I učitelé se učí

 

Vychovávat a vzdělávat žáky je samozřejmě hlavní náplní práce každého učitele. To však v dnešní době nestačí…


ucitele zs tgmAby učitel rychle obsáhl změny ve vzdělávání, zavádění nových forem výuky, začleňování žáků s různými specifickými učebními potřebami nebo jen mohl čerpat nové nápady do výuky, stalo se vzdělávání a sebevzdělávání nezbytnou součástí učitelské profese. Velkým pomocníkem v této oblasti jsou vzdělávací centra, která nabízejí širokou škálu vzdělávacích seminářů a kurzů. Naši učitelé si tedy mohou individuálně vybrat právě tu oblast, která je jim blízká nebo která zahrnuje nové poznatky v oblasti efektivních metod v různých vyučovacích předmětech. Načerpané vědomosti pak mohou předávat svým žákům ve vzdělávacím procesu.


Učitelé naší ZŠ T. G. Masaryka vyjíždějí nejčastěji za dalším vzděláváním do hlavního města, a to na jednodenní či vícedenní semináře. Využít však mohou i nabídky z měst v blízkém okolí. Někteří kolegové si zvolili dlouhodobou formu vzdělávání – studium některého oboru, a tím si zvyšují kvalifikaci a specializaci. Tu mohou využívat při koordinaci práce v rámci školních aktivit, jako jsou například třídní setkání. Škola tato dlouhodobá vzdělávání vítá a podporuje.


V současné době také celá řada mých kolegyň často navštěvuje semináře, které přibližují problematiku integrace dětí se specifickými výukovými potřebami nebo problematiku zlepšení komunikace s rodiči a žáky. Jiné semináře jsou zaměřené na žáky s problémovým chováním. Tato témata jsou v současné době velmi vyhledávána. Informace ze seminářů si navzájem předáváme v rámci našeho kolektivu.


Další variantou vzdělávání je pozvání lektora s určitým zaměřením do naší školy. Ten nám přiblíží problematiku, která vyplynula z potřeb většiny učitelského sboru. Vzdělávání tak probíhá v domáckém prostředí v mimoškolním čase a účastní se ho celý učitelský sbor.


Stejně tak mohou nabídnout své vědomosti a dovednosti v rámci svého oboru kolegové přímo z našeho kolektivu. Máme i možnost navštěvovat výuku jiných učitelů naší školy a spolupracujeme také s jinými školami v našem městě.


Velmi příjemným způsobem vzdělávání jsou nabídky, které pro naše zaměstnance chystá škola. Zahrnují vzdělávání, ale také prožitky i relaxaci a jsou velmi důležité pro stmelování našeho pracovního kolektivu. Bývají to zájezdy do měst a míst naší krásné země i do zahraničí a jsou zaměřeny na možnost seznámit se se zvyky a tradicemi daného místa a přinést tak konkrétní poznatky do vyučovacího procesu a předat je našim žákům.


I při opravdu velikém pracovním vytížení si najdeme chvilky, kdy se sejdeme všichni pospolu například u dobré večeře a oslavíme příchod vánočních svátků nebo se společně pobavíme u sportu či vyrazíme na divadelní představení.


Text a foto: Mgr. Olga Sasková, ZŠ T. G. Masaryka

 


Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

Náš příběh Dne Země / Věda je kamarád

celý článek >>>

Bubnování znělo školou

Bubnování znělo školou

Při hodinách hudební výchovy mohou žáci v ZŠ Václava Havla využívat hudební pracovnu s velkým množstvím rytmických i melodických nástrojů. Do tajů zhotovení některých nástrojů je zavedla paní Věra Martincová, která se svým manželem již 20 let vyrábí bubínky z českých materiálů.

celý článek >>>

Pohybem ke zdraví

Pohybem ke zdraví

Hned několik generací se sešlo sedmého dubna na 6. ročníku Testu fyzické zdatnosti, který v Oboře uspořádal poděbradský Spolek pro aktivní život.

celý článek >>>

Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“

celý článek >>>

Brána jazyků (na hotelové škole) otevřená

Brána jazyků (na hotelové škole) otevřená

Neuplynul ani týden, co naši Hotelovou školu Poděbrady navštívili vzácní hosté – španělský velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín s manželkou – a už jsme tu měli další „jazykovou akci“. Stali jsme se pořadateli jubilejního 20. ročníku celostátní konverzační soutěže hotelových škol.

celý článek >>>

Uklidili jste Oboru

Uklidili jste Oboru

Možná jste také zaznamenali, že od začátku března zvalo Ekocentrum Huslík na Facebooku na událost Ukliďme Oboru. Za slunečného počasí se v sobotu 7. dubna ráno u Havířského kostelíku sešlo kolem 50 dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci přírodě v Poděbradech a zbavit ji odpadků. K úklidu se připojila i Pirátská strana a spolek Angrešt.

celý článek >>>

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

na školní ekologické zahradě v Poděbradech

celý článek >>>

Festival OFF je určen všem středoškolákům, kteří mají zájem o filmovou tvorbu, říká jeho ředitel

Festival OFF je určen všem středoškolákům, kteří mají zájem o filmovou tvorbu, říká jeho ředitel

Do 10. května mají zájemci z řad středoškoláků možnost účastnit se 1. ročníku Online filmového festivalu, ve zkratce OFF, který pořádá EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY