Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

 

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.


zs tgm sportJedná se o navýšení výuky tělesné výchovy nejprve v 1. ročnících o jednu hodinu týdně. Hodiny se zaměřují na správné držení těla, zlepšování obratnosti, koordinace a vytrvalosti. Výuka probíhá zejména formou her a soutěží. Všichni žáci 1.–3. ročníku se pravidelně účastní lekcí plavání. Pod vedením odborných lektorů z plavecké školy se jejich dovednosti rychle zlepšují. Vždy zbude čas i na zábavné vodní hry. Po ukončení plaveckého kurzu většina žáků samostatně plave. Podobně probíhá i výuka bruslení na místním zimním stadionu. Žákům se věnují trenéři hokejového klubu. K rychlému zlepšování dochází pomocí individuálního přístupu u začátečníků a formou týmových soutěží a her u pokročilejších bruslařů. K dalším sportovním aktivitám, díky kterým dochází k rozšíření pohybové všestrannosti našich žáků, patří spolupráce s poděbradským tenisovým a fotbalovým klubem. Žáci mají možnost si tyto sporty vyzkoušet, případně pak navštěvovat pravidelné tréninky. Letos poprvé se mohou žáci blíže seznámit se zajímavým sportem – miniházenou. Od září byl pro ně otevřen kroužek pod odborným dohledem metodika a trenéra. Naši žáci se zapojili do prvního ročníku Poděbradské školní ligy v miniházené. U všech těchto aktivit nerozvíjejí žáci pouze sportovní všestrannost, ale také samostatnost, kolektivní soudržnost a snahu se zlepšovat.


Text: Mgr. Sabina Máčalíková
Foto: Mgr. Dana Šafránková

(21. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Již poněkolikáté se poděbradské Střední odborné učiliště společného stravování díky Mgr. Ireně Martínkové zapojilo do velmi přínosného projektu Edison.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY