Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“


vlastCitát, vypůjčený od Jana Wericha přivádí k zamyšlení, jak důležité je seznamovat děti s místem, kde žijí, učit je poznávat okolí jejich domova, zvětšovat postupně jejich okruh poznávání. Dopřát jim poznat radost z návratu zpět domů, radost ze shledání s blízkými, radost ze sdílení svých zážitků. Radost ze zjištění, že něco nového znám, umím se o sebe postarat, najdu cestu nebo dokážu vyřešit problém. Žáci naší základní školy se seznamují se svým domovem postupně již od první třídy v předmětu prvouka, později ve vlastivědě a na druhém stupni základní školy v zeměpise nebo třeba dějepise, ale i v jiných učebních předmětech. V lavicích zejména v rovině teoretické, ale teorie musí být od samých začátků poznávání propojena s praxí – a to ve všech oblastech.


V naší Základní škole T. G. Masaryka rozvíjíme touhu dětí po poznávání jejich okolí. Pro prvňáčka je to bezpečná cesta do školy, později poznává město, ve kterém žije, jeho možnosti, instituce, sportovní vyžití a podobně. To není málo poznat důvěrně své rodiště. Už dávní pedagogové si byli vědomi toho, že cestování přináší poznatky, a nakonec to věděla i maminka pohádkového Honzy, když ho poslala do světa. Je to vlastně prosté. Naše paní učitelky a páni učitelé organizují pro své žáky mnoho exkurzí za poznáním. A nemusí se jednat o kraj světa. I když pravidelné zájezdy do Anglie a Španělska hned za rohem nejsou. V rámci několikadenních výjezdů navíc rozvíjíme u dětí samostatnost a další dovednosti. Tematicky laděné pobyty jsou zaměřené například na volbu povolání nebo na adaptaci v kolektivu.


A kam se naši žáci chystají ještě v letošním školním roce? Tak například do historické Kutné Hory, Vodního domu v Hulicích, do Templu v Mladé Boleslavi, na zámky Kačina a Častolovice, do Rokytnice nad Jizerou či na hrad Rožmberk. Někteří se podívají i za hranice naší vlasti, do Vídně nebo až na pobřeží Španělska. Zážitky z cest tříd si mohou čtenáři PN přečíst i na webových stránkách školy. Za školní docházku je to nepočítaně poznatků a navštívených míst. Podvědomě však nějak cítíme, že díky poznávání blízkého i vzdáleného okolí po zeměpisné i historické stránce, budou naši žáci o to více milovat svou vlast a svůj domov, kam se vždycky rádi vrátí, a budou pyšní na svou zem a místo, kde žijí.


Text a foto: Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady

(26. 4. 2018)

 


Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

Konec školního roku žáků devátých tříd / Zahraniční jazyková exkurze do Vídně

celý článek >>>

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

Posedmé se v Senicích uskutečnila vzpomínková akce nazvaná Pocta statečným, která připomněla 76. výročí působení výsadkové skupiny Silver A v okupované vlasti.

celý článek >>>

Žena, která umí hledat smysl svého života

Žena, která umí hledat smysl svého života

Baví mne psát o zajímavých lidech. O lidech, kteří v něčem vynikají a jsou ostatním příkladní. Sám se tím obohatím a zajímavé bohatství předávám dál – čtenářům. V Poděbradech žiji 10 let a po celou tu dobu různě potkávám Pavlu Křížkovou.

celý článek >>>

Jak děti šapitó ovládly

Jak děti šapitó ovládly

Ve dnech 14. a 15. června vystoupily poděbradské děti v cirkusu Happy Kids.

celý článek >>>

Kouzelné odpoledne s Vrzavou Suzy

Kouzelné odpoledne s Vrzavou Suzy

Populární setkání členů Místní organizace Svazu tělesně postižených Poděbrady se konalo odpoledne 12. června v Restauraci Na Jízdárně.

celý článek >>>

Graduatio je opět tady!

Graduatio je opět tady!

Čas utíká jako voda a stejně tak rychle uběhl akademický rok 2017/2018 studentům ÚJOP UK Poděbrady, kteří při slavnostním aktu (Graduatio) převzali certifikát o vykonání závěrečných zkoušek.

celý článek >>>

Z dění na Základní škole Václava Havla

Z dění na Základní škole Václava Havla

Oscarové filmy poprvé / Pasování na čtenáře

celý článek >>>

Gymnazisté připravili pestrý dětský den

Gymnazisté připravili pestrý dětský den

V pondělí 25. června v osm hodin ráno je na hřišti u Základní školy Václava Havla živěji než obvykle. Na čtyřicet dětí z nymburského dětského domova, poděbradské Léčebny Dr. Filipa a ZŠ T. G. Masaryka tady začíná plnit různé úkoly, jak sportovní, tak i kreativní a vědomostní. Jednotlivá stanoviště a balónkovou výzdobu hřiště pro ně přichystali studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad (GJP).

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY