Učíme se žít v digitálním světě – mezinárodní projekt Speciální ZŠ Poděbrady

 

Školní rok 2017/18 otevřel pro Speciální základní školu v Poděbradech dvě velká projektová témata.


specka projektTím prvním je mezinárodní tříletý projekt Erasmus+ s názvem „We learn to live in a digital world“ – „Učíme se žít v digitálním světě“. Společně s kolegy, speciálními pedagogy z dalších pěti zemí, a jejich žáky (Belgie, Finsko, Lotyšsko, Portugalsko a Řecko) budeme sdílet své zkušenosti z oblasti využívání technologií ve vzdělávání a životě dětí se speciálními potřebami a učit se od sebe navzájem. Věříme, že pro zahraniční kolegy budou zkušenosti, které máme z více než pětiletého využívání technologií ve výuce a komunikaci vítanou inspirací.

„Cestování“ po Evropě a první setkání

První velkou akcí byl Den pro Evropu. V rámci každoročního školního svátku se v jeden zářijový den minulého roku naše škola změnila na kontinent a všichni návštěvníci mohli libovolně „cestovat“ mezi státy zapojenými do projektu. Honosný nástup s vlajkovou četou probíhal v šesti jazycích a zazněla i školní hymna. Všechny přítomné děti se svými učiteli tak navštívili Portugalsko, Lotyšsko, Řecko, Belgii a Finsko a získali o nich zajímavé informace. V kavárně Evropa každý mohl ochutnat národní speciality těchto zemí a občerstvit se v příjemné atmosféře.


Vzhledem k tomu, že naše škola je hlavním koordinátorem mezinárodního projektu, uskutečnilo se první reálné setkání jeho jednotlivých koordinátorů právě u nás. V průběhu říjnového dvoudenního shledání se zástupci všech šesti zemí nejenom navzájem seznámili, ale také společně naplánovali důležité podrobnosti projektových aktivit v uvedených evropských zemích s navazujícím programem ve školách.

finsky denSeznamujeme se s Finskem

Ve dnech 26.–30. listopadu 2017 se náš čtyřčlenný tým, společně s partnery z Belgie, Řecka, Portugalska a Lotyšska, zúčastnil pracovního projektového setkání ve finském městě Kuopio. Hostitelská organizace pro nás připravila program, jehož obsahem bylo nejen seznámení s finským školským systémem a způsobem vzdělávání dětí se speciálními potřebami, ale hlavně hudební aktivity a využití gamifikace (přenos prvků digitální hry do reálného prostředí) ve výuce.


V této hře jsme pokračovali i po návratu domů, protože poté, co jsme s pomocí digitální mapy navštívili reálná místa v Kuopio a splnili zadané úkoly, přibyl na mapu speciální cíl, který jsme již plnili u nás s dětmi. A protože bylo těsně před Vánoci – úkolem bylo vytvořit digitální značku na mapě hry v místě, kde stojí městský vánoční stromeček, a poslat dětem z partnerských škol vánoční pozdrav.


Letos v únoru vyvrcholila část projektových aktivit, navazujících na setkání ve Finsku, projektovým „Finským dnem“. V průběhu dopoledne se všechny děti vystřídaly na třech stanovištích, kde měly možnost seznámit se s touto severskou zemí podrobně. Postupně se dozvěděly informace o geografii, přírodních zajímavostech, poslechly si hudbu vážnou i metalovou, tvořily Marimekko látky i polární záři, zahrály si Angry Birds a vyrobily si škrabošky, naučily se finskou písničku a ochutnaly finské sušené borůvky i pendrek salmiakki. Slavnosti se zúčastnil také panáček Vašík, který cestuje po školách zapojených do evropských projektů v rámci oslav 30. výročí programu Erasmus.

V současnosti nás čeká výzva největší – koncem dubna je řada na nás, budeme hostit 16 učitelů z našich partnerských škol u nás v Poděbradech. A co by si od nás měli odnést? Tématem setkání je tvorba a využití elektronických knih a tvorba digitálního portfolia. Ale o tom zase příště.

 

Odkaz na školní Lip dub video

 

Text: Lenka Říhová
Foto: archiv Speciální ZŠ Poděbrady

(29. 3. 2018)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY