Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

 

Konec školního roku žáků devátých tříd

konec skol rokuObřadní síň Městského úřadu Poděbrady přivítala dne 20. června osm žákyň a jednoho žáka devátého ročníku v doprovodu třídních učitelek a vedení školy – paní ředitelky a paní zástupkyně. Návštěva tohoto místa zpočátku budila v přítomných ostych a nervozitu, ale po příchodu pana starosty Ladislava Langra se neslo setkání v milé a slavnostní atmosféře. Zmíněných devět výjimečných bylo vybráno třídními učitelkami na základě kvalit, kterými se během docházky žáci projevovali, ať už to byly studijní, umělecké, nebo sportovní úspěchy. Pan starosta po úvodním představení osazenstva pohovořil individuálně s každým oceňovaným a každému předal malý dar – knihu o Jiřím z Poděbrad.
O dva dny později byli nejlepší autoři závěrečných prací oceněni porotou a spolužáky osmého ročníku. Autoři se pochlubili svými prezentacemi a nově také videi. Témata byla rozmanitá. Týkala se například nepříliš pozitivně naladěného letu Lajky na oběžnou dráhu Země až po komiksové snímky motivující k recyklaci druhotných surovin.
Předposlední den školního roku (čtvrtek 29. 6.) byl dozajista pro žáky velice emotivní. Nejprve přišla na řadu nervozita spojená s dlouho připravovaným představením, kterým se žáci loučili se svými učiteli a spolužáky. Během těchto vystoupení jsme měli možnost navštívit skupinu důchodců bývalé 9. A v budoucnosti, hudební pořad Béčko s účastníky z 9. B a představení inspirované školními zážitky pod taktovkou 9. C. Nervozitu vystřídal hřejivý pocit z dobře odvedené práce. S opadnutím stresu přišel pocit hladu. Naše paní kuchařky byly ovšem připravené se slavnostním obědem a potěšily nejstarší žáky chutným menu. Nasyceni výborným obědem se deváťáci společně se svými třídními učitelkami a s dalšími učiteli přemístili do prostor Inferno Clubu, aby si užili poslední společnou diskotéku.
Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková

Zahraniční jazyková exkurze do Vídně

exkurze

 

 

Konec školního roku si žáci, kteří se učí německy, zpestřili zahraniční exkurzí. V pátek 22. června se v ranních hodinách vydali do rakouské metropole na Dunaji. Nejprve zde navštívili unikátní a architektonicky zajímavou stavbu Hundertwasserhaus. Poté jejich cesta pokračovala na zámek Schӧnbrunn, bývalou letní rezidenci Habsburků, s jeho rozlehlými francouzskými zahradami, s Neptunovou fontánou a Glorietou. Nakonec se celá naše výprava vydala do samotného centra Vídně. Tady jsme si během příjemné procházky připomenuli dějiny habsburské monarchie a zároveň se seznámili s významnými stavebními památkami, jako například gotickým dómem Sv. Štěpána, barokním kostelem Sv. Karla Boromejského, sídlem rakouských panovníků Hofburgem, státní operou či sochami významných osobností, které ve Vídni žily. Exkurze se setkala u žáků s velkým ohlasem. V neposlední řadě je třeba zmínit, že žáci měli během výjezdu možnost využít své znalosti německého jazyka v praxi.

 

Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(26. 7. 2018)

 

 

 


Abeceda peněz

Abeceda peněz

Třída 5. C ze ZŠ Václava Havla se zapojila do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“, který je zaměřen na finanční gramotnost žáků 1. stupně základních škol.

celý článek >>>

Centrum Prima Pedagogiky

Centrum Prima Pedagogiky

Od září 2019 otevírá naše komunitní škola Centrum Prima Pedagogiky skupinu pro 10 prvňáčků v individuálním vzdělávání s PODPOROU NADANÝCH DĚTÍ, ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A INDIVIDUÁLNÍM OSOBNOSTNÍM PŘÍSTUPEM.

celý článek >>>

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Středočeská centrála cestovního ruchu spustila nové webové stránky

Zásadní modernizací prošly oficiální webové stránky Středočeské centrály cestovního ruchu www.centralbohemia.cz.

celý článek >>>

V Luxoru dodržují staročeské tradice

V Luxoru dodržují staročeské tradice

K mnohaletým a oblíbeným zvyklostem v poděbradském Domově pro seniory Luxor patří staročeská zabíjačka s hudbou, písničkami a společným zpěvem.

celý článek >>>

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Školy přivítají méně prvňáčků. Chystají oslavy i opravy

Poděbradské základky letos očekávají méně prvňáčků než vloni. Jak se věnují přípravě předškoláků, co čeká nové žáčky a jaké opravy či novinky školy zažijí v následujícím školním roce, prozradili ředitelé tří poděbradských základních škol. Jejich žáci se zapojí do oslav 30. výročí sametové revoluce ve spolupráci s městem Poděbrady. ZŠ Václava Havla oslaví 40. výročí otevření školy.

celý článek >>>

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

Starosta Červinka: Smekám před vámi!

O tom, že se v pátek 8. února dopoledne v Domě dětí a mládeže Symfonie koná něco výjimečného, svědčily zcela zaplněné kolostavy u vchodu a příjemný hlahol, který se linul z velkého sálu. Na 245 členů poděbradské Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami (ZO SPCCH) se zde sešlo na své výroční schůzi.

celý článek >>>

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Litevský diplomat navštívil seniory a studenty

Do Domova pro seniory Luxor zavítal osmého února mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v České republice Edvilas Raudonikis s doprovodem.

celý článek >>>

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

Oblastní charita Kutná Hora děkuje…

…organizátorům, asistentům v obcích, vedoucím skupin, koledníkům, všem ostatním pomocníkům a štědrým dárcům Tříkrálové sbírky 2019! Její výtěžek v Poděbradech činí 28 776 korun.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY