Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“


vlastCitát, vypůjčený od Jana Wericha přivádí k zamyšlení, jak důležité je seznamovat děti s místem, kde žijí, učit je poznávat okolí jejich domova, zvětšovat postupně jejich okruh poznávání. Dopřát jim poznat radost z návratu zpět domů, radost ze shledání s blízkými, radost ze sdílení svých zážitků. Radost ze zjištění, že něco nového znám, umím se o sebe postarat, najdu cestu nebo dokážu vyřešit problém. Žáci naší základní školy se seznamují se svým domovem postupně již od první třídy v předmětu prvouka, později ve vlastivědě a na druhém stupni základní školy v zeměpise nebo třeba dějepise, ale i v jiných učebních předmětech. V lavicích zejména v rovině teoretické, ale teorie musí být od samých začátků poznávání propojena s praxí – a to ve všech oblastech.


V naší Základní škole T. G. Masaryka rozvíjíme touhu dětí po poznávání jejich okolí. Pro prvňáčka je to bezpečná cesta do školy, později poznává město, ve kterém žije, jeho možnosti, instituce, sportovní vyžití a podobně. To není málo poznat důvěrně své rodiště. Už dávní pedagogové si byli vědomi toho, že cestování přináší poznatky, a nakonec to věděla i maminka pohádkového Honzy, když ho poslala do světa. Je to vlastně prosté. Naše paní učitelky a páni učitelé organizují pro své žáky mnoho exkurzí za poznáním. A nemusí se jednat o kraj světa. I když pravidelné zájezdy do Anglie a Španělska hned za rohem nejsou. V rámci několikadenních výjezdů navíc rozvíjíme u dětí samostatnost a další dovednosti. Tematicky laděné pobyty jsou zaměřené například na volbu povolání nebo na adaptaci v kolektivu.


A kam se naši žáci chystají ještě v letošním školním roce? Tak například do historické Kutné Hory, Vodního domu v Hulicích, do Templu v Mladé Boleslavi, na zámky Kačina a Častolovice, do Rokytnice nad Jizerou či na hrad Rožmberk. Někteří se podívají i za hranice naší vlasti, do Vídně nebo až na pobřeží Španělska. Zážitky z cest tříd si mohou čtenáři PN přečíst i na webových stránkách školy. Za školní docházku je to nepočítaně poznatků a navštívených míst. Podvědomě však nějak cítíme, že díky poznávání blízkého i vzdáleného okolí po zeměpisné i historické stránce, budou naši žáci o to více milovat svou vlast a svůj domov, kam se vždycky rádi vrátí, a budou pyšní na svou zem a místo, kde žijí.


Text a foto: Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady

(26. 4. 2018)

 


Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Pečlivě promyšlený program rekondičního pobytu v týdnu 1.–8. září 2018 v Lučanech nad Nisou, připravený Dr. Jarmilou Šmídovou a Ivanou Tomkovou, všichni účastníci ZO SPCCH Poděbrady spontánně vysoce ocenili.

celý článek >>>

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Snahou naší ZŠ T. G. Masaryka je, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor a postoje, zvládali komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování, pomáhali druhým a měli kladný vztah k učení.

celý článek >>>

V Poděbradech se sešli esperantisté z Evropy a Japonska

V Poděbradech se sešli esperantisté z Evropy a Japonska

Ve dnech 6. až 13. srpna se v Poděbradech uskutečnil 22. ekumenický kongres křesťanských esperantistů.

celý článek >>>

Naši nejmenší sokolíci cvičili v Praze

Naši nejmenší sokolíci cvičili v Praze

V oddíle všestrannosti TJ Sokol Poděbrady je nejmladší oddíl předškoláků – děti od 3 do 6 let. S touto drobotinou nacvičovala už od podzimu cvičitelka Jana Piroutková sletovou skladbu Noty.

celý článek >>>

Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

V pořadí XVI. všesokolský slet byl bezesporu největší sokolskou událostí tohoto roku. Konal se ve dnech 1.–6. července na stadionu Eden v Praze. Z Poděbrad tam odjela dost početná výprava, kterou vedla zkušená cvičitelka Věra Doležalová. S ní a s další cvičitelkou Markétou Rožovou jsme se za touto událostí ohlédli v následujícím rozhovoru.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY