Tajný život města na ZŠ Jedna radost

 

Na jaře tohoto roku vznikl na ZŠ Jedna radost Poděbrady badatelský tým, který byl složen z žáků 1.–6. třídy naší školy a posílen o studenty přírodovědného kroužku při EKO Gymnáziu Poděbrady.


zs jedna radostA co bylo cílem našeho bádání? Prozkoumat biodiverzitu lužního lesa, který začíná hned za naší školou, a s pomocí tabletů nafotit rostliny do aplikace PlantNet. Aplikaci vytváří v rámci projektu Tajný život města děti z evropských zemí, v České a Slovenské republice máme 50 školních týmů, které se na její tvorbě podílí. Vše koordinuje SEV Tereza za podpory společnosti Veolia. Aplikace PlantNet bude po dokončení volně přístupná veřejnosti. Rostlinu si jednoduše na procházce vyfotíte a aplikace vám ji určí. K plnění aplikace PlantNet jsme využili brzké doby kvetení rostlin lužního lesa. Nafotili jsme kvetoucí sasanky hajní i pryskyřníkovité, růžově i bíle kvetoucí dymnivky, orseje, česnáčky, popence, ptačince, česneky medvědí, ale i invazní křídlatky.


Pořízené fotografie jsme posílali komunitě do Francie, která neznámé rostliny určuje a vhodné fotografie zařazuje do aplikace. Přitom jsme se seznámili i s dalšími obyvateli lužního lesa – pod mikroskopem jsme si prohlédli perloočky i buchanky, poznali jsme život listonoha, žábronožky, blešivce, chrostíka, berušky vodní a dalších zajímavých bezobratlých nejen polabských tůní.


Výsledky našeho bádání jsme představili ostatním žákům, a to z obou našich spřátelených škol. Děti z „EKA“ prezentovaly na „Jedné radosti“ a naopak. Vyvrcholením našeho snažení bylo projektové odpoledne, na kterém byl náš projekt představen rodičům, babičkám a dědečkům. Sešlo se jich bezmála 50, což je na malou školičku, čítající zhruba 80 dětí, opravdu hodně. Kromě našeho projektu zde byly prezentovány i jiné, které na Jedné radosti v jarních měsících probíhaly, např. experimentální archeologie, outdoorové vaření, čokoláda, den ve starověku, výroba dřevěné houpačky, pokusní králíci, hravé vynálezy, podnikání na internetu a další.


Prožili jsme společně hodiny plné práce, bádání našeho týmu posloužilo dobrému účelu a my se přitom naučili spoustu potřebných dovedností.

 

LOGO veolia

 

 

 

 

 

 

 

LOGO Tereza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Mgr. Bohdana Glierová, ZŠ Jedna radost Poděbrady

 

 


Rotary klub Poděbrady potřinácté v Divadle Na Kovárně

Rotary klub Poděbrady potřinácté v Divadle Na Kovárně

Ve čtvrtek 18. ledna Rotary klub Poděbrady uspořádal pro veřejnost již 13. ročník benefičního představení Járova poděbradského ochotnického souboru.

celý článek >>>

Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018: hotelovka přivezla do Poděbrad první místo a stala se nejúspěšnější školou soutěže

Gastro Junior Brno – Bidfood Cup 2018: hotelovka přivezla do Poděbrad první místo a stala se nejúspěšnější školou soutěže

Ve dnech 18. až 21. ledna se v Brně konal gastronomický veletrh Bidfood Cup, mezinárodní mistrovství České republiky pro mladé odborníky v oblasti gastronomie, konaný v rámci mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour.

celý článek >>>

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Sociální oblast ve městě – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.: Domov je doma (4. díl)

Můžete se na nás s důvěrou a bez obav obrátit. Většina neřešitelných situací se stává jednodušší, jsou-li na ni dva…

celý článek >>>

Uplynulý rok byl pro pěvecký sbor poděbradského gymnázia výroční

Uplynulý rok byl pro pěvecký sbor poděbradského gymnázia výroční

Noví hudebníci, v pořadí již sedmé natočené CD, věnovaná mše a samozřejmě koncerty doma i za hranicemi včetně oslavy na půdě domovského gymnázia. To byl rok 2017, dvacátý rok Pěveckého sboru a Orchestru Gymnázia Jiřího z Poděbrad a sboru absolventů Collegium 2010.

celý článek >>>

Život ve školní knihovně

Život ve školní knihovně

Na Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech je součástí budovy ve Školní ulici i školní knihovna. Je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin, a tak ji mohou navštěvovat i žáci z budovy na Žižkově.

celý článek >>>

Hotelovou školou zněla opět francouzština

Hotelovou školou zněla opět francouzština

Hotelová škola Poděbrady přivítala koncem minulého roku další skupinu francouzských studentů.

celý článek >>>

Sto let ČSR – co bylo na začátku?

Sto let ČSR – co bylo na začátku?

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku ČSR. Ani my, žáci Základní školy Václava Havla v Poděbradech, jsme nezůstali s rukama v klíně, a aktivně jsme se ve spolupráci se svými třídními učiteli a vedením školy do oslav tohoto dějinného mezníku zapojili.

celý článek >>>

Pozvánka na prezentaci úspěšného projektu ERASMUS+ na GJP

Pozvánka na prezentaci úspěšného projektu ERASMUS+ na GJP

Na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad běží dvouletý projekt s názvem Modernizace výuky anglického jazyka s ohledem na současné potřeby žáků a vývoj evropské společnosti, se kterým jsme uspěli při žádosti o grant v rámci vzdělávacího programu ERASMUS+, financovaného Evropskou unií.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY