Z dění na ZŠ T. G. Masaryka

 

Konec školního roku žáků devátých tříd

konec skol rokuObřadní síň Městského úřadu Poděbrady přivítala dne 20. června osm žákyň a jednoho žáka devátého ročníku v doprovodu třídních učitelek a vedení školy – paní ředitelky a paní zástupkyně. Návštěva tohoto místa zpočátku budila v přítomných ostych a nervozitu, ale po příchodu pana starosty Ladislava Langra se neslo setkání v milé a slavnostní atmosféře. Zmíněných devět výjimečných bylo vybráno třídními učitelkami na základě kvalit, kterými se během docházky žáci projevovali, ať už to byly studijní, umělecké, nebo sportovní úspěchy. Pan starosta po úvodním představení osazenstva pohovořil individuálně s každým oceňovaným a každému předal malý dar – knihu o Jiřím z Poděbrad.
O dva dny později byli nejlepší autoři závěrečných prací oceněni porotou a spolužáky osmého ročníku. Autoři se pochlubili svými prezentacemi a nově také videi. Témata byla rozmanitá. Týkala se například nepříliš pozitivně naladěného letu Lajky na oběžnou dráhu Země až po komiksové snímky motivující k recyklaci druhotných surovin.
Předposlední den školního roku (čtvrtek 29. 6.) byl dozajista pro žáky velice emotivní. Nejprve přišla na řadu nervozita spojená s dlouho připravovaným představením, kterým se žáci loučili se svými učiteli a spolužáky. Během těchto vystoupení jsme měli možnost navštívit skupinu důchodců bývalé 9. A v budoucnosti, hudební pořad Béčko s účastníky z 9. B a představení inspirované školními zážitky pod taktovkou 9. C. Nervozitu vystřídal hřejivý pocit z dobře odvedené práce. S opadnutím stresu přišel pocit hladu. Naše paní kuchařky byly ovšem připravené se slavnostním obědem a potěšily nejstarší žáky chutným menu. Nasyceni výborným obědem se deváťáci společně se svými třídními učitelkami a s dalšími učiteli přemístili do prostor Inferno Clubu, aby si užili poslední společnou diskotéku.
Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková

Zahraniční jazyková exkurze do Vídně

exkurze

 

 

Konec školního roku si žáci, kteří se učí německy, zpestřili zahraniční exkurzí. V pátek 22. června se v ranních hodinách vydali do rakouské metropole na Dunaji. Nejprve zde navštívili unikátní a architektonicky zajímavou stavbu Hundertwasserhaus. Poté jejich cesta pokračovala na zámek Schӧnbrunn, bývalou letní rezidenci Habsburků, s jeho rozlehlými francouzskými zahradami, s Neptunovou fontánou a Glorietou. Nakonec se celá naše výprava vydala do samotného centra Vídně. Tady jsme si během příjemné procházky připomenuli dějiny habsburské monarchie a zároveň se seznámili s významnými stavebními památkami, jako například gotickým dómem Sv. Štěpána, barokním kostelem Sv. Karla Boromejského, sídlem rakouských panovníků Hofburgem, státní operou či sochami významných osobností, které ve Vídni žily. Exkurze se setkala u žáků s velkým ohlasem. V neposlední řadě je třeba zmínit, že žáci měli během výjezdu možnost využít své znalosti německého jazyka v praxi.

 

Text a foto: Mgr. Eva Ernstová

(26. 7. 2018)

 

 

 


Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Kvítek koncertoval a křtil své první vánoční CD

Zcela zaplněné divadlo, mladí zpěváci v typické oranžové, usměvavé sbormistryně. Pěvecký sbor Kvítek zahájil advent v Poděbradech a navíc pokřtil svoje první vánoční CD.

celý článek >>>

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Projektová výuka na EKO Gymnáziu připravuje pro život

Osmileté EKO Gymnázium pravidelně zařazuje do výuky projektové metody, které žáky rozvíjejí v jejich schopnostech, vědomostech, dovednostech i sociálních kompetencích.

celý článek >>>

Pohyb má u nás zelenou!

Pohyb má u nás zelenou!

Jedním ze základních projevů člověka je pohyb. Na ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech jsme se rozhodli nabídnout letošním prvňáčkům jednu hodinu tělocviku týdně navíc.

celý článek >>>

Galerie osobností v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad

Galerie osobností v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad

Od roku 1946 studovala ve Státním reálném gymnáziu – Koleji krále Jiřího, následně v Jedenáctileté střední škole, poté ve Střední všeobecně vzdělávací škole, dále v Gymnáziu a nyní v Gymnáziu Jiřího z Poděbrad řada studentů, kteří ve svém profesním životě dosáhli významných úspěchů.

celý článek >>>

Ta naše písnička česká

Ta naše písnička česká

Symfonia archive agency uspořádala v úterý 20. listopadu další klubové setkání pro seniory a příznivce dechové hudby.

celý článek >>>

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

EKO Gymnázium Poděbrady se zapojilo do projektu, který podporuje čtenářství dětí základních škol a osmiletých gymnázií.

celý článek >>>

Hotelovka na soutěži Eurocup 2018

Hotelovka na soutěži Eurocup 2018

Ve dnech 7. a 8. listopadu se v prostorách Hotelové akademie Prešov uskutečnil již 26. ročník mezinárodní barmanské soutěže Eurocup.

celý článek >>>

Na cestě za poznáním ostrovního království

Na cestě za poznáním ostrovního království

Koncem září vyrazilo 44 žáků Hotelové školy Poděbrady na poznávací zájezd do Anglie.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY