Výroční schůze Základní organizace SPCCH Poděbrady

 

Největší seniorský klub v Poděbradech a možná i v okrese – Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami – měl 7. prosince 2018 výroční schůzi.


vs spcchJsem členem této organizace již deset let a prožil jsem v ní mnoho krásných chvil. Asi před rokem ve funkci předsedkyně skončila její zakladatelka Ivana Tomková. Zasloužila se o její rozvoj co do množství členů i pestrosti aktivit a přivedla ji na současný vrchol. Letos seděl při výroční schůzi na předsednické židli poprvé Slávek Vomáčko a hodnotil uplynulý rok. Ivana Tomková, která pro menší zranění nebyla přítomná, musí mít radost, že jejímu „dítěti“ se i nadále dobře daří. Já to tak aspoň vidím, ostatně zaplněný velký sál DDM je dostatečným důkazem. Co mne na sobotním shromáždění zaujalo? Formality jako přivítání hostů, projevy a zprávy o činnosti a hospodaření proběhly hladce. Jako milé pohlazení na mne zapůsobilo kulturní zpestření v podání kytarového kroužku při ZŠ Čakovice, při kterém hrálo čtrnáct dětí. Tento kroužek má k naší organizaci úzký vztah. Založila ho usměvavá a aktivní členka Mirka Janečková, která nás už bohužel navždy opustila, ale pod vedením Ivany Illichmanové a Romana Fischera (také členů SPCCH) se kroužek dál rozvíjí. 14 dětí s kytarami na jedné vesnické škole! I tam dosahuje náš seniorský klub.


Všichni členové dostali do rukou seznam plánovaných akcí na rok 2019, přehledně graficky zpracovaný Járou Němcem. Když jsem si ho přečetl, řekl jsem si: „Tam všude bych chtěl být.“ Přednášky, poznávací zájezdy, exkurze, cvičení – úžasná nabídka zpestření a zkvalitnění života. A k tomu činnost pravidelných kroužků.  Pro mnohé seniory je naše organizace druhým domovem, kde tráví velkou část svého času.


Vážení čtenáři těchto novin, sdělil jsem vám své dojmy ze života našeho seniorského klubu. Je součástí i mého života a zvu všechny osamělé seniory: „Přijďte mezi nás.“ Třeba najdete nový smysl a směr svého žití.

 

Na snímku předseda ZO SPCCH Poděbrady Ladislav Vomáčko s Ivanou Bohuslavovou z MěÚ Poděbrady (vlevo) a Alenou Procházkovou ze ZO SPCCH Nymburk.

 

Text a foto: Josef Bubeník

(10. 1. 2019)

 


Abeceda peněz

Abeceda peněz

Třída 5. C ze ZŠ Václava Havla se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který je zaměřen na finanční gramotnost žáků 1. stupně základních škol.

celý článek >>>

Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY