Starosta Červinka: Smekám před vámi!

 

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.


spcch 2019Program odstartovala stálice organizace – Soubor country tanců, následovaly nezbytné zprávy o činnosti, hospodaření za minulý rok a rozpočtu na ten letošní. Poté dostali slovo hosté, poděbradský starosta Jaroslav Červinka, místostarosta Miroslav Holas a radní Miroslav Káninský a pátecký starosta Jiří Bulušek. „Přečetl jsem si plán činnosti na první pololetí. Nevím, kde na to berete čas, jak to všechno zvládáte. S podporou města můžete i nadále počítat, komu jinému než vám bychom ji měli poskytnout. Smekám před vámi klobouk, jste úžasní,“ uvedl starosta Červinka, který v rámci své zdravice přítomným dokonce zarecitoval. Slova vystřídal tanec v podání skupiny Wendulky. Závěr výroční schůze patřil pohoštění a možnosti si vzájemně popovídat. „Samozřejmě mě těší, že lidé v seniorském věku mají zájem se sejít v tak velkém počtu. Do budoucna si především přeji, aby se jim dařilo v kroužkách. Pro nás ‚starší ročníky‘ je důležité, aby náš mozek neodpočíval, naopak byl zapřažený, a k tomu jejich různorodá náplň vybízí. Současně by mě potěšilo, kdybychom do výboru získali i ‚mladší ročníky‘, většině jeho členů je dnes přes sedmdesát,“ podotkl Ladislav Vomáčko, předseda ZO SPCCH Poděbrady, organizace čítající k 1. lednu 2019 celkem 446 členů.


Text a foto: Monika Langrová

(21. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Návštěva ze všech koutů zeměkoule

Již poněkolikáté se poděbradské Střední odborné učiliště společného stravování díky Mgr. Ireně Martínkové zapojilo do velmi přínosného projektu Edison.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY