Historii je dobré si osahat

 

Ne vždy patří výuka dějepisu na základních školách k těm oblíbeným – samé letopočty, jména, bitvy a podobně. Kdo si to má pamatovat? Proto na naší Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech dbáme na to, aby žáci historii poznali zblízka a měli příležitost konkrétní místa spjatá s našimi dějinami navštívit v rámci dějepisných exkurzí.


kut horaPrávě tyto školní akce přinášejí žákům nejen možnost zopakovat si probrané učivo a dozvědět se další zajímavé informace, ale mnohdy i samotnou historii prožít. A tento školní rok byl na dějepisné exkurze opravdu bohatý. Výuka dějepisu, která by se realizovala pouze ve školních lavicích, by pro žáky byla jen mdlým vyučovacím předmětem. Tak proč jim ho příjemně nezpestřit? Slovo exkurze znamená výlet za vzdělávacím či poznávacím účelem. A naši žáci druhého stupně se letos v rámci dějepisu zúčastnili následujících poznávacích výletů.


Žáci šestých ročníků navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde na základě archeologických nálezů poznali život a smrt pravěkých komunit, které obývaly střední Polabí během doby bronzové a železné. Sedmáci se zase vydali poznávat historii nedaleké Kutné Hory, aby během komentované prohlídky získali poznatky o hornickém městě nemalého významu s významnou gotickou stavbou zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO – chrámem sv. Barbory. Některé osmé třídy se zúčastnily exkurze do pevnosti Josefov, kde žáci zábavnou formou poznali život jednotlivých skupin obyvatelstva 18. století a zároveň jim byl představen účel pevnostního města. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, který řadíme mezi nejvýznamnější barokní stavby u nás. Kromě toho také žáci využili příležitosti navštívit jinak nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu či jiné pražské historické památky jako například chrám sv. Víta se Zlatou uličkou či Muzeum Karlova mostu. Zajímavé dějepisné exkurze neminuly ani naše nejstarší žáky – deváťáky. Na podzim jsme se vydali do bývalého koncentračního tábora Mauthausen, kde jsme si přiblížili nechvalně známou stránku druhé světové války. A nedávno se naopak vydali do Příbrami, abychom poznali temnou část naší historie – Muzeum III. odboje a nedaleký památník Vojna, který sloužil jako tábor nucených prací při uranovém dole a následně vězeňské zařízení.


Jak je z exkurzí patrné, nezpestřují pouze výuku dějepisu. Dodávají našim žákům širší, kulturně historický rozhled a mají vliv na jejich hodnoty, postoje a sociální rozvoj.


Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(24. 5. 2018)

 


Matematika ve středověké Evropě

Matematika ve středověké Evropě

Dlouholetá spolupráce kolektivu vyučujících z MFF UK, FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ÚJOP UK vyústila ve dvouletou intenzívní práci nad matematicko-historickým tématem, který v podobě knižního titulu dosud chyběl na pultech českých knihkupectví.

celý článek >>>

Střelecké klání

Střelecké klání

Již počtvrté jsme se zúčastnili střelecké soutěže pro žáky 7. ročníků základních škol, kterou pořádá Letecký klub generála Karla Mrázka.

celý článek >>>

Deváťáci na Hvaru

Deváťáci na Hvaru

Je již tradicí, že žáci 9. tříd Základní školy Václava Havla v Poděbradech jezdí na konci své školní docházky na zahraniční výjezd k moři. Letos jsme se podívali na malebný chorvatský ostrov Hvar.

celý článek >>>

Za němčinou do Berlína

Za němčinou do Berlína

Jako každý rok i letos se žáci naší ZŠ Václava Havla, kteří se učí německý jazyk, vydali na dvoudenní zahraniční poznávací exkurzi, jejímž cílem se protentokrát stalo hlavní město Německa.

celý článek >>>

Poděbrady sportovní 2018

Poděbrady sportovní 2018

DDM Symfonie, Poděbradská sportovní, s. r. o., a radní Mgr. Jindra Dlabová společně naplánovaly a v současnosti organizují akci s názvem Poděbrady sportovní 2018 na podporu pohybu a sportování dětí a mládeže v našem městě. Záměr má dvě části, a to pro školy a pro veřejnost.

celý článek >>>

Konference na „hotelovce“

Konference na „hotelovce“

Ve dnech 15. až 17. května bylo na naší škole rušno. Popravdě i ve dnech předcházejících a následujících, protože naše škola přece nikdy nespí…

celý článek >>>

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad přivítali v Poděbradech skupinu 23 středoškolských studentů z východofrancouzského města Brochon.

celý článek >>>

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

Poděbradská Hotelová škola si v roce 2018 připomene padesát let od svého založení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY