Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

 

moderni vyukaVyužíváme moderní trendy výuky

Černá tabule a křída – vzpomínka snad každého „dospěláka“ na základní školu. Dnes už to ale neplatí! Základní škola T. G. Masaryka má všechny kmenové učebny a odborné pracovny vybavené interaktivními tabulemi, které učitelé společně se žáky využívají při aktivní moderní formě výuky, jakou je například tvorba různých vědomostních kvízů, prezentací, animací a videí.
Vyučující během svých hodin dále pracují s nejrůznějšími softwarovými a hardwarovými doplňky. V učebně fyziky, chemie a přírodopisu žáci provádějí pokusy s pomůckami z programu Pasco, elektronickým mikroskopem, v matematice používají grafický a konstrukční program Geogebra, v zeměpise tvoří interaktivní mapy. Všichni žáci tak mají možnost porovnat výsledky své práce formou badatelské a interaktivní výuky. V ostatních předmětech jsou počítačové třídy pravidelně využívány díky velkému množství výukových programů k procvičování probírané látky. K výuce cizích jazyků slouží třída vybavená audiovizuální technikou, která umožňuje vyučujícímu individuálně sledovat úroveň znalostí každého žáka.
Škola je vybavena dvěma počítačovými učebnami a jednou mobilní PC pracovnou. Máme tedy možnost vyučovat předmět informatika již od čtvrté třídy. Aktuálně naše škola zpracovala projekt zaměřený na vybavení nové počítačové pracovny, který by mohl pomoci k modernizaci nejen této pracovny, ale i celé sítě školy.
Text a foto: Mgr. Lucie Líbalová

 

 

prvnacciPrvní vysvědčení

Poslední lednový den u příležitosti předávání pololetního vysvědčení se školní jídelna ZŠ T. G. Masaryka na chvíli proměnila v luxusní restauraci.

Prvňáčci z 1. A, 1. B, 1. C, 1. D a 1. E zasedli ke slavnostně prostřené tabuli a po krátkém přivítání paní ředitelkou Ing. Miriam Piskačovou si pochutnali spolu se svými třídními učitelkami na slavnostním obědě, který jim servírovali budoucí číšníci a servírky ze SOU společného stravování v Poděbradech pod vedením svých mistrů odborného výcviku. Za tuto spolupráci jim velmi děkujeme.

Pro naše žáky to byl nezapomenutelný zážitek i krásná vzpomínka na první školní vysvědčení.
Text a foto: Mgr. Jana Smíšková

(15. 2. 2018)

 


Matematika ve středověké Evropě

Matematika ve středověké Evropě

Dlouholetá spolupráce kolektivu vyučujících z MFF UK, FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ÚJOP UK vyústila ve dvouletou intenzívní práci nad matematicko-historickým tématem, který v podobě knižního titulu dosud chyběl na pultech českých knihkupectví.

celý článek >>>

Střelecké klání

Střelecké klání

Již počtvrté jsme se zúčastnili střelecké soutěže pro žáky 7. ročníků základních škol, kterou pořádá Letecký klub generála Karla Mrázka.

celý článek >>>

Deváťáci na Hvaru

Deváťáci na Hvaru

Je již tradicí, že žáci 9. tříd Základní školy Václava Havla v Poděbradech jezdí na konci své školní docházky na zahraniční výjezd k moři. Letos jsme se podívali na malebný chorvatský ostrov Hvar.

celý článek >>>

Za němčinou do Berlína

Za němčinou do Berlína

Jako každý rok i letos se žáci naší ZŠ Václava Havla, kteří se učí německý jazyk, vydali na dvoudenní zahraniční poznávací exkurzi, jejímž cílem se protentokrát stalo hlavní město Německa.

celý článek >>>

Poděbrady sportovní 2018

Poděbrady sportovní 2018

DDM Symfonie, Poděbradská sportovní, s. r. o., a radní Mgr. Jindra Dlabová společně naplánovaly a v současnosti organizují akci s názvem Poděbrady sportovní 2018 na podporu pohybu a sportování dětí a mládeže v našem městě. Záměr má dvě části, a to pro školy a pro veřejnost.

celý článek >>>

Konference na „hotelovce“

Konference na „hotelovce“

Ve dnech 15. až 17. května bylo na naší škole rušno. Popravdě i ve dnech předcházejících a následujících, protože naše škola přece nikdy nespí…

celý článek >>>

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad přivítali v Poděbradech skupinu 23 středoškolských studentů z východofrancouzského města Brochon.

celý článek >>>

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

Poděbradská Hotelová škola si v roce 2018 připomene padesát let od svého založení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY