Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

 

Náš příběh Dne Země

 

den zeme„Kdo jsme? Jsme třída 9. B a je nás celkem 27. Když sečteme věk nás všech ve třídě (včetně paní učitelky), činí to celkem 428 roků života. Dne 20. 4. jsme oslavili Den Země na téma kulturní dědictví. Počasí bylo krásné – jako objednané. Naším cílem bylo splnit několik úkolů. Když budeme nejlepší, vyhrajeme i nějakou cenu. Jedno ze zadání (za 2 body) znělo: Ochutnejte z libovolného pramene Poděbradku a definujte její chuť čtyřmi vlastnostmi.“ Takto vypadá úvodní text příběhu jedné z tříd, která se v rámci tohoto dne zúčastnila badatelsky orientované hry, propojující svět techniky (čtení QR kódů) a pěší turistiky (návštěva prosluněného městského ostrova, Havířského kostelíka a jiných). Během konání akce žáci ještě stihli vykonat dobrý skutek. A jaký? Každá třída podle svého uvážení. Možná jste i vy byli jeho součástí. A kdo ne, ten se mohl stát jedním z respondentů malé ankety žáků, kteří se dotazovali na dvě výjimečná místa, která by měl navštívit každý turista Poděbrad. Děkujeme všem dotázaným, kteří neodmítli odpovědět, a byli tak zdrojem inspirace pro naše mladé obyvatele Poděbrad a okolí. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví. Doufejme, že v každém z nás bylo tímto dnem zaseto alespoň malé semínko respektu a obdivu k místu, kde žijeme.

 

Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková, koordinátorka environmentální výchovy

 

 

Věda je kamarád

 

vedaNa Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady neprobíhá výuka přírodních věd pouze teoreticky, ale děti mají možnost osahat si vědu v praxi. Škola disponuje několika vybavenými odbornými učebnami a laboratoří chemie, žáci se navíc účastní vědecky zaměřených exkurzí. Podle nejnovějších světových trendů se i naše škola snaží podporovat kladný přístup k exaktním vědám. Během výuky probíhají laboratorní práce ve všech ročnících 2. stupně, v nichž se žáci zabývají aktuálně probíranými tématy, jako je zapojení elektrického obvodu, použití čoček, měření hladiny zvuku ve škole i ve městě a mnohé další. Spolupracujeme také s EKO Gymnáziem v Poděbradech. Tady si dívky a kluci mohli díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem vyzkoušet řadu moderních přístrojů propojených s IT technikou. Dále jsme v rámci exkurzí navštívili například vodní elektrárnu a úpravnu vody v Poděbradech, festival vědy a centrum iQLANDIA Liberec, kde žáci nadšeně experimentovali. Přímo v místních laboratořích si ověřili, že „věda je kamarád“.

 

Text a foto: Ing. Markéta Vaňková

(10. 5. 2018)

 


Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

Své místo v mateřince by měli i letos najít všichni přihlášení malí Poděbraďáci

S novým rokem hlásí Mateřská škola Poděbrady plnou kapacitu svých deseti pracovišť, což je dohromady 561 míst. V loňském roce se podařilo vyhovět všem přihlášeným. Jak vidí letošní rok ředitelka Kateřina Vacková? V rozhodování rodičům pomůže i den otevřených dveří ve všech deseti školkách 25. dubna 2019 od 8 do 11 hodin.

celý článek >>>

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Když velcí bojovníci pomáhají těm malým

Příznivci bojových sportů podpořili necelými 260 tisíci korunami dvě děti s handicapem z Nymburska.

celý článek >>>

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

ANKETA: Co vaši organizaci čeká v roce 2019?

Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie Poděbrady / Vladimíra Zemánková, vedoucí Městské knihovny Poděbrady / Hana Janiššová, ředitelka Základní umělecké školy Otakara Vondrovice Poděbrady

celý článek >>>

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Hotelovka zazářila na Mezinárodním mistrovství ČR Gastro Junior Brno

Ve dnech 17.–20. ledna se v Brně konal již 25. ročník celorepublikového finále soutěže mladých talentů v oborech kuchař, cukrář, číšník, barman, barista a teatender (čajový specialista, pozn. red.). Pětice studentů Hotelové školy Poděbrady se v něm rozhodně neztratila, ba právě naopak.

celý článek >>>

Den mexické kuchyně v libické škole

Den mexické kuchyně v libické škole

Základní škola v Libici nad Cidlinou se opět zapojila do projektu Den mezinárodní kuchyně v českých školních jídelnách.

celý článek >>>

Když žáci zvládnou úžasné věci

Když žáci zvládnou úžasné věci

K hlubšímu pojetí tématu „Výchova demokratického občana“ nestačí zprostředkovat pouze informace a znalosti. Naše Základní škola T. G. Masaryka se snaží podporovat aktivní účast žáků na rozvoji a životě školy tím, že učí a vede žáky praktickou a činnostní formou. Demokratické klima školy posilujeme nejen v přímé výuce, ale také v projektové činnosti žáků.

celý článek >>>

Robinsoni v roce 2018

Robinsoni v roce 2018

Turistický oddíl mládeže (TOM) Robinsoni oslavil v loňském roce již 50. výročí založení.

celý článek >>>

Učíme se s Ozoboty

Učíme se s Ozoboty

EKO Gymnázium Poděbrady efektivně rozvíjí informatické myšlení a digitální gramotnost žáků.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY