Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

 

Konec školního roku žáků devátých tříd

konec skol rokuObřadní síň Městského úřadu Poděbrady přivítala dne 20. června osm žákyň a jednoho žáka devátého ročníku v doprovodu třídních učitelek a vedení školy – paní ředitelky a paní zástupkyně. Návštěva tohoto místa zpočátku budila v přítomných ostych a nervozitu, ale po příchodu pana starosty Ladislava Langra se neslo setkání v milé a slavnostní atmosféře. Zmíněných devět výjimečných bylo vybráno třídními učitelkami na základě kvalit, kterými se během docházky žáci projevovali, ať už to byly studijní, umělecké, nebo sportovní úspěchy. Pan starosta po úvodním představení osazenstva pohovořil individuálně s každým oceňovaným a každému předal malý dar – knihu o Jiřím z Poděbrad.
O dva dny později byli nejlepší autoři závěrečných prací oceněni porotou a spolužáky osmého ročníku. Autoři se pochlubili svými prezentacemi a nově také videi. Témata byla rozmanitá. Týkala se například nepříliš pozitivně naladěného letu Lajky na oběžnou dráhu Země až po komiksové snímky motivující k recyklaci druhotných surovin.
Předposlední den školního roku (čtvrtek 29. 6.) byl dozajista pro žáky velice emotivní. Nejprve přišla na řadu nervozita spojená s dlouho připravovaným představením, kterým se žáci loučili se svými učiteli a spolužáky. Během těchto vystoupení jsme měli možnost navštívit skupinu důchodců bývalé 9. A v budoucnosti, hudební pořad Béčko s účastníky z 9. B a představení inspirované školními zážitky pod taktovkou 9. C. Nervozitu vystřídal hřejivý pocit z dobře odvedené práce. S opadnutím stresu přišel pocit hladu. Naše paní kuchařky byly ovšem připravené se slavnostním obědem a potěšily nejstarší žáky chutným menu. Nasyceni výborným obědem se deváťáci společně se svými třídními učitelkami a s dalšími učiteli přemístili do prostor Inferno Clubu, aby si užili poslední společnou diskotéku.
Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková

Zahraniční jazyková exkurze do Vídně

exkurze

 

 

Konec školního roku si žáci, kteří se učí německy, zpestřili zahraniční exkurzí. V pátek 22. června se v ranních hodinách vydali do rakouské metropole na Dunaji. Nejprve zde navštívili unikátní a architektonicky zajímavou stavbu Hundertwasserhaus. Poté jejich cesta pokračovala na zámek Schӧnbrunn, bývalou letní rezidenci Habsburků, s jeho rozlehlými francouzskými zahradami, s Neptunovou fontánou a Glorietou. Nakonec se celá naše výprava vydala do samotného centra Vídně. Tady jsme si během příjemné procházky připomenuli dějiny habsburské monarchie a zároveň se seznámili s významnými stavebními památkami, jako například gotickým dómem Sv. Štěpána, barokním kostelem Sv. Karla Boromejského, sídlem rakouských panovníků Hofburgem, státní operou či sochami významných osobností, které ve Vídni žily. Exkurze se setkala u žáků s velkým ohlasem. V neposlední řadě je třeba zmínit, že žáci měli během výjezdu možnost využít své znalosti německého jazyka v praxi.

 

Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(26. 7. 2018)

 

 

 


Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost

Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“.

celý článek >>>

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

Oslavy 100. výročí vzniku ČSR na Základní škole T. G. Masaryka

28. říjen 2018 se blíží a na naší škole vrcholí přípravy oslav tohoto významného jubilea naší republiky.

celý článek >>>

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Skoro dva tisíce plyšáků pro filipínské děti

Základní škola Václava Havla se zúčastnila akce „Sbírka plyšových hraček pro manilské školáky“, kterou již několik let pořádá Česko-filipínská obchodní komora.

celý článek >>>

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

25. výročí založení EKO Gymnázia završilo slavnostní zasedání pedagogické rady na poděbradském zámku / Z dění na EKO Gymnáziu a SOŠ Multimediálních studií

celý článek >>>

Zlatá hotelovka

Zlatá hotelovka

Kulinářské umění pořádalo v průběhu července a srpna soutěž KU Young Chef 2018.

celý článek >>>

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Jizerský „psychokemp“ – už zase…

Spolek pro aktivní život v Poděbradech uspořádal ve dnech 3. až 7. září v penzionu Mája v Josefově Dole pátý relaxační pobyt s cvičením zaměřeným na psychomotoriku.

celý článek >>>

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Vykročení seniorů SPCCH do babího léta

Pečlivě promyšlený program rekondičního pobytu v týdnu 1.–8. září 2018 v Lučanech nad Nisou, připravený Dr. Jarmilou Šmídovou a Ivanou Tomkovou, všichni účastníci ZO SPCCH Poděbrady spontánně vysoce ocenili.

celý článek >>>

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Posilujeme pozitivní vztahy mezi žáky

Snahou naší ZŠ T. G. Masaryka je, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor a postoje, zvládali komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování, pomáhali druhým a měli kladný vztah k učení.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY