Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

 

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku

ekogymnazium 25V tomto roce si škola připomíná 25 let od svého založení. Pro veřejnost jsme v květnu a červnu zrealizovali žákovskou fotografickou výstavu v prostorách Kolonády prof. Libenského, výstavu studentské tvorby s názvem MIXER v Galerii – café Na cestě, slavnostní vyhlášení výsledků filmového festivalu OFF 2018 v Zámeckém biografu, jehož první ročník škola uspořádala, netradiční Den otevřených dveří a Studentský happening na lázeňské kolonádě.
Slavnostní zasedání pedagogické rady, které se uskutečnilo v pátek 7. září 2018 v poděbradském zámku, kde škola začínala, bylo věnováno všem předešlým a současným pedagogům a přátelům školy. Zavzpomínat si přišla PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., velká propagátorka ekologické výchovy a udržitelného rozvoje, která stála u zrodu školy. Pozvání přijal i náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera.
25 let je z hlediska života člověka i společnosti významné období zvláště v tak dynamické době, jaká nastala po listopadu 1989. Kdo z dříve narozených by si tehdy představil, že mu přijde opravit pojistky živnostník, že bude nakupovat v soukromých obchodech, chodit k soukromému lékaři či do soukromé školy. Věci, které dnes bereme za naprosto samozřejmé, v době zakládání školy ještě vůbec v myšlení lidí zakotveny nebyly. Proto bylo velmi příjemnou skutečností, když se v roce 1993 podařilo otevřít dvě třídy nového poděbradského gymnázia s předponou EKO. Hned od začátku si škola hledala své originální zaměření vzdělávání směrem k výchově k udržitelnému rozvoji. Jak to bylo rozhodnutí nadčasové, ukazuje aktuální stav, kdy environmentální problémy a jejich důsledky dosahují již dramatických rozměrů.
Pro dnešního mladého člověka si uvědomit, že v roce 1993 nebyly kapesní mobily, je něco naprosto nepředstavitelného. Vyvolává to sugestivní otázku, jak jsme vůbec mohli žít. Dynamickému vývoji informačních a komunikačních technologií se přizpůsobila i naše škola a otevřela nový obor Multimediální tvorba. Zapojení vyspělých digitálních systémů a technologií do výuky tak posunulo školu na špičku středních škol v regionu.
Přejme si, aby se nám i nadále dařilo. Je za námi kus poctivé učitelské práce, která stále bojuje o výsluní společenského zájmu. Největším darem každé společnosti jsou vzdělaní lidé, kteří si kladou nové výzvy a nové cíle, pracovní i osobní. Určitě i naše škola svým dílem přispěla k růstu vzdělanosti. To je základní smysl naší práce a důležité poslání do budoucna.
Text: Zbyněk Lukavec, ředitel školy
Foto: Monika Martínková

 

EKO Gymnázium zahájilo nový školní rok v Havířském kostelíku

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií Poděbrady se uskutečnilo na velmi netradičním místě. Nově zrekonstruovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie nazývaný také Havířský kostelík, připomínající památku kutnohorských havířů, se stal místem pro slavnostní vstup primánů a žáků Multimediální tvorby do nové etapy jejich života.
Žáky v pondělí 3. září 2018 přivítal ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec společně se starostou města PhDr. Ladislavem Langrem. „Největším darem každé společnosti jsou vzdělaní lidé,“ motivoval ředitel nové žáky školy a zároveň jim popřál výborné studijní výsledky. Třídní učitelka primy předala žákům kromě studijního průkazu i nezbytnou učební pomůcku, která se na škole stala již osvědčenou stálicí. Nejmodernější tablet iPad je nezbytnou součástí výuky. Kromě tradičních gymnaziálních předmětů se ve škole vyučuje např. ekonomie, marketing, ekologie nebo rétorika. Škola nabízí i rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, dvou cizích jazyků a jako jediná v republice spojuje gymnaziální vzdělávání s oborem Multimediální tvorba. Žáci se během rozvoje digitální gramotnosti naučí základy počítačové grafiky, zpracování fotografií a videa a používat řadu dalších technologií.  
Text: Monika Martínková

(4. 10. 2018)

 


Prevence kriminality 2018

Prevence kriminality 2018

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 realizovalo město Poděbrady projekt ze státního rozpočtu z Programu prevence kriminality, který byl vyhlášen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt s názvem „Prevence zneužívání seniorů“ byl realizován Územním odborem Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Policií ČR.

celý článek >>>

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Rok v NZDM Klub Zvonice v Poděbradech

Ta zvláštní zkratka NZDM znamená nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je určeno těm z nich, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, potřebují poradit při řešení pro ně složitých životních situací nebo hledají zázemí pro svoje aktivity.

celý článek >>>

Za zvířátky do středních Čech s novou brožurou

Za zvířátky do středních Čech s novou brožurou

Zvířátka jsou odjakživa velkým lákadlem. Často za nimi vyráží rodiny s dětmi a školní skupiny, ale oblíbené jsou i u mladých párů nebo seniorů. Středočeská centrála cestovního ruchu připravila novou brožuru, která mapuje 13 zajímavých míst ve Středočeském kraji, kde si mohou návštěvníci zvířata prohlédnout, nakrmit je nebo se na nich dokonce projet.

celý článek >>>

Novoroční akademie „ekogymplu“ přinesla peníze pro opuštěné pejsky

Novoroční akademie „ekogymplu“ přinesla peníze pro opuštěné pejsky

Žáci EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií Poděbrady roztančili a rozezpívali Divadlo Na Kovárně. Výtěžek z jejich novoroční akademie poputuje do městského útulku.

celý článek >>>

Volbu budoucího povolání na ZŠ T. G. Masaryka nepodceňujeme

Volbu budoucího povolání na ZŠ T. G. Masaryka nepodceňujeme

Výběr profese a následného vzdělávání po ukončení základní školy nenecháváme u našich žáků náhodě.

celý článek >>>

Vá+noční orienťák přilákal přes dvě stě návštěvníků

Vá+noční orienťák přilákal přes dvě stě návštěvníků

Běhání ve městě není žádná nuda. Každý, kdo si ho jednou vyzkoušel, to jistě potvrdí.

celý článek >>>

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Polabské muzeum připravuje novou sezonu

Podobně jako v minulých letech i vloni Polabské muzeum v Poděbradech nabídlo prohlídky svých expozic a připravilo několik tematických výstav. Ani letos tomu nebude jinak. O chystaných akcích hovoří ředitel muzea Jan Vinduška.

celý článek >>>

Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Vánoční turnaj ve stolním tenise seniorů

Kroužek stolního tenisu DDM Symfonie Poděbrady, jehož převážná většina hrajících pochází z řad členské základny poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, uspořádala 13. 12. 2018 veřejný Vánoční turnaj.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY