Svou vlast poznáváme nejen ve školních lavicích

 

„Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky hlavně k sobě samému.“


vlastCitát, vypůjčený od Jana Wericha přivádí k zamyšlení, jak důležité je seznamovat děti s místem, kde žijí, učit je poznávat okolí jejich domova, zvětšovat postupně jejich okruh poznávání. Dopřát jim poznat radost z návratu zpět domů, radost ze shledání s blízkými, radost ze sdílení svých zážitků. Radost ze zjištění, že něco nového znám, umím se o sebe postarat, najdu cestu nebo dokážu vyřešit problém. Žáci naší základní školy se seznamují se svým domovem postupně již od první třídy v předmětu prvouka, později ve vlastivědě a na druhém stupni základní školy v zeměpise nebo třeba dějepise, ale i v jiných učebních předmětech. V lavicích zejména v rovině teoretické, ale teorie musí být od samých začátků poznávání propojena s praxí – a to ve všech oblastech.


V naší Základní škole T. G. Masaryka rozvíjíme touhu dětí po poznávání jejich okolí. Pro prvňáčka je to bezpečná cesta do školy, později poznává město, ve kterém žije, jeho možnosti, instituce, sportovní vyžití a podobně. To není málo poznat důvěrně své rodiště. Už dávní pedagogové si byli vědomi toho, že cestování přináší poznatky, a nakonec to věděla i maminka pohádkového Honzy, když ho poslala do světa. Je to vlastně prosté. Naše paní učitelky a páni učitelé organizují pro své žáky mnoho exkurzí za poznáním. A nemusí se jednat o kraj světa. I když pravidelné zájezdy do Anglie a Španělska hned za rohem nejsou. V rámci několikadenních výjezdů navíc rozvíjíme u dětí samostatnost a další dovednosti. Tematicky laděné pobyty jsou zaměřené například na volbu povolání nebo na adaptaci v kolektivu.


A kam se naši žáci chystají ještě v letošním školním roce? Tak například do historické Kutné Hory, Vodního domu v Hulicích, do Templu v Mladé Boleslavi, na zámky Kačina a Častolovice, do Rokytnice nad Jizerou či na hrad Rožmberk. Někteří se podívají i za hranice naší vlasti, do Vídně nebo až na pobřeží Španělska. Zážitky z cest tříd si mohou čtenáři PN přečíst i na webových stránkách školy. Za školní docházku je to nepočítaně poznatků a navštívených míst. Podvědomě však nějak cítíme, že díky poznávání blízkého i vzdáleného okolí po zeměpisné i historické stránce, budou naši žáci o to více milovat svou vlast a svůj domov, kam se vždycky rádi vrátí, a budou pyšní na svou zem a místo, kde žijí.


Text a foto: Mgr. Věra Sýkorová, ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady

(26. 4. 2018)

 


Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

Náš příběh Dne Země / Věda je kamarád

celý článek >>>

Bubnování znělo školou

Bubnování znělo školou

Při hodinách hudební výchovy mohou žáci v ZŠ Václava Havla využívat hudební pracovnu s velkým množstvím rytmických i melodických nástrojů. Do tajů zhotovení některých nástrojů je zavedla paní Věra Martincová, která se svým manželem již 20 let vyrábí bubínky z českých materiálů.

celý článek >>>

Pohybem ke zdraví

Pohybem ke zdraví

Hned několik generací se sešlo sedmého dubna na 6. ročníku Testu fyzické zdatnosti, který v Oboře uspořádal poděbradský Spolek pro aktivní život.

celý článek >>>

Brána jazyků (na hotelové škole) otevřená

Brána jazyků (na hotelové škole) otevřená

Neuplynul ani týden, co naši Hotelovou školu Poděbrady navštívili vzácní hosté – španělský velvyslanec Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín s manželkou – a už jsme tu měli další „jazykovou akci“. Stali jsme se pořadateli jubilejního 20. ročníku celostátní konverzační soutěže hotelových škol.

celý článek >>>

Uklidili jste Oboru

Uklidili jste Oboru

Možná jste také zaznamenali, že od začátku března zvalo Ekocentrum Huslík na Facebooku na událost Ukliďme Oboru. Za slunečného počasí se v sobotu 7. dubna ráno u Havířského kostelíku sešlo kolem 50 dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci přírodě v Poděbradech a zbavit ji odpadků. K úklidu se připojila i Pirátská strana a spolek Angrešt.

celý článek >>>

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

na školní ekologické zahradě v Poděbradech

celý článek >>>

Festival OFF je určen všem středoškolákům, kteří mají zájem o filmovou tvorbu, říká jeho ředitel

Festival OFF je určen všem středoškolákům, kteří mají zájem o filmovou tvorbu, říká jeho ředitel

Do 10. května mají zájemci z řad středoškoláků možnost účastnit se 1. ročníku Online filmového festivalu, ve zkratce OFF, který pořádá EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady.

celý článek >>>

S Vlastimilem Špinkou (nejen) o splněném přání být učitelem

S Vlastimilem Špinkou (nejen) o splněném přání být učitelem

Ředitel poděbradské Základní školy Václava Havla Vlastimil Špinka převzal u příležitosti Dne učitelů z rukou ministra školství Roberta Plaga medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY