Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“


vlastCitát, vypůjčený od Jana Wericha přivádí k zamyšlení, jak důležité je seznamovat děti s místem, kde žijí, učit je poznávat okolí jejich domova, zvětšovat postupně jejich okruh poznávání. Dopřát jim poznat radost z návratu zpět domů, radost ze shledání s blízkými, radost ze sdílení svých zážitků. Radost ze zjištění, že něco nového znám, umím se o sebe postarat, najdu cestu nebo dokážu vyřešit problém. Žáci naší základní školy se seznamují se svým domovem postupně již od první třídy v předmětu prvouka, později ve vlastivědě a na druhém stupni základní školy v zeměpise nebo třeba dějepise, ale i v jiných učebních předmětech. V lavicích zejména v rovině teoretické, ale teorie musí být od samých začátků poznávání propojena s praxí – a to ve všech oblastech.


V naší Základní škole T. G. Masaryka rozvíjíme touhu dětí po poznávání jejich okolí. Pro prvňáčka je to bezpečná cesta do školy, později poznává město, ve kterém žije, jeho možnosti, instituce, sportovní vyžití a podobně. To není málo poznat důvěrně své rodiště. Už dávní pedagogové si byli vědomi toho, že cestování přináší poznatky, a nakonec to věděla i maminka pohádkového Honzy, když ho poslala do světa. Je to vlastně prosté. Naše paní učitelky a páni učitelé organizují pro své žáky mnoho exkurzí za poznáním. A nemusí se jednat o kraj světa. I když pravidelné zájezdy do Anglie a Španělska hned za rohem nejsou. V rámci několikadenních výjezdů navíc rozvíjíme u dětí samostatnost a další dovednosti. Tematicky laděné pobyty jsou zaměřené například na volbu povolání nebo na adaptaci v kolektivu.


A kam se naši žáci chystají ještě v letošním školním roce? Tak například do historické Kutné Hory, Vodního domu v Hulicích, do Templu v Mladé Boleslavi, na zámky Kačina a Častolovice, do Rokytnice nad Jizerou či na hrad Rožmberk. Někteří se podívají i za hranice naší vlasti, do Vídně nebo až na pobřeží Španělska. Zážitky z cest tříd si mohou čtenáři PN přečíst i na webových stránkách školy. Za školní docházku je to nepočítaně poznatků a navštívených míst. Podvědomě však nějak cítíme, že díky poznávání blízkého i vzdáleného okolí po zeměpisné i historické stránce, budou naši žáci o to více milovat svou vlast a svůj domov, kam se vždycky rádi vrátí, a budou pyšní na svou zem a místo, kde žijí.


Text a foto: Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady

(26. 4. 2018)

 


Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Kroužek stolního tenisu DDM Symfonie Poděbrady, jehož převážná většina hrajících pochází z řad členské základny poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, uspořádala 13. 12. 2018 veřejný Vánoční turnaj.

celý článek >>>

Symfonie slavila patnáctiny

Symfonie slavila patnáctiny

V úterý 18. 12. 2018 se v DDM Symfonie Poděbrady slavilo. V letošním roce se totiž dům dětí dožil 15. výročí od stavby nové budovy.

celý článek >>>

Výroční schůze Základní organizace SPCCH Poděbrady

Výroční schůze Základní organizace SPCCH Poděbrady

Největší seniorský klub v Poděbradech a možná i v okrese – Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami – měl 7. prosince 2018 výroční schůzi.

celý článek >>>

Vánoční Vala již podesáté

Vánoční Vala již podesáté

V úterý 11. prosince 2018 připravila naše Základní škola Václava Havla v Poděbradech pro své žáky, jejich rodiče, přátele a bývalé kolegy tradiční předvánoční odpoledne plné zpěvu, jarmarečního veselí i vzpomínek.

celý článek >>>

Ohlédnutí za adventním časem

Ohlédnutí za adventním časem

Adventní čas, vánoční svátky i oslavy začátku nového roku jsou již za námi a pomalu se mění v milé vzpomínky. Dovolte nám v krátkosti připomenout, jaké události a akce v tomto období pro vás připravili žáci a učitelé ze Základní školy T. G. Masaryka.

celý článek >>>

Hotelovka na odborné stáži ve Francii

Hotelovka na odborné stáži ve Francii

Od 26. listopadu do 7. prosince 2018 se vybraní žáci z 3. D a 2. VOŠ Hotelové školy v Poděbradech zúčastnili odborné stáže na jihu Francie ve městě Castres (asi 80 km od Toulouse).

celý článek >>>

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Zcela zaplněné divadlo, mladí zpěváci v typické oranžové, usměvavé sbormistryně. Pěvecký sbor Kvítek zahájil advent v Poděbradech a navíc pokřtil svoje první vánoční CD.

celý článek >>>

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Osmileté EKO Gymnázium pravidelně zařazuje do výuky projektové metody, které žáky rozvíjejí v jejich schopnostech, vědomostech, dovednostech i sociálních kompetencích.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY