopak vydali do Příbrami, abychom poznali temnou část naší historie – Muzeum III. odboje a nedaleký památník Vojna, který sloužil jako tábor nucených prací při uranovém dole a následně vězeňské zařízení.


Jak je z exkurzí patrné, nezpestřují pouze výuku dějepisu. Dodávají našim žákům širší, kulturně historický rozhled a mají vliv na jejich hodnoty, postoje a sociální rozvoj.


Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(24. 5. 2018)

 


Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Příznivci bojových sportů podpořili necelými 260 tisíci korunami dvě děti s handicapem z Nymburska.

celý článek >>>

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady / Vladimíra Zemánková, vedoucí Městské knihovny Poděbrady / Hana Janiššová, ředitelka Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady

celý článek >>>

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Ve dnech 17.–20. ledna se v Brně konal již 25. ročník celorepublikového finále soutěže mladých talentů v oborech kuchař, cukrář, číšník, barman, barista a teatender (čajový specialista, pozn. red.). Pětice studentů Hotelové školy Poděbrady se v něm rozhodně neztratila, ba právě naopak.

celý článek >>>

Den mexické kuchyně v libické škole

Den mexické kuchyně v libické škole

Základní škola v Libici nad Cidlinou se opět zapojila do projektu Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách.

celý článek >>>

Když žáci zvládnou úžasné věci

Když žáci zvládnou úžasné věci

K hlubšímu pojetí tématu „Výchova demokratického občana“ nestačí zprostředkovat pouze informace a znalosti. Naše Základní škola T. G. Masaryka se snaží podporovat aktivní účast žáků na rozvoji a životě školy tím, že učí a vede žáky praktickou a činnostní formou. Demokratické klima školy posilujeme nejen v přímé výuce, ale také v projektové činnosti žáků.

celý článek >>>

Robinsoni v roce 2018

Robinsoni v roce 2018

Turistický oddíl mládeže (TOM) Robinsoni oslavil v loňském roce již 50. výročí založení.

celý článek >>>

Učíme se s Ozoboty

Učíme se s Ozoboty

EKO Gymnázium Poděbrady efektivně rozvíjí informatické myšlení a digitální gramotnost žáků.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY