Historii je dobré si osahat

 

Ne vždy patří výuka dějepisu na základních školách k těm oblíbeným – samé letopočty, jména, bitvy a podobně. Kdo si to má pamatovat? Proto na naší Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech dbáme na to, aby žáci historii poznali zblízka a měli příležitost konkrétní místa spjatá s našimi dějinami navštívit v rámci dějepisných exkurzí.


kut horaPrávě tyto školní akce přinášejí žákům nejen možnost zopakovat si probrané učivo a dozvědět se další zajímavé informace, ale mnohdy i samotnou historii prožít. A tento školní rok byl na dějepisné exkurze opravdu bohatý. Výuka dějepisu, která by se realizovala pouze ve školních lavicích, by pro žáky byla jen mdlým vyučovacím předmětem. Tak proč jim ho příjemně nezpestřit? Slovo exkurze znamená výlet za vzdělávacím či poznávacím účelem. A naši žáci druhého stupně se letos v rámci dějepisu zúčastnili následujících poznávacích výletů.


Žáci šestých ročníků navštívili Polabské muzeum v Poděbradech, kde na základě archeologických nálezů poznali život a smrt pravěkých komunit, které obývaly střední Polabí během doby bronzové a železné. Sedmáci se zase vydali poznávat historii nedaleké Kutné Hory, aby během komentované prohlídky získali poznatky o hornickém městě nemalého významu s významnou gotickou stavbou zapsanou na seznamu Světového dědictví UNESCO – chrámem sv. Barbory. Některé osmé třídy se zúčastnily exkurze do pevnosti Josefov, kde žáci zábavnou formou poznali život jednotlivých skupin obyvatelstva 18. století a zároveň jim byl představen účel pevnostního města. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou, který řadíme mezi nejvýznamnější barokní stavby u nás. Kromě toho také žáci využili příležitosti navštívit jinak nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu či jiné pražské historické památky jako například chrám sv. Víta se Zlatou uličkou či Muzeum Karlova mostu. Zajímavé dějepisné exkurze neminuly ani naše nejstarší žáky – deváťáky. Na podzim jsme se vydali do bývalého koncentračního tábora Mauthausen, kde jsme si přiblížili nechvalně známou stránku druhé světové války. A nedávno se naopak vydali do Příbrami, abychom poznali temnou část naší historie – Muzeum III. odboje a nedaleký památník Vojna, který sloužil jako tábor nucených prací při uranovém dole a následně vězeňské zařízení.


Jak je z exkurzí patrné, nezpestřují pouze výuku dějepisu. Dodávají našim žákům širší, kulturně historický rozhled a mají vliv na jejich hodnoty, postoje a sociální rozvoj.


Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(24. 5. 2018)

 


Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Několik příjemných podzimních dnů studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad strávili u našich západních sousedů, navštívili mnoho zajímavých míst, procvičili se v německém jazyce a mimo jiné se prošli po dně Severního moře.

celý článek >>>

První zkušenosti s miniházenou

První zkušenosti s miniházenou

Základní škola T. G. Masaryka se tento školní rok zúčastní prvního ročníku Poděbradské školní ligy v miniházené, která je projektem Českého svazu házené.

celý článek >>>

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“.

celý článek >>>

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

28. říjen 2018 se blíží a na naší škole vrcholí přípravy oslav tohoto významného jubilea naší republiky.

celý článek >>>

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Základní škola Václava Havla se zúčastnila akce „Sbírka plyšových hraček pro manilské školáky“, kterou již několik let pořádá Česko-filipínská obchodní komora.

celý článek >>>

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY