Vychováváme k vědomému respektu a toleranci

 

Respekt a tolerance. Tato slova patří k nejpoužívanějším výrazům při otázkách směřování moderní společnosti a také k těm více kontroverzním.


Západní civilizace je postavena na hodnotách, mezi které bezesporu respekt a tolerance patří. Zkušenosti s druhou světovou válkou a se silou sovětské politiky poznamenaly několik generací a mnohdy náročně vydobytá demokracie odmítá dávat prostor čemukoli, co potlačuje snášenlivost a vykazuje snahu druhému fyzicky či psychicky škodit pro jeho biologickou či sociální odlišnost.


I ve školství patří tato slova do skupiny frekventovaných výrazů, a to aniž bychom je my, pedagogové, vždy nutně používali aktivně – říkali je žákům přesně tak, jak znějí. Učitelé se dokonce školí a mezi sebou na školeních diskutují, jak tato slova chápou, jak k nim přistupují. A mnohdy brainstormingy učitelů nebývají v tomto směru jednoduché a jednotné. S respektem a tolerancí taktéž bohatě pracují rámcové vzdělávací programy, tedy základní vzdělávací dokumenty vydané ministerstvem školství.


Když si vyhledáme akce, které školy pořádají na podporu rozvoje tolerantního a respektujícího smýšlení a chování žákyň a žáků (dále žáků), nejčastěji se jedná o aktivity, jež vedou k hrůzám druhé světové války a sovětské politiky. Dva obří historické milníky s miliony nevinnými oběťmi a s rychle vymírajícími přímými pamětníky. Jak již bylo zmíněno v článku v minulém čísle PN (Historii je dobré si osahat od Mgr. Evy Ernstové), naše Základní škola T. G. Masaryka díky dějepisným exkurzím pořádá několik takto zaměřených akcí.


Jasným prostorem pro tato témata jsou také hodiny občanské výchovy, kde se žáci v rámci tématu lidská práva dozvídají a vyhodnocují další informace, příběhy, zajímavosti či kontroverzní témata. Je toho tolik, že nám mnohdy ani nestačí časový prostor. Proto řadu aktivit řešíme dlouhodobějšími projekty, které mají žáky přivést k dalším poznatkům. V sedmé třídě tak například vznikají fiktivní noviny plné lidskoprávních československých i zahraničních aktivistů z druhé poloviny dvacátého století a neveselých událostí z československé i světové historie. Cílem je opět rozvíjet nejen znalosti, ale působit také na dovednosti, hodnoty a postoje a v neposlední řadě rozvíjet mediální gramotnost, která v době moderních technologií hraje významnou, lze tvrdit převažující roli. Na tento projekt poté navážeme skutečnými příběhy obyčejných lidí z Československa a ze světa a pokusíme se sami dohledat v našem okolí pamětnici či pamětníka pro nás dnes tak nepochopitelných aktivit porušující mezinárodní úmluvy o lidských právech.


Výchova k respektu a toleranci ale rozhodně nesouvisí pouze s historií a s vyučovacími hodinami, respektive se školními předměty jako je dějepis či občanská výchova. Tyto hodnoty procházejí školní budovou skrz naskrz jako samozřejmost slušného, hlavně však „zvnitřněného“ chování. Respekt a tolerance je u žáků rozvíjen v dalších předmětech, zejména pak na různých školních akcích, také ale v běžném životě ve škole, a to mezi žáky jako kolektivem, mezi žáky a vyučujícími, mezi žáky a dalšími občany, mezi žáky a přírodou, mezi žáky a světem jako takovým a také se zaměřujeme na rozvoj respektu a tolerance k sobě samému.


Za všechny aktivity jmenujme alespoň dvě, které nevycházejí z výukových hodin, ale míří na smysluplný život ve škole. První, stálou činností, je takzvaný žákovský parlament. Žákovský parlament u nás na škole pracuje velmi aktivně a soustavně. Zvolení zástupci pořádají plno užitečných akcí – celoškolní soutěže pro třídy; dobročinné sbírky na pomoc zvířatům, lidem či na boj s vážnými nemocemi; pomáhají realizovat ve škole ankety týkající se rozvoje města či předávají různé návrhy za žáky vedení školy. Vybraní zástupci pak pravidelně každé pondělí informují žáky formou školního rozhlasu o činnostech a akcích konaných ve škole. Náš parlament tedy rozhodně není pouhou formální záležitostí, ale naopak důležitou institucí odkazující na hodnoty skrývající se pod pojmy demokracie, pospolitost, pomoc druhým, respekt, tolerance aj. Druhá aktivita se uskutečňuje každý rok při oslavě Dne Země. Někteří z vás naše žáky mohli 20. dubna potkat po městě. A nejen to. Možná s vámi i hovořili. Plnili totiž řadu praktických úkolů a jedním z nich byl i dobrý skutek. Možná jste si všimli drobného úklidu ve městě či jste obdrželi kytičku z české produkce a popovídali jste si, jak člověk jako jedinec může planetě Zemi ulevit od ekologických stop.


Pevně doufáme, že z našich žáků vyrostou respektující a tolerantní jedinci, kteří se tak chovají vědomě a mají tyto hodnoty pevně postaveny ve svém žebříčku hodnot. Zároveň ale okolo sebe chceme sebevědomé jedince, kteří nad problémy dokážou přemýšlet kriticky v širším kontextu a nenechají sebou manipulovat silou většiny, vlády či médií.


Text: Mgr. Jana Eliášová, ZŠ T. G. Masaryka

(29. 5. 2018)

 


Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Příznivci bojových sportů podpořili necelými 260 tisíci korunami dvě děti s handicapem z Nymburska.

celý článek >>>

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady / Vladimíra Zemánková, vedoucí Městské knihovny Poděbrady / Hana Janiššová, ředitelka Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady

celý článek >>>

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Ve dnech 17.–20. ledna se v Brně konal již 25. ročník celorepublikového finále soutěže mladých talentů v oborech kuchař, cukrář, číšník, barman, barista a teatender (čajový specialista, pozn. red.). Pětice studentů Hotelové školy Poděbrady se v něm rozhodně neztratila, ba právě naopak.

celý článek >>>

Den mexické kuchyně v libické škole

Den mexické kuchyně v libické škole

Základní škola v Libici nad Cidlinou se opět zapojila do projektu Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách.

celý článek >>>

Když žáci zvládnou úžasné věci

Když žáci zvládnou úžasné věci

K hlubšímu pojetí tématu „Výchova demokratického občana“ nestačí zprostředkovat pouze informace a znalosti. Naše Základní škola T. G. Masaryka se snaží podporovat aktivní účast žáků na rozvoji a životě školy tím, že učí a vede žáky praktickou a činnostní formou. Demokratické klima školy posilujeme nejen v přímé výuce, ale také v projektové činnosti žáků.

celý článek >>>

Robinsoni v roce 2018

Robinsoni v roce 2018

Turistický oddíl mládeže (TOM) Robinsoni oslavil v loňském roce již 50. výročí založení.

celý článek >>>

Učíme se s Ozoboty

Učíme se s Ozoboty

EKO Gymnázium Poděbrady efektivně rozvíjí informatické myšlení a digitální gramotnost žáků.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY