Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

 

Náš příběh Dne Země

 

den zeme„Kdo jsme? Jsme třída 9. B a je nás celkem 27. Když sečteme věk nás všech ve třídě (včetně paní učitelky), činí to celkem 428 roků života. Dne 20. 4. jsme oslavili Den Země na téma kulturní dědictví. Počasí bylo krásné – jako objednané. Naším cílem bylo splnit několik úkolů. Když budeme nejlepší, vyhrajeme i nějakou cenu. Jedno ze zadání (za 2 body) znělo: Ochutnejte z libovolného pramene Poděbradku a definujte její chuť čtyřmi vlastnostmi.“ Takto vypadá úvodní text příběhu jedné z tříd, která se v rámci tohoto dne zúčastnila badatelsky orientované hry, propojující svět techniky (čtení QR kódů) a pěší turistiky (návštěva prosluněného městského ostrova, Havířského kostelíka a jiných). Během konání akce žáci ještě stihli vykonat dobrý skutek. A jaký? Každá třída podle svého uvážení. Možná jste i vy byli jeho součástí. A kdo ne, ten se mohl stát jedním z respondentů malé ankety žáků, kteří se dotazovali na dvě výjimečná místa, která by měl navštívit každý turista Poděbrad. Děkujeme všem dotázaným, kteří neodmítli odpovědět, a byli tak zdrojem inspirace pro naše mladé obyvatele Poděbrad a okolí. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví. Doufejme, že v každém z nás bylo tímto dnem zaseto alespoň malé semínko respektu a obdivu k místu, kde žijeme.

 

Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková, koordinátorka environmentální výchovy

 

 

Věda je kamarád

 

vedaNa Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady neprobíhá výuka přírodních věd pouze teoreticky, ale děti mají možnost osahat si vědu v praxi. Škola disponuje několika vybavenými odbornými učebnami a laboratoří chemie, žáci se navíc účastní vědecky zaměřených exkurzí. Podle nejnovějších světových trendů se i naše škola snaží podporovat kladný přístup k exaktním vědám. Během výuky probíhají laboratorní práce ve všech ročnících 2. stupně, v nichž se žáci zabývají aktuálně probíranými tématy, jako je zapojení elektrického obvodu, použití čoček, měření hladiny zvuku ve škole i ve městě a mnohé další. Spolupracujeme také s EKO Gymnáziem v Poděbradech. Tady si dívky a kluci mohli díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem vyzkoušet řadu moderních přístrojů propojených s IT technikou. Dále jsme v rámci exkurzí navštívili například vodní elektrárnu a úpravnu vody v Poděbradech, festival vědy a centrum iQLANDIA Liberec, kde žáci nadšeně experimentovali. Přímo v místních laboratořích si ověřili, že „věda je kamarád“.

 

Text a foto: Ing. Markéta Vaňková

(10. 5. 2018)

 


Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Studenti GJP po Labi až do Hamburku

Několik příjemných podzimních dnů studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad strávili u našich západních sousedů, navštívili mnoho zajímavých míst, procvičili se v německém jazyce a mimo jiné se prošli po dně Severního moře.

celý článek >>>

První zkušenosti s miniházenou

První zkušenosti s miniházenou

Základní škola T. G. Masaryka se tento školní rok zúčastní prvního ročníku Poděbradské školní ligy v miniházené, která je projektem Českého svazu házené.

celý článek >>>

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“.

celý článek >>>

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

28. říjen 2018 se blíží a na naší škole vrcholí přípravy oslav tohoto významného jubilea naší republiky.

celý článek >>>

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Základní škola Václava Havla se zúčastnila akce „Sbírka plyšových hraček pro manilské školáky“, kterou již několik let pořádá Česko-filipínská obchodní komora.

celý článek >>>

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY