I učitelé se učí

 

Vychovávat a vzdělávat žáky je samozřejmě hlavní náplní práce každého učitele. To však v dnešní době nestačí…


ucitele zs tgmAby učitel rychle obsáhl změny ve vzdělávání, zavádění nových forem výuky, začleňování žáků s různými specifickými učebními potřebami nebo jen mohl čerpat nové nápady do výuky, stalo se vzdělávání a sebevzdělávání nezbytnou součástí učitelské profese. Velkým pomocníkem v této oblasti jsou vzdělávací centra, která nabízejí širokou škálu vzdělávacích seminářů a kurzů. Naši učitelé si tedy mohou individuálně vybrat právě tu oblast, která je jim blízká nebo která zahrnuje nové poznatky v oblasti efektivních metod v různých vyučovacích předmětech. Načerpané vědomosti pak mohou předávat svým žákům ve vzdělávacím procesu.


Učitelé naší ZŠ T. G. Masaryka vyjíždějí nejčastěji za dalším vzděláváním do hlavního města, a to na jednodenní či vícedenní semináře. Využít však mohou i nabídky z měst v blízkém okolí. Někteří kolegové si zvolili dlouhodobou formu vzdělávání – studium některého oboru, a tím si zvyšují kvalifikaci a specializaci. Tu mohou využívat při koordinaci práce v rámci školních aktivit, jako jsou například třídní setkání. Škola tato dlouhodobá vzdělávání vítá a podporuje.


V současné době také celá řada mých kolegyň často navštěvuje semináře, které přibližují problematiku integrace dětí se specifickými výukovými potřebami nebo problematiku zlepšení komunikace s rodiči a žáky. Jiné semináře jsou zaměřené na žáky s problémovým chováním. Tato témata jsou v současné době velmi vyhledávána. Informace ze seminářů si navzájem předáváme v rámci našeho kolektivu.


Další variantou vzdělávání je pozvání lektora s určitým zaměřením do naší školy. Ten nám přiblíží problematiku, která vyplynula z potřeb většiny učitelského sboru. Vzdělávání tak probíhá v domáckém prostředí v mimoškolním čase a účastní se ho celý učitelský sbor.


Stejně tak mohou nabídnout své vědomosti a dovednosti v rámci svého oboru kolegové přímo z našeho kolektivu. Máme i možnost navštěvovat výuku jiných učitelů naší školy a spolupracujeme také s jinými školami v našem městě.


Velmi příjemným způsobem vzdělávání jsou nabídky, které pro naše zaměstnance chystá škola. Zahrnují vzdělávání, ale také prožitky i relaxaci a jsou velmi důležité pro stmelování našeho pracovního kolektivu. Bývají to zájezdy do měst a míst naší krásné země i do zahraničí a jsou zaměřeny na možnost seznámit se se zvyky a tradicemi daného místa a přinést tak konkrétní poznatky do vyučovacího procesu a předat je našim žákům.


I při opravdu velikém pracovním vytížení si najdeme chvilky, kdy se sejdeme všichni pospolu například u dobré večeře a oslavíme příchod vánočních svátků nebo se společně pobavíme u sportu či vyrazíme na divadelní představení.


Text a foto: Mgr. Olga Sasková, ZŠ T. G. Masaryka

 


Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Několik příjemných podzimních dnů studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad strávili u našich západních sousedů, navštívili mnoho zajímavých míst, procvičili se v německém jazyce a mimo jiné se prošli po dně Severního moře.

celý článek >>>

První zkušenosti s miniházenou

První zkušenosti s miniházenou

Základní škola T. G. Masaryka se tento školní rok zúčastní prvního ročníku Poděbradské školní ligy v miniházené, která je projektem Českého svazu házené.

celý článek >>>

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“.

celý článek >>>

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

28. říjen 2018 se blíží a na naší škole vrcholí přípravy oslav tohoto významného jubilea naší republiky.

celý článek >>>

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Základní škola Václava Havla se zúčastnila akce „Sbírka plyšových hraček pro manilské školáky“, kterou již několik let pořádá Česko-filipínská obchodní komora.

celý článek >>>

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY