Z dění na Základní škole Václava Havla

 

oscar zsvhOscarové filmy poprvé

V druhém červnovém týdnu proběhl na naší škole první ročník festivalu žákovských filmů pod názvem FILMFEST VALA 2018. Žáci 9. ročníku se na tuto akci připravovali již dlouho předem. V hodinách ICT i mimo vyučování si pořizovali materiály, psali scénáře, režírovali, fotografovali, natáčeli a stříhali.
Přehlídku filmů zahájila festivalová znělka, jak se na správný filmový festival sluší. Na programu bylo promítání 16 snímků ve dvou kategoriích: filmy hrané a filmy animované společně s dokumentárními. A bylo se na co dívat. Soutěžní projekci sledovala odborná porota, která také udělila dvě hlavní ceny – Oscary, dále ceny za režii, herecké výkony a mimořádné umělecké zpracování. Zároveň proběhlo i hlasování diváků. Suverénně nejúspěšnějším snímkem se stal hraný film Vesnice, který získal hlavní cenu poroty – Oscara, cenu za herecký výkon i cenu diváků. V průběhu odpoledne panovala ve třídě slavnostní atmosféra a diváci oceňovali snímky zaslouženým potleskem. Výraznou zásluhu na zdaru akce má i dvojice moderátorů ze 7. A. Závěrečná fotografie úspěšných autorů filmů udělala tečku za letošním ročníkem, který, jak doufáme, nebude posledním.
Text a foto: Jana Mengrová

pasovani zsvhPasování na čtenáře

„Povstaňte, král Jiří z Poděbrad a Kunštátu přichází.“ Touto větou byl zahájen tradiční ceremoniál pasování prvňáčků ze ZŠ Václava Havla.
Děti se na setkání s králem připravovaly celý rok. Poctivě trénovaly písmenka, slabiky a slova a kromě toho třikrát navštívily Městskou knihovnu v Poděbradech. První setkání bylo zaměřeno na seznámení s knihovnou, při druhém si děti povídaly o knížkách a během třetí návštěvy plnily dané úkoly k textu. A pak se už čekalo na zmíněné pasování. Během této slavnostní chvíle měli žáci prvních tříd prokázat svoje čtenářské dovednosti. Dvorní dáma dětem předala kartičky s textem, který děti měly přečíst. Král nezapomněl poděkovat paním učitelkám za jejich práci. Po přečtení textu pan král posoudil, zda je žák hoden vstoupit do rytířského řádu čtenářů. Roční práce se vyplatila. Všichni bez výjimky byli pasováni na čtenáře. Prvňáčkům ze Základní školy Václava Havla moc gratulujeme a přejeme jim, aby si užili svět fantazie, který jim čtení knížek přinese. Zároveň děkujeme Městské knihovně v Poděbradech za zorganizování této milé akce.
Text a foto: Mgr. Lenka Komárková

(4. 7. 2018)

 


Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Sportovní aktivity žáků ZŠ T. G. Masaryka

Současným trendem je specializace sportů už u dětí v předškolním a mladším školním věku. Na ZŠ T. G. Masaryka naopak nabízíme všem žákům rozmanité sportovní činnosti. Novinkou v letošním školním roce je nepovinný předmět všestranná tělesná výchova.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY