Tajný život města na ZŠ Jedna radost

 

Na jaře tohoto roku vznikl na ZŠ Jedna radost Poděbrady badatelský tým, který byl složen z žáků 1.–6. třídy naší školy a posílen o studenty přírodovědného kroužku při EKO Gymnáziu Poděbrady.


zs jedna radostA co bylo cílem našeho bádání? Prozkoumat biodiverzitu lužního lesa, který začíná hned za naší školou, a s pomocí tabletů nafotit rostliny do aplikace PlantNet. Aplikaci vytváří v rámci projektu Tajný život města děti z evropských zemí, v České a Slovenské republice máme 50 školních týmů, které se na její tvorbě podílí. Vše koordinuje SEV Tereza za podpory společnosti Veolia. Aplikace PlantNet bude po dokončení volně přístupná veřejnosti. Rostlinu si jednoduše na procházce vyfotíte a aplikace vám ji určí. K plnění aplikace PlantNet jsme využili brzké doby kvetení rostlin lužního lesa. Nafotili jsme kvetoucí sasanky hajní i pryskyřníkovité, růžově i bíle kvetoucí dymnivky, orseje, česnáčky, popence, ptačince, česneky medvědí, ale i invazní křídlatky.


Pořízené fotografie jsme posílali komunitě do Francie, která neznámé rostliny určuje a vhodné fotografie zařazuje do aplikace. Přitom jsme se seznámili i s dalšími obyvateli lužního lesa – pod mikroskopem jsme si prohlédli perloočky i buchanky, poznali jsme život listonoha, žábronožky, blešivce, chrostíka, berušky vodní a dalších zajímavých bezobratlých nejen polabských tůní.


Výsledky našeho bádání jsme představili ostatním žákům, a to z obou našich spřátelených škol. Děti z „EKA“ prezentovaly na „Jedné radosti“ a naopak. Vyvrcholením našeho snažení bylo projektové odpoledne, na kterém byl náš projekt představen rodičům, babičkám a dědečkům. Sešlo se jich bezmála 50, což je na malou školičku, čítající zhruba 80 dětí, opravdu hodně. Kromě našeho projektu zde byly prezentovány i jiné, které na Jedné radosti v jarních měsících probíhaly, např. experimentální archeologie, outdoorové vaření, čokoláda, den ve starověku, výroba dřevěné houpačky, pokusní králíci, hravé vynálezy, podnikání na internetu a další.


Prožili jsme společně hodiny plné práce, bádání našeho týmu posloužilo dobrému účelu a my se přitom naučili spoustu potřebných dovedností.

 

LOGO veolia

 

 

 

 

 

 

 

LOGO Tereza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. Bohdana Glierová, ZŠ Jedna radost Poděbrady

 

 


Splněné přání seniorů

Splněné přání seniorů

Zkušenosti dokládají nakonec, že pro 3. věk nejlepší je Country tanec!

celý článek >>>

Jak se daří SPCCH v roce 2017?

Jak se daří SPCCH v roce 2017?

… jedním slovem dobře

celý článek >>>

Blaník dobyt!

Blaník dobyt!

Obrovský úspěch zaznamenali žáci poděbradského Středního odborného učiliště společného stravování na 11. ročníku gastronomické soutěže O pohár Blanických rytířů, kterou pravidelně na podzim pořádá SOŠ a SOU Vlašim.

celý článek >>>

Atleti z GJP ve finále uspěli

Atleti z GJP ve finále uspěli

V úterý 10. října se na atletickém stadionu v Břeclavi uskutečnilo za účasti patronů Jana Kudličky a Jiřiny Ptáčníkové republikové finále ve Středoškolském atletickém poháru. Ve velmi silné konkurenci 19 českých škol chlapci z Gymnázia Jiřího z Poděbrad vybojovali vynikající 3. místo.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě: Středočeská Diakonie pomáhá potřebným také na Poděbradsku

Sociální oblast ve městě: Středočeská Diakonie pomáhá potřebným také na Poděbradsku

Organizace s dlouholetou tradicí, jejímž posláním je naplňovat základní význam slova „diakonie“, tedy sloužit lidem.

celý článek >>>

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

Veřejné čtení žáků 8. a 9. tříd Základní školy Václava Havla

V úterý 24. října se v sále Městské knihovny Poděbrady uskutečnilo veřejné čtení z knihy Ladislava Langra „150 poděbradských příběhů“.

celý článek >>>

Když Kvítek slavil pětadvacetiny…

Když Kvítek slavil pětadvacetiny…

Čtvrtstoletí působení dětského pěveckého sboru Kvítek při ZŠ Václava Havla se v sobotu 14. října slavilo jak jinak než zpěvem a milým slovem.

celý článek >>>

Tradiční oslava Mezinárodního dne kuchařů

Tradiční oslava Mezinárodního dne kuchařů

Nestlé pro zdraví v pátek 20. října vařilo s dětmi ve škole v Poděbradech.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY