Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

 

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.


skoly privitajiPrvní tři dubnové dny budou v poděbradských základních školách patřit zápisům do prvních tříd. Budoucích prvňáčků letos školy očekávají o něco méně než v předchozím roce. „V letošním školním roce jsme otevřeli čtyři první třídy, v Žižkově ulici s počty okolo dvaceti žáků, ve Školní ulici téměř maximálně naplněné se sedmadvaceti žáky. Demografická křivka začíná klesat, přesto v příštím školním roce plánujeme opět otevřít čtyři první třídy s menší naplněností,“ informovala Poděbradské noviny ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady Miriam Piskačová. ZŠ Václava Havla sníží počet z aktuálních 129 žáků v pěti třídách na čtyři třídy se 110 žáčky. „Pro rodiče máme připravenou webovou aplikaci na přihlašování dítěte k zápisu online. Průběh zápisu je plynulejší. Ten, kdo není přihlášen, je samozřejmě také zapsán,“ informuje ředitel Vlastimil Špinka. Soukromá základní škola Jedna radost hlásí již téměř naplněnou kapacitu chystané jedné první třídy s počtem do 15 dětí.


Zato počty odkladů se v Poděbradech v posledních letech výrazně nemění. Škola Jedna radost uvádí dvě až tři děti s odkladem na ročník. „Poradny a speciální pedagogická centra nedoporučují zbytečně odkládat školní docházku. Přibývá dětí s vadou řeči a malou slovní zásobou. Je třeba včas navštívit logopeda, pravidelně provádět nácviky a podporovat děti ve vypravování,“ doporučuje ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil Špinka.


Logopedickým cvičením se kromě dalšího věnuje školní kroužek či klub Předškolák, který aktuálně nabízí všechny poděbradské základní školy. Jeho cílem je seznámit děti s prostředím školy i s novými kamarády. Na ZŠ T. G. Masaryka má již více než desetiletou tradici, Škola Jedna radost jej otevřela teprve letos. Podle Vlastimila Špinky se děti zaměřují kromě pohybových her či rozvoje komunikačních dovedností třeba dramatizací pohádek také na správné držení tužky.

Proti zubu času a s jeho proudem

Každoroční obměna žáků vyžaduje také obměnu vybavení škol a jejich opravy. Kromě pravidelné výměny podlahových krytin, nábytku a malování chystají na ZŠ Václava Havla nově vybavit pracovnu informatiky pro 1. stupeň, postupně zavádí opatření k posílení vnitřní bezpečnosti žáků a zaměstnanců. Většímu zabezpečení při zachování otevřenosti veřejnosti se bude věnovat také ZŠ Jedna radost. „Současně intenzivně pracujeme na získání vlastních prostor v Poděbradech nebo nejbližším okolí,“ uvedl ředitel školy Jindřich Monček, který počítá s pořízením školních tabletů a počítačů včetně elektronických učebnic a dalších učebních materiálů a informačních zdrojů, které budou moci žáci využívat například při projektech. „Zaměřujeme se na to, že žáci pracují samostatně v projektech na vybraných tématech, učí se spolupracovat, řešit problém, prezentovat svou práci, a pracujeme na postupném zavádění metody Clil na 1. stupni, což je propojení výuky přírodovědných předmětů a angličtiny současně s rozvojem myšlení a uměním se efektivně učit,“ vysvětlil ředitel Jindřich Monček.


Budovu školy T. G. Masaryka ve Školní ulici čeká rekonstrukce otopného systému. Podle Miriam Piskačové je jejich již několikaletým přáním výstavba nové tělocvičny rovněž v budově školy ve Školní ulici. Nejen pro výuku tělesné výchovy nebo letos nového nepovinného předmětu všestranná tělesná výchova pro 1. ročník zaměřená na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti, o kterou byl velký zájem, ale i volnočasové aktivity místních sportovních oddílů. Na sport nezapomínají ani v ZŠ Václava Havla, kde podporují mladé hokejisty nebo se v družině zapojují do projektu Sportuj ve škole. V rámci spolupráce ZŠ T. G. Masaryka s MAS pracují na projektu nové počítačové učebny s počítačem pro každého žáka samostatně (doposud pracovali ve dvojicích). „Plánovanou novinkou je podpora polytechnického vzdělávání i formou nového kroužku robotiky s využitím moderních robotických stavebnic, Ozobotů a přístrojů PASCO,“ doplnila Miriam Piskačová.

Projekty zapojí malé a velké školáky i učitele

Každá škola je zapojená do více dílčích projektů. Veselé zoubky je výmluvný název pro preventivní program pro prvňáčky, do kterého se chtějí opět zapojit na ZŠ Václava Havla. Své nováčky tradičně přivítají v divadle a budou pasovat malé čtenáře. Pokračovat v projektech v rámci eTwinningu a Erasmus+ mají v plánu stejně jako ZŠ Jedna radost. „Od letoška jsme se stali Centrem kolegiální podpory pro inkluzívní vzdělávání (v širokém pojetí tohoto tématu) ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, budeme pořádat pravidelné měsíční schůzky se sdílením zkušeností, do kterých se mohou zapojit i učitelé poděbradských škol, čímž je srdečně zveme,“ vzkázal Jindřich Monček. ZŠ T. G. Masaryka se zaměřila například na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci projektu Šablony a chce pokračovat projektem Šablony II v oblasti polytechnického vzdělávání. Oblíbené jsou také poznávací zájezdy do zahraničí.

Termíny zápisů
ZŠ Václava Havla / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13.30–17.30 hodin        
ZŠ T. G. Masaryka (Školní i Žižkova) / 1. a 2. 4. 2019 vždy v 13–17 hodin (DOD 13. 3. ve 14–17 hodin)    
ZŠ Jedna radost / 2. a 3. 4. (DOD průběžně po dohodě)


Text a foto: Olga Vendlová

(21. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Již poněkolikáté se poděbradské Střední odborné učiliště společného stravování díky Mgr. Ireně Martínkové zapojilo do velmi přínosného projektu Edison.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY