S Vlastimilem Špinkou (nejen) o splněném přání být učitelem

 

Ředitel poděbradské Základní školy Václava Havla Vlastimil Špinka převzal u příležitosti Dne učitelů z rukou ministra školství Roberta Plaga medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


spinkaŘeditel a učitel Vlastimil Špinka je současně dlouholetý realizátor eTwinningových projektů (eTwinning = komunita škol v Evropě, pozn. red.). K nejlepším z nich patří série Slovanských sborníků, které byly oceněny Národní cenou eTwinning i Evropskou jazykovou cenou Label. Dne 28. března byl v budově Senátu Parlamentu ČR oceněn za příkladnou pedagogickou činnost nejvyšším rezortním vyznamenáním, Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně (na snímku).

Jaká byla vaše cesta za učitelskou profesí? Byla to pro vás jasná volba?

Představa být učitelem ve mně zrála od dětského věku, a tudíž od začátku studia na gymnáziu vše směřovalo k naplnění dětského cíle. Gymnázium mě nebavilo, ale pedagogická fakulta už naplňovala zčásti moje představy. Začal jsem učit jako nekvalifikovaný učitel hned po maturitě v 18 letech (já vycházel z 8. třídy) a následně již během vojenské služby jsem studoval dálkově pedagogickou fakultu. Tatínkova představa byla taková, abych se nejdříve vyučil a pak studoval dál. Později byl ale náležitě pyšný na moje výsledky. Ať jsem byl žák, student, učitel či ředitel, vždy se 1. září ptal stejně: „Jak jste zahájili?“ Dnes mi, bohužel, už tuto otázku nepoloží. Maminka mě podporuje od samého začátku a o dění ve škole se zajímá.

Co máte na své práci učitele nejraději a co je pro vás nejtěžší?

Přímé práce se žáky mám jako ředitel velmi málo, a proto si ji opravdu v 8. D užívám. Snažím se u nich nastartovat chuť po poznání, objevovat, experimentovat, smysluplně využívat digitální technologie. Ano, to vše lze u žáků probudit i při hodinách mateřského jazyka. Výuku se snažím vždy realizovat prostřednictvím reálného života, například učivo skladby je vhodné procvičovat na aktuálních sděleních, kupříkladu prostřednictvím webu. Literaturu zase vždy opírám na poznání konkrétní dobové situace, třeba jak vypadalo místo setkání spisovatelů – kavárna – v době národního obrození, jaké bylo dobové vybavení domácností a podobně. Samozřejmé je využití digitálních technologií jako jsou mobily, čtečky, počítač, od 6. ročníku žáci umí připravit prezentaci přečtené knihy v PowerPointu, používat prezentér, nebojí se vystupovat, získávají sebevědomí. Společně se žáky mě taková výuka více baví, není nuda. K těžkým okamžikům učitelské profese patří hodnocení žáků, zajištění objektivity a motivačního faktoru do další práce. Ale myslím, že díky praxi a neustálému vzdělávání toto zvládám, učím žáky hodnotit sebe samotné, ale mají příležitost hodnotit i mě. Přijmout zpětnou vazbu a poučit se z ní je do života ideální kompetence.

A v pozici ředitele?

Být ředitel je pro mě obrovská profesní výzva. Zde se skutečně uplatní všechny dosavadní zkušenosti, člověk má možnost profesně růst a sledovat výsledky své práce v širším kontextu. Mně osobně se líbí, že se mi podařilo sladit profesi ředitele i učitele. Ony se totiž navzájem ovlivňují a doplňují. Impulzem přihlášení do konkurzu byla právě vize profesně se realizovat a zkusit budovat školu i tým tak trošku jiným způsobem. Začátky lehké nebyly a sám vnímám, že se profesně zdokonaluji. Za spolupráce všech zaměstnanců Základní školy Václava Havla se nám opravdu daří budovat skvělou školu pro žáky i zaměstnance. Jim patří obrovský dík.

V čem je škola, kterou vedete, jiná než ty ostatní?

Škola je pulzující organismus, který má několik částí: žáky, rodiče, zřizovatele, zaměstnance, kteří spolupracují, jsou v rovnováze a vzájemnými partnery ve vzdělávání a výchově, jinak to nejde. Vypadá to jednoduše, ale je to každodenní systematická práce. Hlavní pilíře naší školní vzdělávací strategie bych vyjádřil pojmy: komunikace, bezpečí, prevence, spolupráce, tolerance, řízení, klima, systematicky promyšlený vzdělávací proces, motivace, sebehodnocení a hodnocení, vzdělávání zaměstnanců, rovné příležitosti, integrace, podpůrná opatření – vše rozumně propojené v kontextu moderního vzdělávání. Tato strategie a její důsledné naplňování nás staví do pozice, že jsme lepší. Snažíme se dělat věci jinak, často volíme netradiční řešení, a tím se stáváme atraktivní školou. Samozřejmě nezapomínáme na internacionalizaci školy, zapojení žáků i pedagogů do programů Erasmus+ nebo eTwinning. Zcela unikátní je systém interního vzdělávání pedagogů, tak zvaný MePo, neboli metodický pondělek. Nyní nás čeká MePo se zaměřením na diferenciaci výuky, kdy pedagogové v malých skupinkách představí vlastní video z hodiny se zaměřením na diferenciaci a od ostatních kolegů se jim dostane supervize.

Máte nějaký osvědčený recept, jakým způsobem se vám daří žáky a pedagogy nadchnout pro projektovou práci, ať se již jedná o zmíněný eTwinning či projekty Erasmus+?

Jednoznačně to je metoda osobního příkladu, na kterou nedám dopustit a sám se jí řídím. Osobně se zapojuji a realizuji projekty eTwinning, Erasmus+, školní i třídní projekty. Myslím, že tvrzení o naší škole „pracujeme v týmu na společném cíli“ je tímto zcela potvrzeno. Ve škole funguje velmi dobře mentoring – pomoc a vzájemná spolupráce. Umět připravit a realizovat projekt je u některých pedagogů stanoveným cílem jejich profesního rozvoje na daný školní rok. Též se snažím i v rámci možností finančně podpořit tyto nadstandardní aktivity.
U žáků je to především motivace: noví kamarádi, možnosti, metody – co budeme dělat. Těžší to mám vždy trochu v šesté třídě s novými žáky, ale velmi rychle sami poznají, co jim projektové vyučování přináší. Dokonce v rámci sebehodnocení umí pojmenovat i přínos pro vlastní rozvoj. Musí se jim dát prostor k seberealizaci, každému! Podpořit je v jejich práci a podat pomocnou ruku. Zkrátka je nenásilně vést k cíli.

Prozradíte nám plány týkající se rozvoje ZŠ Václava Havla do budoucna?

Samozřejmě se snažíme, aby škola „šla s dobou“ a měla co nejlepší podmínky pro vzdělávání. Tady plánujeme a se vstřícným postojem zřizovatele se nám to docela dobře daří. Realizujeme snad nejlepší projekt v historii školy „100 let ČSR – co bylo na začátku?“ Každý měsíc ve vestibulu školy představí jeden ročník za přítomnosti Školního parlamentu výsledky svého snažení při odhalování okolností vzniku ČSR. Například 9. ročník představil situaci na frontě, 8. ročník dobové školství, 7. ročník zase co se jedlo a pilo včetně ochutnávek chlebové polévky nebo koláčů. Nyní čekáme na 6. ročník a téma „finance“, 5. a 4. ročník a jejich „jak se žilo a pracovalo ve městech a na vesnicích“, 1. až 3. ročník připravuje podzimní výtvarnou vernisáž „Koník a letadélko“ (inspirace T. G. Masarykem – kůň a M. R. Štefánikem – letadla). Úsilí tedy nyní směřuje k tomu, důstojně si připomenout oslavy 100. výročí vzniku ČSR, ale i posílit v žácích občanskou statečnost, českou státnost v kontextu dnešní Evropy, zajímat se o dění ve svém okolí, nebýt lhostejný. Třeba jako pan prezident Václav Havel, podle kterého se škola jmenuje, a který nám v naplňování odkazu aktivního občanství a statečnosti může být příkladem.
Podařilo se mi zajistit finanční prostředky na vzdělávání našich pedagogů přímo na fakultách – jeden či dva dny stáže na přednáškách či seminářích s cílem osvojit si nejnovější didaktické poznatky. To bylo mým dlouhodobým cílem v oblasti efektivního vzdělávání pedagogů a letos se ho podaří splnit. Plánů je ale strašně moc. Samozřejmě to klade i vysoké nároky na pedagogický sbor školy, jeho vzdělanost a ochotu provádět změny.

Rozhovor poskytl Vlastimil Špinka Národnímu podpůrnému středisku pro eTwinning v České republice, který je součástí Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace MŠMT. Rozhovor byl zveřejněn na webu www.etwinning.cz.

Zpracovala: Monika Langrová
Foto: archiv Vlastimila Špinky
(12. 4. 2018)

 


Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Kroužek stolního tenisu DDM Symfonie Poděbrady, jehož převážná většina hrajících pochází z řad členské základny poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, uspořádala 13. 12. 2018 veřejný Vánoční turnaj.

celý článek >>>

Symfonie slavila patnáctiny

Symfonie slavila patnáctiny

V úterý 18. 12. 2018 se v DDM Symfonie Poděbrady slavilo. V letošním roce se totiž dům dětí dožil 15. výročí od stavby nové budovy.

celý článek >>>

Výroční schůze Základní organizace SPCCH Poděbrady

Výroční schůze Základní organizace SPCCH Poděbrady

Největší seniorský klub v Poděbradech a možná i v okrese – Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami – měl 7. prosince 2018 výroční schůzi.

celý článek >>>

Vánoční Vala již podesáté

Vánoční Vala již podesáté

V úterý 11. prosince 2018 připravila naše Základní škola Václava Havla v Poděbradech pro své žáky, jejich rodiče, přátele a bývalé kolegy tradiční předvánoční odpoledne plné zpěvu, jarmarečního veselí i vzpomínek.

celý článek >>>

Ohlédnutí za adventním časem

Ohlédnutí za adventním časem

Adventní čas, vánoční svátky i oslavy začátku nového roku jsou již za námi a pomalu se mění v milé vzpomínky. Dovolte nám v krátkosti připomenout, jaké události a akce v tomto období pro vás připravili žáci a učitelé ze Základní školy T. G. Masaryka.

celý článek >>>

Hotelovka na odborné stáži ve Francii

Hotelovka na odborné stáži ve Francii

Od 26. listopadu do 7. prosince 2018 se vybraní žáci z 3. D a 2. VOŠ Hotelové školy v Poděbradech zúčastnili odborné stáže na jihu Francie ve městě Castres (asi 80 km od Toulouse).

celý článek >>>

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Zcela zaplněné divadlo, mladí zpěváci v typické oranžové, usměvavé sbormistryně. Pěvecký sbor Kvítek zahájil advent v Poděbradech a navíc pokřtil svoje první vánoční CD.

celý článek >>>

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Osmileté EKO Gymnázium pravidelně zařazuje do výuky projektové metody, které žáky rozvíjejí v jejich schopnostech, vědomostech, dovednostech i sociálních kompetencích.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY