I učitelé se učí

 

Vychovávat a vzdělávat žáky je samozřejmě hlavní náplní práce každého učitele. To však v dnešní době nestačí…


ucitele zs tgmAby učitel rychle obsáhl změny ve vzdělávání, zavádění nových forem výuky, začleňování žáků s různými specifickými učebními potřebami nebo jen mohl čerpat nové nápady do výuky, stalo se vzdělávání a sebevzdělávání nezbytnou součástí učitelské profese. Velkým pomocníkem v této oblasti jsou vzdělávací centra, která nabízejí širokou škálu vzdělávacích seminářů a kurzů. Naši učitelé si tedy mohou individuálně vybrat právě tu oblast, která je jim blízká nebo která zahrnuje nové poznatky v oblasti efektivních metod v různých vyučovacích předmětech. Načerpané vědomosti pak mohou předávat svým žákům ve vzdělávacím procesu.


Učitelé naší ZŠ T. G. Masaryka vyjíždějí nejčastěji za dalším vzděláváním do hlavního města, a to na jednodenní či vícedenní semináře. Využít však mohou i nabídky z měst v blízkém okolí. Někteří kolegové si zvolili dlouhodobou formu vzdělávání – studium některého oboru, a tím si zvyšují kvalifikaci a specializaci. Tu mohou využívat při koordinaci práce v rámci školních aktivit, jako jsou například třídní setkání. Škola tato dlouhodobá vzdělávání vítá a podporuje.


V současné době také celá řada mých kolegyň často navštěvuje semináře, které přibližují problematiku integrace dětí se specifickými výukovými potřebami nebo problematiku zlepšení komunikace s rodiči a žáky. Jiné semináře jsou zaměřené na žáky s problémovým chováním. Tato témata jsou v současné době velmi vyhledávána. Informace ze seminářů si navzájem předáváme v rámci našeho kolektivu.


Další variantou vzdělávání je pozvání lektora s určitým zaměřením do naší školy. Ten nám přiblíží problematiku, která vyplynula z potřeb většiny učitelského sboru. Vzdělávání tak probíhá v domáckém prostředí v mimoškolním čase a účastní se ho celý učitelský sbor.


Stejně tak mohou nabídnout své vědomosti a dovednosti v rámci svého oboru kolegové přímo z našeho kolektivu. Máme i možnost navštěvovat výuku jiných učitelů naší školy a spolupracujeme také s jinými školami v našem městě.


Velmi příjemným způsobem vzdělávání jsou nabídky, které pro naše zaměstnance chystá škola. Zahrnují vzdělávání, ale také prožitky i relaxaci a jsou velmi důležité pro stmelování našeho pracovního kolektivu. Bývají to zájezdy do měst a míst naší krásné země i do zahraničí a jsou zaměřeny na možnost seznámit se se zvyky a tradicemi daného místa a přinést tak konkrétní poznatky do vyučovacího procesu a předat je našim žákům.


I při opravdu velikém pracovním vytížení si najdeme chvilky, kdy se sejdeme všichni pospolu například u dobré večeře a oslavíme příchod vánočních svátků nebo se společně pobavíme u sportu či vyrazíme na divadelní představení.


Text a foto: Mgr. Olga Sasková, ZŠ T. G. Masaryka

 


Rotary klub Poděbrady potřinácté v Divadle Na Kovárně

Rotary klub Poděbrady potřinácté v Divadle Na Kovárně

Ve čtvrtek 18. ledna Rotary klub Poděbrady uspořádal pro veřejnost již 13. ročník benefičního představení Járova poděbradského ochotnického souboru.

celý článek >>>

Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018: hotelovka přivezla do Poděbrad první místo a stala se nejúspěšnější školou soutěže

Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018: hotelovka přivezla do Poděbrad první místo a stala se nejúspěšnější školou soutěže

Ve dnech 18. až 21. ledna se v Brně konal gastronomický veletrh Bidfood Cup, mezinárodní mistrovství České republiky pro mladé odborníky v oblasti gastronomie, konaný v rámci mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Můžete se na nás s důvěrou a bez obav obrátit. Většina neřešitelných situací se stává jednodušší, jsou-li na ni dva…

celý článek >>>

Uplynulý rok byl pro pěvecký sbor poděbradského gymnázia výroční

Uplynulý rok byl pro pěvecký sbor poděbradského gymnázia výroční

Noví hudebníci, v pořadí již sedmé natočené CD, věnovaná mše a samozřejmě koncerty doma i za hranicemi včetně oslavy na půdě domovského gymnázia. To byl rok 2017, dvacátý rok Pěveckého sboru a Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010.

celý článek >>>

Život ve školní knihovně

Život ve školní knihovně

Na Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech je součástí budovy ve Školní ulici i školní knihovna. Je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin, a tak ji mohou navštěvovat i žáci z budovy na Žižkově.

celý článek >>>

Hotelovou školou zněla opět francouzština

Hotelovou školou zněla opět francouzština

Hotelová škola Poděbrady přivítala koncem minulého roku další skupinu francouzských studentů.

celý článek >>>

Sto let ČSR – co bylo na začátku?

Sto let ČSR – co bylo na začátku?

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku ČSR. Ani my, žáci Základní školy Václava Havla v Poděbradech, jsme nezůstali s rukama v klíně, a aktivně jsme se ve spolupráci se svými třídními učiteli a vedením školy do oslav tohoto dějinného mezníku zapojili.

celý článek >>>

Pozvánka na prezentaci úspěšného projektu ERASMUS+ na GJP

Pozvánka na prezentaci úspěšného projektu ERASMUS+ na GJP

Na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad běží dvouletý projekt s názvem Modernizace výuky anglického jazyka s ohledem na současné potřeby žáků a vývoj evropské společnosti, se kterým jsme uspěli při žádosti o grant v rámci vzdělávacího programu ERASMUS+, financovaného Evropskou unií.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY