Volbu budoucího povolání na ZŠ T. G. Masaryka nepodceňujeme

 

Výběr profese a následného vzdělávání po ukončení základní školy nenecháváme u našich žáků náhodě.


vyber povolaniJe obecně známo, že na toto závažné rozhodnutí, které mají žáci učinit v deváté třídě a které zásadně ovlivní jejich životní směřování, mají největší vliv rodiče. Nezanedbatelnou roli tu hraje také škola. Nejenže někteří váhající žáci mají možnost se odborně poradit s kariérovou poradkyní, navíc se snažíme dívkám a chlapcům poskytnout co nejširší přehled o možnostech studia na středních odborných učilištích či školách a na gymnáziích. Už v osmém ročníku pro ně pořádáme třídenní kurz zaměřený na volbu povolání, obohacený několika exkurzemi jak do výrobních provozů, tak i na střední školy. Díky němu si vytvoří představu o možnostech následného vzdělávání. Prostřednictvím různých technik zde rozkrývají své osobnostní charakteristiky, studijní předpoklady a schopnosti, dále se seznamují se schématem vzdělávacího systému České republiky. Nedílnou součástí uceleného přehledu jsou besedy s pracovníkem informačního a poradenského střediska úřadu práce, který jim předá informace o síti středních škol, o nárocích a požadavcích na jednotlivé profese, o možnostech uplatnění absolventů v praxi. Další podporou pro vycházející žáky jsou kroužky zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Nejen ty, ale především systematická kvalitní výuka našich žáků na prvním i druhém stupni je důvodem toho, že jsou posléze úspěšně přijímáni na vybrané školy.


Text a foto: Mgr. Radka Martínková

(24. 1. 2019)

 


Abeceda peněz

Abeceda peněz

Třída 5. C ze ZŠ Václava Havla se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který je zaměřen na finanční gramotnost žáků 1. stupně základních škol.

celý článek >>>

Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY