Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

 

Náš příběh Dne Země

 

den zeme„Kdo jsme? Jsme třída 9. B a je nás celkem 27. Když sečteme věk nás všech ve třídě (včetně paní učitelky), činí to celkem 428 roků života. Dne 20. 4. jsme oslavili Den Země na téma kulturní dědictví. Počasí bylo krásné – jako objednané. Naším cílem bylo splnit několik úkolů. Když budeme nejlepší, vyhrajeme i nějakou cenu. Jedno ze zadání (za 2 body) znělo: Ochutnejte z libovolného pramene Poděbradku a definujte její chuť čtyřmi vlastnostmi.“ Takto vypadá úvodní text příběhu jedné z tříd, která se v rámci tohoto dne zúčastnila badatelsky orientované hry, propojující svět techniky (čtení QR kódů) a pěší turistiky (návštěva prosluněného městského ostrova, Havířského kostelíka a jiných). Během konání akce žáci ještě stihli vykonat dobrý skutek. A jaký? Každá třída podle svého uvážení. Možná jste i vy byli jeho součástí. A kdo ne, ten se mohl stát jedním z respondentů malé ankety žáků, kteří se dotazovali na dvě výjimečná místa, která by měl navštívit každý turista Poděbrad. Děkujeme všem dotázaným, kteří neodmítli odpovědět, a byli tak zdrojem inspirace pro naše mladé obyvatele Poděbrad a okolí. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví. Doufejme, že v každém z nás bylo tímto dnem zaseto alespoň malé semínko respektu a obdivu k místu, kde žijeme.

 

Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková, koordinátorka environmentální výchovy

 

 

Věda je kamarád

 

vedaNa Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady neprobíhá výuka přírodních věd pouze teoreticky, ale děti mají možnost osahat si vědu v praxi. Škola disponuje několika vybavenými odbornými učebnami a laboratoří chemie, žáci se navíc účastní vědecky zaměřených exkurzí. Podle nejnovějších světových trendů se i naše škola snaží podporovat kladný přístup k exaktním vědám. Během výuky probíhají laboratorní práce ve všech ročnících 2. stupně, v nichž se žáci zabývají aktuálně probíranými tématy, jako je zapojení elektrického obvodu, použití čoček, měření hladiny zvuku ve škole i ve městě a mnohé další. Spolupracujeme také s EKO Gymnáziem v Poděbradech. Tady si dívky a kluci mohli díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem vyzkoušet řadu moderních přístrojů propojených s IT technikou. Dále jsme v rámci exkurzí navštívili například vodní elektrárnu a úpravnu vody v Poděbradech, festival vědy a centrum iQLANDIA Liberec, kde žáci nadšeně experimentovali. Přímo v místních laboratořích si ověřili, že „věda je kamarád“.

 

Text a foto: Ing. Markéta Vaňková

(10. 5. 2018)

 


Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

Šestnáctý všesokolský slet s poděbradskou účastí

V pořadí XVI. všesokolský slet byl bezesporu největší sokolskou událostí tohoto roku. Konal se ve dnech 1.–6. července na stadionu Eden v Praze. Z Poděbrad tam odjela dost početná výprava, kterou vedla zkušená cvičitelka Věra Doležalová. S ní a s další cvičitelkou Markétou Rožovou jsme se za touto událostí ohlédli v následujícím rozhovoru.

celý článek >>>

Netradiční odměna za vítězství v soutěži

Netradiční odměna za vítězství v soutěži

Ale vezměme to pěkně od začátku…

celý článek >>>

BURZA PRÁCE v Nymburku

BURZA PRÁCE v Nymburku

Krajská hospodářská komora Střední Čechy a Úřad práce Nymburk si vás dovolují pozvat na BURZU PRÁCE v Nymburku, která se koná dne 18. září 2018 v Obecním domě Nymburk.

celý článek >>>

Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

Konec školního roku žáků devátých tříd / Zahraniční jazyková exkurze do Vídně

celý článek >>>

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

V Senicích uctili působení skupiny Silver A

Posedmé se v Senicích uskutečnila vzpomínková akce nazvaná Pocta statečným, která připomněla 76. výročí působení výsadkové skupiny Silver A v okupované vlasti.

celý článek >>>

Žena, která umí hledat smysl svého života

Žena, která umí hledat smysl svého života

Baví mne psát o zajímavých lidech. O lidech, kteří v něčem vynikají a jsou ostatním příkladní. Sám se tím obohatím a zajímavé bohatství předávám dál – čtenářům. V Poděbradech žiji 10 let a po celou tu dobu různě potkávám Pavlu Křížkovou.

celý článek >>>

Jak děti šapitó ovládly

Jak děti šapitó ovládly

Ve dnech 14. a 15. června vystoupily poděbradské děti v cirkusu Happy Kids.

celý článek >>>

Kouzelné odpoledne s Vrzavou Suzy

Kouzelné odpoledne s Vrzavou Suzy

Populární setkání členů Místní organizace Svazu tělesně postižených Poděbrady se konalo odpoledne 12. června v Restauraci Na Jízdárně.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY