Připomínat si osobnosti naší historie je důležité…

 

Poděbradská Akademie 3. věku uspořádala 7. března pro své členy návštěvu zahájení výstavy T. G. Masaryk a Svatá země. Tu v lánském muzeu připravilo Velvyslanectví státu Izrael v České republice.


masaryk

 

Výstava v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech prezentuje dosud nepublikované fotografie a další archivní materiály z návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do Svaté země v roce 1927. Zároveň osvětluje jeho vztah k židovství včetně geneze od dětských let. Výstava se dotýká také působení Masarykova syna a pozdějšího ministra zahraničí Jana a připomíná významnou roli, kterou ve vztahu k židovskému národu a Státu Izrael sehrál. Slavnostní vernisáž se konala v den 168. výročí narození T. G. Masaryka a zúčastnila se jí zástupkyně velvyslance paní Liat Wexelman, zástupci obce Lány, spolků Masarykova společnost a Masarykovo demokratické hnutí, Československé obce legionářské, České obce sokolské a Svazu bojovníků za svobodu. Úvodní slovo pronesla ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdalena Elznicová Mikesková.

 

 

 

 

masaryk2Dalším naším zastavením byl lánský hřbitov, na kterém je pochován T. G. Masaryk a jeho rodina. Velmi si považujeme toho, že jsme se zúčastnili důstojného obřadu u hrobu prvního Československého prezidenta. Bylo velice pěkné, že jsme mohli zapálit svíčky nejen za sebe, za Akademii 3. věku, ale i za občany Poděbrad a všechny dobré lidi. Následně jsme se podívali do zámeckého parku a palmového skleníku i do kostela jménem Ježíš, přiléhajícího k zámku. Přestože bylo na internetu uvedeno, že zvláštní prohlídky zámku se konají na Den otevřených dveří, vždy ve výročí narození a úmrtí T. G. M., bohužel bylo všechno jinak. Zámek je pro veřejnost dlouhodobě uzavřen. Snad to vyjde někdy jindy.


I když jsme se nemohli podívat do zámku, byli jsme bohatší o zážitky nejen z vernisáže, ale i z přítomnosti našich vládních činitelů při pokládání věnců k Masarykovu hrobu. Zároveň pokládáme za důležité uchovávat v paměti národa a trvale si připomínat naše národní buditele a především pak prezidenta Osvoboditele.


Text a foto: Božena Andresová za Akademie 3. věku v Poděbradech

(29. 3. 2018)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY