Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

 

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.


skolka„Letos očekáváme přibližně stejný zájem jako vloni. To jsme vyhověli všem přihlášeným a v naprosté většině případů také ve volbě konkrétní školky. Asi pět procent dětí jsme umístili do jiné, než kterou rodiče původně upřednostňovali, s tím, že to není neměnné,“ shodují se ředitelka Mateřské školy Poděbrady Kateřina Vacková se svou zástupkyní Romanou Jarošovou. Jejich zkušenost je totiž taková, že se stavy v jednotlivých mateřinkách během školního roku mění a pokud se uvolní místo, mohou přesunout dítě do původně zvoleného zařízení. Možnost této změny z již zaběhnutého režimu rodiče často už ani nevyužijí.


Ani chystaná novela školského zákona na rok 2020, která se má dotknout způsobu financování, by neměla kapacitu předškolních zařízení zásadně změnit. Podle ředitelky je Mateřská škola Poděbrady schopná reagovat flexibilně a vždy upřednostňuje potřeby dětí a rodičů. Poslední významné navýšení kapacity vzniklo s novými prostory MŠ Labská, Na Valech a TGM, naposledy zrekonstruovaná školka je ta žižkovská a vloni v létě došlo i na rekonstrukci podkroví pro vedení školy v MŠ Studentská. „Pravidelně objíždím jednotlivá pracoviště a doplňujeme vybavení podle potřeby, nároků na bezpečnost i finančních možností. Jedná se o koberce a dětský nábytek nebo šatnu,“ má přehled ředitelka, která jedná s vedením města o možnostech dalších rekonstrukcí. Opravu či rekonstrukci by v dohledné době potřebovala MŠ Palachova. Podle místostarosty Romana Schulze zjišťují, zda by šlo o opravy či rekonstrukci, a připustil, že je reálné najít finance v rámci rozpočtu města.

Předškoláci v hlavní roli
Jak staré dítě poslat do školky? Námi oslovené učitelky z poděbradských mateřinek se shodly na ideálním věku čtyř let pro bezproblémový vstup a fungování v „novém světě“ školky s tím, že většinou už tříleté dítě je na fungování v dětském kolektivu připravené. Poděbradská mateřská škola mívá ve svých řadách i dvouapůlleté.


Hlavní roli mají podle zákona předškoláci. Pro ně je předškolní vzdělávání povinné, a proto mají při přijímání do mateřské školy přednost. „Podle matriky a od rodičů samozřejmě víme, které děti mají v září zahájit povinnou školní docházku. Dopředu ale nevíme, kolik přesně jich bude po zápisech do prvních tříd skutečně přijato,“ vysvětluje ředitelka. Některé děti jsou přijaty zároveň do soukromých nebo lesních školek, které spolu navzájem komunikují a jejich místa se ve státní mateřské škole uvolní. Počet volných míst se tak mírně mění ještě během léta i celého školního roku, když se rodina například přestěhuje. „Také jsme povinni si zjišťovat a kontrolovat, zda všichni předškoláci, kteří k nám spadají, plní předškolní docházku. Letos evidujeme pět dětí, které mají individuální vzdělávání, tedy předškolní vzdělávání doma. Často je důvodem zdravotní stav dítěte a to se k nám dostaví k ověření,“ doplnila Kateřina Vacková.

O přijetí zájemců rozhodují dvě kritéria: věk a trvalé bydliště dítěte. Na přijetí nemá vliv pořadí podaných přihlášek. Podat přihlášku pro školní rok 2019/2020 mohou rodiče ve třech květnových dnech 6., 13. a 15. května 2019. Mateřská škola Poděbrady pak během třiceti dnů rozdělí děti podle kritérií do svých deseti pracovišť a výsledky zveřejní pod registračními čísly na webu mspodebrady.cz a v jednotlivých školkách v Poděbradech.

Text: Olga Vendlová
Foto: (red)

(7. 2. 2019)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY