Z dění na Základní škole T. G. Masaryka

 

Náš příběh Dne Země

 

den zeme„Kdo jsme? Jsme třída 9. B a je nás celkem 27. Když sečteme věk nás všech ve třídě (včetně paní učitelky), činí to celkem 428 roků života. Dne 20. 4. jsme oslavili Den Země na téma kulturní dědictví. Počasí bylo krásné – jako objednané. Naším cílem bylo splnit několik úkolů. Když budeme nejlepší, vyhrajeme i nějakou cenu. Jedno ze zadání (za 2 body) znělo: Ochutnejte z libovolného pramene Poděbradku a definujte její chuť čtyřmi vlastnostmi.“ Takto vypadá úvodní text příběhu jedné z tříd, která se v rámci tohoto dne zúčastnila badatelsky orientované hry, propojující svět techniky (čtení QR kódů) a pěší turistiky (návštěva prosluněného městského ostrova, Havířského kostelíka a jiných). Během konání akce žáci ještě stihli vykonat dobrý skutek. A jaký? Každá třída podle svého uvážení. Možná jste i vy byli jeho součástí. A kdo ne, ten se mohl stát jedním z respondentů malé ankety žáků, kteří se dotazovali na dvě výjimečná místa, která by měl navštívit každý turista Poděbrad. Děkujeme všem dotázaným, kteří neodmítli odpovědět, a byli tak zdrojem inspirace pro naše mladé obyvatele Poděbrad a okolí. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví. Doufejme, že v každém z nás bylo tímto dnem zaseto alespoň malé semínko respektu a obdivu k místu, kde žijeme.

 

Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková, koordinátorka environmentální výchovy

 

 

Věda je kamarád

 

vedaNa Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady neprobíhá výuka přírodních věd pouze teoreticky, ale děti mají možnost osahat si vědu v praxi. Škola disponuje několika vybavenými odbornými učebnami a laboratoří chemie, žáci se navíc účastní vědecky zaměřených exkurzí. Podle nejnovějších světových trendů se i naše škola snaží podporovat kladný přístup k exaktním vědám. Během výuky probíhají laboratorní práce ve všech ročnících 2. stupně, v nichž se žáci zabývají aktuálně probíranými tématy, jako je zapojení elektrického obvodu, použití čoček, měření hladiny zvuku ve škole i ve městě a mnohé další. Spolupracujeme také s EKO Gymnáziem v Poděbradech. Tady si dívky a kluci mohli díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem vyzkoušet řadu moderních přístrojů propojených s IT technikou. Dále jsme v rámci exkurzí navštívili například vodní elektrárnu a úpravnu vody v Poděbradech, festival vědy a centrum iQLANDIA Liberec, kde žáci nadšeně experimentovali. Přímo v místních laboratořích si ověřili, že „věda je kamarád“.

 

Text a foto: Ing. Markéta Vaňková

(10. 5. 2018)

 


Matematika ve středověké Evropě

Matematika ve středověké Evropě

Dlouholetá spolupráce kolektivu vyučujících z MFF UK, FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ÚJOP UK vyústila ve dvouletou intenzívní práci nad matematicko-historickým tématem, který v podobě knižního titulu dosud chyběl na pultech českých knihkupectví.

celý článek >>>

Střelecké klání

Střelecké klání

Již počtvrté jsme se zúčastnili střelecké soutěže pro žáky 7. ročníků základních škol, kterou pořádá Letecký klub generála Karla Mrázka.

celý článek >>>

Deváťáci na Hvaru

Deváťáci na Hvaru

Je již tradicí, že žáci 9. tříd Základní školy Václava Havla v Poděbradech jezdí na konci své školní docházky na zahraniční výjezd k moři. Letos jsme se podívali na malebný chorvatský ostrov Hvar.

celý článek >>>

Za němčinou do Berlína

Za němčinou do Berlína

Jako každý rok i letos se žáci naší ZŠ Václava Havla, kteří se učí německý jazyk, vydali na dvoudenní zahraniční poznávací exkurzi, jejímž cílem se protentokrát stalo hlavní město Německa.

celý článek >>>

Poděbrady sportovní 2018

Poděbrady sportovní 2018

DDM Symfonie, Poděbradská sportovní, s. r. o., a radní Mgr. Jindra Dlabová společně naplánovaly a v současnosti organizují akci s názvem Poděbrady sportovní 2018 na podporu pohybu a sportování dětí a mládeže v našem městě. Záměr má dvě části, a to pro školy a pro veřejnost.

celý článek >>>

Konference na „hotelovce“

Konference na „hotelovce“

Ve dnech 15. až 17. května bylo na naší škole rušno. Popravdě i ve dnech předcházejících a následujících, protože naše škola přece nikdy nespí…

celý článek >>>

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Francouzští středoškoláci v Poděbradech

Studenti Gymnázia Jiřího z Poděbrad přivítali v Poděbradech skupinu 23 středoškolských studentů z východofrancouzského města Brochon.

celý článek >>>

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

„Hotelovka“ slaví už půlstoletí!

Poděbradská Hotelová škola si v roce 2018 připomene padesát let od svého založení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY