Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

 

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku

ekogymnazium 25V tomto roce si škola připomíná 25 let od svého založení. Pro veřejnost jsme v květnu a červnu zrealizovali žákovskou fotografickou výstavu v prostorách Kolonády prof. Libenského, výstavu studentské tvorby s názvem MIXER v Galerii – café Na cestě, slavnostní vyhlášení výsledků filmového festivalu OFF 2018 v Zámeckém biografu, jehož první ročník škola uspořádala, netradiční Den otevřených dveří a Studentský happening na lázeňské kolonádě.
Slavnostní zasedání pedagogické rady, které se uskutečnilo v pátek 7. září 2018 v poděbradském zámku, kde škola začínala, bylo věnováno všem předešlým a současným pedagogům a přátelům školy. Zavzpomínat si přišla PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., velká propagátorka ekologické výchovy a udržitelného rozvoje, která stála u zrodu školy. Pozvání přijal i náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera.
25 let je z hlediska života člověka i společnosti významné období zvláště v tak dynamické době, jaká nastala po listopadu 1989. Kdo z dříve narozených by si tehdy představil, že mu přijde opravit pojistky živnostník, že bude nakupovat v soukromých obchodech, chodit k soukromému lékaři či do soukromé školy. Věci, které dnes bereme za naprosto samozřejmé, v době zakládání školy ještě vůbec v myšlení lidí zakotveny nebyly. Proto bylo velmi příjemnou skutečností, když se v roce 1993 podařilo otevřít dvě třídy nového poděbradského gymnázia s předponou EKO. Hned od začátku si škola hledala své originální zaměření vzdělávání směrem k výchově k udržitelnému rozvoji. Jak to bylo rozhodnutí nadčasové, ukazuje aktuální stav, kdy environmentální problémy a jejich důsledky dosahují již dramatických rozměrů.
Pro dnešního mladého člověka si uvědomit, že v roce 1993 nebyly kapesní mobily, je něco naprosto nepředstavitelného. Vyvolává to sugestivní otázku, jak jsme vůbec mohli žít. Dynamickému vývoji informačních a komunikačních technologií se přizpůsobila i naše škola a otevřela nový obor Multimediální tvorba. Zapojení vyspělých digitálních systémů a technologií do výuky tak posunulo školu na špičku středních škol v regionu.
Přejme si, aby se nám i nadále dařilo. Je za námi kus poctivé učitelské práce, která stále bojuje o výsluní společenského zájmu. Největším darem každé společnosti jsou vzdělaní lidé, kteří si kladou nové výzvy a nové cíle, pracovní i osobní. Určitě i naše škola svým dílem přispěla k růstu vzdělanosti. To je základní smysl naší práce a důležité poslání do budoucna.
Text: Zbyněk Lukavec, ředitel školy
Foto: Monika Martínková

 

EKO Gymnázium zahájilo nový školní rok v Havířském kostelíku

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií Poděbrady se uskutečnilo na velmi netradičním místě. Nově zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie nazývaný také Havířský kostelík, připomínající památku kutnohorských havířů, se stal místem pro slavnostní vstup primánů a žáků Multimediální tvorby do nové etapy jejich života.
Žáky v pondělí 3. září 2018 přivítal ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec společně se starostou města PhDr. Ladislavem Langrem. „Největším darem každé společnosti jsou vzdělaní lidé,“ motivoval ředitel nové žáky školy a zároveň jim popřál výborné studijní výsledky. Třídní učitelka primy předala žákům kromě studijního průkazu i nezbytnou učební pomůcku, která se na škole stala již osvědčenou stálicí. Nejmodernější tablet iPad je nezbytnou součástí výuky. Kromě tradičních gymnaziálních předmětů se ve škole vyučuje např. ekonomie, marketing, ekologie nebo rétorika. Škola nabízí i rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, dvou cizích jazyků a jako jediná v republice spojuje gymnaziální vzdělávání s oborem Multimediální tvorba. Žáci se během rozvoje digitální gramotnosti naučí základy počítačové grafiky, zpracování fotografií a videa a používat řadu dalších technologií.  
Text: Monika Martínková

(4. 10. 2018)

 


Na cestě za poznáním ostrovního království

Na cestě za poznáním ostrovního království

Koncem září vyrazilo 44 žáků Hotelové školy Poděbrady na poznávací zájezd do Anglie.

celý článek >>>

Republika slavila 100. narozeniny a naše školka s ní

Republika slavila 100. narozeniny a naše školka s ní

Do oslav stého výročí naší republiky jsme se zapojili i my z Mateřské školy Na Valech.

celý článek >>>

Byli jsme při tom!

Byli jsme při tom!

Celá naše republika se od začátku roku připravovala na velkolepé oslavy 100. výročí založení Československa. I naše Základní škola T. G. Masaryka se na toto významné kulaté výročí svědomitě připravovala a účastnila se mnoha akcí spjatých právě s tímto jubileem. Jmenujme alespoň některé z nich.

celý článek >>>

Hotelovka pomáhá – nejen v rámci projektu „72 hodin“

Hotelovka pomáhá – nejen v rámci projektu „72 hodin“

Už sedmým rokem se letos v první polovině října uskutečnil třídenní dobrovolnický projekt „72 hodin“, organizovaný Českou radou dětí a mládeže za podpory Ministerstva školství.

celý článek >>>

V Poděbradech se otevře nový středoškolský obor Design a nová média

V Poděbradech se otevře nový středoškolský obor Design a nová média

S novinkou přichází Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady, která tak reaguje na poptávku studentů a potřeby současného světa multimédií.

celý článek >>>

Imatrikulace 2018

Imatrikulace 2018

Rok se s rokem sešel, a tak poděbradské Divadlo Na Kovárně v pátek 19. října opět přivítalo slavnostní imatrikulací nové studenty ÚJOP UK Poděbrady.

celý článek >>>

Sladký batoh z Labenky zvítězil!

Sladký batoh z Labenky zvítězil!

Na dvanáctém ročníku soutěže O pohár blanických rytířů, kterou pořádá SOŠ a SOU Vlašim, se naši žáci ze Středního odborného učiliště společného stravování předvedli v tom nejlepším světle.

celý článek >>>

Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Několik příjemných podzimních dnů studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad strávili u našich západních sousedů, navštívili mnoho zajímavých míst, procvičili se v německém jazyce a mimo jiné se prošli po dně Severního moře.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY