Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

 

V pořadí XVI. všesokolský slet byl bezesporu největší sokolskou událostí tohoto roku. Konal se ve dnech 1.–6. července na stadionu Eden v Praze. Z Poděbrad tam odjela dost početná výprava, kterou vedla zkušená cvičitelka Věra Doležalová. S ní a s další cvičitelkou Markétou Rožovou jsme se za touto událostí ohlédli v následujícím rozhovoru.

 

sokolVěro, jak byste XVI. všesokolský slet zhodnotila?

Pro mne to byla událost, na kterou se nezapomíná. Mám z ní opravdu velké zážitky, a myslím si, že všichni, co jsme tam byli, jsme litovali, že už slet skončil. Nejlépe to vyjádřily malé děti, které když docvičily a odcházely z cvičební plochy, volaly: „To bylo krásné, nemůžeme cvičit ještě jednou? Nám se to tak líbilo!“ Jedinečnou atmosféru prosycenou nadšením nemohl nikdo lépe vyjádřit.

Kolik poděbradských sokolů do Prahy odjelo?

Věra: Celkem 19 dospělých a 17 dětí. Někteří dospělí cvičili dvě skladby.

Diváci v hledišti i u televize viděli hotové dílo mnoha měsíců úsilí a vytrvalosti. Co vás na tom především baví?

Markéta: Mně se na celém cvičení nejvíc líbí prostorové změny, ze kterých pak vyjdou nádherné obrazce. A když všichni udělají stejný pohyb, třeba jen zvednou ruce, tak mne zamrazí. Cítím v tom velkou sílu celku, který táhne za jeden provaz. Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsme skladbu nacvičovali. Jednotlivé cviky a přechody z místa na místo, upřesňovali jsme to na krajských sletech, a ještě na generálkách na hlavním cvičišti, až se z toho vyklubal závěrečný obraz květu a listu lípy. Měla jsem radost i z té dlouhé práce při nácviku. Nic není zadarmo, ale stálo to za to.

Jakou hodnotu má vystoupení pro cvičence?

Věra: Všichni cvičenci na ploše se musí podřídit myšlence skladby prostřednictvím cvičitele. Vidím v tom projev dobrovolné kázně a společného úsilí. Když se to povede, je z toho velké uspokojení.  Každá skladba má v sobě něco, co lze nazvat „krásno“. To se vyjadřuje hudbou a pohybem. Vnímají to především diváci, ale i cvičenci.

Co říkáte tomu, že dříve se slety konaly na velké ploše Strahovského stadionu, dnes se cvičí na fotbalovém hřišti?

Markéta: „Dříve“ byla jiná doba. Doba rozkvětu sokolského hnutí, která skončila slety v roce 1938 a 1948. Perzekuce Sokola po německé okupaci a zejména s nástupem komunistické diktatury tělovýchovnou organizaci silně zdevastovala. Ti nejlepší sokolové skončili ve vězení, kde mnozí přišli o život. Po roce 1989 se mnohé změnilo. Většina lidí zpohodlněla, zájem mladých lidí se posunul k televizi a ještě více k počítačům. Tradiční pohybové aktivity, mezi které hromadná cvičení patří, drží při životě generace sokolů, která cvičila na všesokolských sletech v letech minulých. Rozměry fotbalového hřiště odpovídají dnešnímu zájmu o hromadná vystoupení. Přeji si, aby nadšení dnešních předškoláků vytrvalo až do věku dospělosti.

Součástí sletů vždy byly i různé doprovodné akce. Byly jste se na nějaké podívat?

Věra: Já jsem byla na úvodním divadelním představení v Národním divadle, kde se hráli pověstní „Naši furianti“. Nadšení a slavnostní nálada se přenesla i tam. Při závěrečné děkovačce aplaus trval dlouhé minuty a výjimkou nebyly ani slzy dojetí. Další akce se uskutečnily na různých místech Prahy. V chrámu svatého Víta se konala slavnostní mše. Zhlédla jsem pódiová vystoupení s různým zaměřením a všude byla cítit radost a nadšení.
Markéta: Mne uchvátil několikahodinový pochod Prahou. Byla to demonstrace životaschopnosti dnešní sokolské organizace. Tak jsem to cítila a doufám, že realita času to potvrdí.

Myslíte si, že duch všesokolských sletů opravdu přežije i v budoucnu?

Věra: O tom jsme si skutečně v Praze povídali. Pro ty starší bude za šest let účast na tak náročné akci nad jejich síly. Ale již v Praze jsem slyšela mluvit rodiče malých cvičenců, že na příštím sletu to zkusí také. Naděje tedy žije.


Text: Josef Bubeník

(16. 8. 2018)

 


Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“.

celý článek >>>

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

28. říjen 2018 se blíží a na naší škole vrcholí přípravy oslav tohoto významného jubilea naší republiky.

celý článek >>>

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Základní škola Václava Havla se zúčastnila akce „Sbírka plyšových hraček pro manilské školáky“, kterou již několik let pořádá Česko-filipínská obchodní komora.

celý článek >>>

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Pečlivě promyšlený program rekondičního pobytu v týdnu 1.–8. září 2018 v Lučanech nad Nisou, připravený Dr. Jarmilou Šmídovou a Ivanou Tomkovou, všichni účastníci ZO SPCCH Poděbrady spontánně vysoce ocenili.

celý článek >>>

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Snahou naší ZŠ T. G. Masaryka je, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor a postoje, zvládali komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování, pomáhali druhým a měli kladný vztah k učení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY