Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

 

V pořadí XVI. všesokolský slet byl bezesporu největší sokolskou událostí tohoto roku. Konal se ve dnech 1.–6. července na stadionu Eden v Praze. Z Poděbrad tam odjela dost početná výprava, kterou vedla zkušená cvičitelka Věra Doležalová. S ní a s další cvičitelkou Markétou Rožovou jsme se za touto událostí ohlédli v následujícím rozhovoru.

 

sokolVěro, jak byste XVI. všesokolský slet zhodnotila?

Pro mne to byla událost, na kterou se nezapomíná. Mám z ní opravdu velké zážitky, a myslím si, že všichni, co jsme tam byli, jsme litovali, že už slet skončil. Nejlépe to vyjádřily malé děti, které když docvičily a odcházely z cvičební plochy, volaly: „To bylo krásné, nemůžeme cvičit ještě jednou? Nám se to tak líbilo!“ Jedinečnou atmosféru prosycenou nadšením nemohl nikdo lépe vyjádřit.

Kolik poděbradských sokolů do Prahy odjelo?

Věra: Celkem 19 dospělých a 17 dětí. Někteří dospělí cvičili dvě skladby.

Diváci v hledišti i u televize viděli hotové dílo mnoha měsíců úsilí a vytrvalosti. Co vás na tom především baví?

Markéta: Mně se na celém cvičení nejvíc líbí prostorové změny, ze kterých pak vyjdou nádherné obrazce. A když všichni udělají stejný pohyb, třeba jen zvednou ruce, tak mne zamrazí. Cítím v tom velkou sílu celku, který táhne za jeden provaz. Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsme skladbu nacvičovali. Jednotlivé cviky a přechody z místa na místo, upřesňovali jsme to na krajských sletech, a ještě na generálkách na hlavním cvičišti, až se z toho vyklubal závěrečný obraz květu a listu lípy. Měla jsem radost i z té dlouhé práce při nácviku. Nic není zadarmo, ale stálo to za to.

Jakou hodnotu má vystoupení pro cvičence?

Věra: Všichni cvičenci na ploše se musí podřídit myšlence skladby prostřednictvím cvičitele. Vidím v tom projev dobrovolné kázně a společného úsilí. Když se to povede, je z toho velké uspokojení.  Každá skladba má v sobě něco, co lze nazvat „krásno“. To se vyjadřuje hudbou a pohybem. Vnímají to především diváci, ale i cvičenci.

Co říkáte tomu, že dříve se slety konaly na velké ploše Strahovského stadionu, dnes se cvičí na fotbalovém hřišti?

Markéta: „Dříve“ byla jiná doba. Doba rozkvětu sokolského hnutí, která skončila slety v roce 1938 a 1948. Perzekuce Sokola po německé okupaci a zejména s nástupem komunistické diktatury tělovýchovnou organizaci silně zdevastovala. Ti nejlepší sokolové skončili ve vězení, kde mnozí přišli o život. Po roce 1989 se mnohé změnilo. Většina lidí zpohodlněla, zájem mladých lidí se posunul k televizi a ještě více k počítačům. Tradiční pohybové aktivity, mezi které hromadná cvičení patří, drží při životě generace sokolů, která cvičila na všesokolských sletech v letech minulých. Rozměry fotbalového hřiště odpovídají dnešnímu zájmu o hromadná vystoupení. Přeji si, aby nadšení dnešních předškoláků vytrvalo až do věku dospělosti.

Součástí sletů vždy byly i různé doprovodné akce. Byly jste se na nějaké podívat?

Věra: Já jsem byla na úvodním divadelním představení v Národním divadle, kde se hráli pověstní „Naši furianti“. Nadšení a slavnostní nálada se přenesla i tam. Při závěrečné děkovačce aplaus trval dlouhé minuty a výjimkou nebyly ani slzy dojetí. Další akce se uskutečnily na různých místech Prahy. V chrámu svatého Víta se konala slavnostní mše. Zhlédla jsem pódiová vystoupení s různým zaměřením a všude byla cítit radost a nadšení.
Markéta: Mne uchvátil několikahodinový pochod Prahou. Byla to demonstrace životaschopnosti dnešní sokolské organizace. Tak jsem to cítila a doufám, že realita času to potvrdí.

Myslíte si, že duch všesokolských sletů opravdu přežije i v budoucnu?

Věra: O tom jsme si skutečně v Praze povídali. Pro ty starší bude za šest let účast na tak náročné akci nad jejich síly. Ale již v Praze jsem slyšela mluvit rodiče malých cvičenců, že na příštím sletu to zkusí také. Naděje tedy žije.


Text: Josef Bubeník

(16. 8. 2018)

 


Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Zcela zaplněné divadlo, mladí zpěváci v typické oranžové, usměvavé sbormistryně. Pěvecký sbor Kvítek zahájil advent v Poděbradech a navíc pokřtil svoje první vánoční CD.

celý článek >>>

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Osmileté EKO Gymnázium pravidelně zařazuje do výuky projektové metody, které žáky rozvíjejí v jejich schopnostech, vědomostech, dovednostech i sociálních kompetencích.

celý článek >>>

Pohyb má u nás zelenou!

Pohyb má u nás zelenou!

Jedním ze základních projevů člověka je pohyb. Na ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech jsme se rozhodli nabídnout letošním prvňáčkům jednu hodinu tělocviku týdně navíc.

celý článek >>>

Galerie osobností v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad

Galerie osobností v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad

Od roku 1946 studovala ve Státním reálném gymnáziu – Koleji krále Jiřího, následně v Jedenáctileté střední škole, poté ve Střední všeobecně vzdělávací škole, dále v Gymnáziu a nyní v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad řada studentů, kteří ve svém profesním životě dosáhli významných úspěchů.

celý článek >>>

Ta naše písnička česká

Ta naše písnička česká

Symfonia archive agency uspořádala v úterý 20. listopadu další klubové setkání pro seniory a příznivce dechové hudby.

celý článek >>>

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

EKO Gymnázium Poděbrady se zapojilo do projektu, který podporuje čtenářství dětí základních škol a osmiletých gymnázií.

celý článek >>>

Hotelovka na soutěži Eurocup 2018

Hotelovka na soutěži Eurocup 2018

Ve dnech 7. a 8. listopadu se v prostorách Hotelové akademie Prešov uskutečnil již 26. ročník mezinárodní barmanské soutěže Eurocup.

celý článek >>>

Na cestě za poznáním ostrovního království

Na cestě za poznáním ostrovního království

Koncem září vyrazilo 44 žáků Hotelové školy Poděbrady na poznávací zájezd do Anglie.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY