Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

 

V pořadí XVI. všesokolský slet byl bezesporu největší sokolskou událostí tohoto roku. Konal se ve dnech 1.–6. července na stadionu Eden v Praze. Z Poděbrad tam odjela dost početná výprava, kterou vedla zkušená cvičitelka Věra Doležalová. S ní a s další cvičitelkou Markétou Rožovou jsme se za touto událostí ohlédli v následujícím rozhovoru.

 

sokolVěro, jak byste XVI. všesokolský slet zhodnotila?

Pro mne to byla událost, na kterou se nezapomíná. Mám z ní opravdu velké zážitky, a myslím si, že všichni, co jsme tam byli, jsme litovali, že už slet skončil. Nejlépe to vyjádřily malé děti, které když docvičily a odcházely z cvičební plochy, volaly: „To bylo krásné, nemůžeme cvičit ještě jednou? Nám se to tak líbilo!“ Jedinečnou atmosféru prosycenou nadšením nemohl nikdo lépe vyjádřit.

Kolik poděbradských sokolů do Prahy odjelo?

Věra: Celkem 19 dospělých a 17 dětí. Někteří dospělí cvičili dvě skladby.

Diváci v hledišti i u televize viděli hotové dílo mnoha měsíců úsilí a vytrvalosti. Co vás na tom především baví?

Markéta: Mně se na celém cvičení nejvíc líbí prostorové změny, ze kterých pak vyjdou nádherné obrazce. A když všichni udělají stejný pohyb, třeba jen zvednou ruce, tak mne zamrazí. Cítím v tom velkou sílu celku, který táhne za jeden provaz. Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsme skladbu nacvičovali. Jednotlivé cviky a přechody z místa na místo, upřesňovali jsme to na krajských sletech, a ještě na generálkách na hlavním cvičišti, až se z toho vyklubal závěrečný obraz květu a listu lípy. Měla jsem radost i z té dlouhé práce při nácviku. Nic není zadarmo, ale stálo to za to.

Jakou hodnotu má vystoupení pro cvičence?

Věra: Všichni cvičenci na ploše se musí podřídit myšlence skladby prostřednictvím cvičitele. Vidím v tom projev dobrovolné kázně a společného úsilí. Když se to povede, je z toho velké uspokojení.  Každá skladba má v sobě něco, co lze nazvat „krásno“. To se vyjadřuje hudbou a pohybem. Vnímají to především diváci, ale i cvičenci.

Co říkáte tomu, že dříve se slety konaly na velké ploše Strahovského stadionu, dnes se cvičí na fotbalovém hřišti?

Markéta: „Dříve“ byla jiná doba. Doba rozkvětu sokolského hnutí, která skončila slety v roce 1938 a 1948. Perzekuce Sokola po německé okupaci a zejména s nástupem komunistické diktatury tělovýchovnou organizaci silně zdevastovala. Ti nejlepší sokolové skončili ve vězení, kde mnozí přišli o život. Po roce 1989 se mnohé změnilo. Většina lidí zpohodlněla, zájem mladých lidí se posunul k televizi a ještě více k počítačům. Tradiční pohybové aktivity, mezi které hromadná cvičení patří, drží při životě generace sokolů, která cvičila na všesokolských sletech v letech minulých. Rozměry fotbalového hřiště odpovídají dnešnímu zájmu o hromadná vystoupení. Přeji si, aby nadšení dnešních předškoláků vytrvalo až do věku dospělosti.

Součástí sletů vždy byly i různé doprovodné akce. Byly jste se na nějaké podívat?

Věra: Já jsem byla na úvodním divadelním představení v Národním divadle, kde se hráli pověstní „Naši furianti“. Nadšení a slavnostní nálada se přenesla i tam. Při závěrečné děkovačce aplaus trval dlouhé minuty a výjimkou nebyly ani slzy dojetí. Další akce se uskutečnily na různých místech Prahy. V chrámu svatého Víta se konala slavnostní mše. Zhlédla jsem pódiová vystoupení s různým zaměřením a všude byla cítit radost a nadšení.
Markéta: Mne uchvátil několikahodinový pochod Prahou. Byla to demonstrace životaschopnosti dnešní sokolské organizace. Tak jsem to cítila a doufám, že realita času to potvrdí.

Myslíte si, že duch všesokolských sletů opravdu přežije i v budoucnu?

Věra: O tom jsme si skutečně v Praze povídali. Pro ty starší bude za šest let účast na tak náročné akci nad jejich síly. Ale již v Praze jsem slyšela mluvit rodiče malých cvičenců, že na příštím sletu to zkusí také. Naděje tedy žije.


Text: Josef Bubeník

(16. 8. 2018)

 


Abeceda peněz

Abeceda peněz

Třída 5. C ze ZŠ Václava Havla se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který je zaměřen na finanční gramotnost žáků 1. stupně základních škol.

celý článek >>>

Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY