Bludný balvan radnímu Lukavcovi

 

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti. Toto kritérium dle mého názoru splnil pan Lukavec ve svých posledních příspěvcích v PN, proto jej navrhuji jako kandidáta na toto prestižní ocenění.


Radní Lukavec 5. 1. 2017 komentoval prosincové hlasování o rozpočtu na rok 2017 takto: „…kdo pro rozpočet nehlasoval, je nezodpovědný, neboť rozpočet není jen o investicích, ale především o závazných výdajích, které město musí platit, aby fungovaly školky a školy, sociální služby, svoz komunálního odpadu, úklid a čistota města, výplaty zaměstnancům a spousta dalších nákladů, které souvisí s chodem města.“ Pan Lukavec tímto výrokem ukázal, že ani během svého dvouletého pobytu na radnici plně nepochopil, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou. Jsem přesvědčen, že zastupitelé, kteří nehlasovali pro špatný rozpočet pro rok 2017, jsou naopak velmi zodpovědní, protože odmítají opakovat a podporovat rozpočtová dobrodružství posledních let. Pan Lukavec sice píše, že „…problémy jsme vyhodnotili, z chyb se poučili…“, ale poučení z krizového vývoje se patrně minulo účinkem. Na konci či začátku dalšího roku se dovídáme, že se chyby opakovat nebudou. Opak je ale pravdou, i nadále se schvalují rozpočtové výdaje na nepřipravené projekty bez jakékoli dokumentace či alespoň předběžného rozpočtu. Milionové částky jsou „nastřílené“ od boku.


Odmítám nátlak typu – bez ohledu na investičně špatně sestavený rozpočet je nutno jej schválit, jinak jde o nezodpovědnost. Výrok pana Lukavce, že „…kvůli nesouhlasu s investiční politikou koalice nelze pohřbít celý rozpočet…“, považuji za sprosté vydírání. Tvrdit a uvádět veřejnost v omyl, že neschválením rozpočtu by nezodpovědní zastupitelé ohrozili chod města, je lež a pro veřejnost až skoro poplašná zpráva. Neschválení či schválení rozpočtu řeší zákon č. 250/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech ve svém §13 Rozpočtové provizorium: Není-li schválen rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření obce do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Tato pravidla mohou být velmi jednoduchá a v praxi zastupitelé, kteří je schvalují, nejčastěji používají zásadu: měsíční výdaje obce nepřekročí 1/12 skutečných výdajů předcházejícího roku. Tím jsou všechny mandatorní výdaje zajištěny a rozhodně není fungování města ohroženo. Tolik ke „strašáku“ ohrožení chodu města. Jsou města, která schvalují rozpočty záměrně až počátkem roku, jsou lépe připraveny, finanční toky za uplynulý rok dobíhají, lze lépe predikovat další vývoj.


Úhel pohledu a Reakce zastupitele Lukavce v PN je ve skutečnosti ale trochu o něčem jiném a spíše to připomíná míchání hrušek s jablky. Neřeší podstatu věci, uvádí, kdo, kdy a jak hlasoval, možná proto, aby odvedl pozornost a ještě více popletl čtenáře, které téma zajímá. V článku Reakce zastupitele Lukavce pan radní v odstavcích 2, 3 a 4 v podstatě přijímá názory opozice: „…v rámci koalice proběhly diskuze, které by ve výsledku měly eliminovat některé doposud zažité postupy, které opozice i z mého pohledu mnohdy oprávněně kritizovala…“ nebo „…ani mě nijak netěší výsledky roku 2016 v oblasti realizace investic, hodně se toho nepodařilo zrealizovat. Důvody jsou objektivní, částečně i subjektivní.“ Pouze pro doplnění, z nesprávně naplánovaných 111 milionů Kč na investice v roce 2016 se podařilo investovat 3,3 mil. Kč (dostupné údaje k 30. 9. 2016) + 6,3 mil. Kč doplatky z předchozího roku. Tak to se opravdu mnoho nepodařilo. Dávám za pravdu jeho dalšímu tvrzení „…investiční akce, z nichž některé nebyly ideově i projektově zcela připraveny.“ A tady jsme u jádra věci, připravené projekty se dokončily a v silách současné koalice není schopnost další a nové projekty zajistit. A není pravda, že je to mimo jiné i tím, že se změnily, a to dokonce zásadně, dotační podmínky. Dotační podmínky jsou pro všechny žadatele stejné, ale jenom někteří jsou dobře připraveni.


Smysluplné projekty je třeba pečlivě připravovat, projednávat a schvalovat – včetně transparentních rozpočtů, tak, jak se to v praxi děje v naprosté většině měst a obcí. Klíčové záměry přijímá usnesením zastupitelstvo a nikoliv pouze několik jedinců na neveřejných jednáních rady města. Pak se již nebudou opakovat takové taškařice jako záměr akce „zkušebny Středočeského symfonického orchestru“ (který neexistuje), „Komunitní centrum“, „dostavba zimního stadionu“, „hudební pavilón“ – se zázemím, bez zázemí, za 5, nebo za 8 mil. Kč, atd. Vzduchem létají virtuální miliony korun, které se, jak říká pan Lukavec, „průběžně alokují“. Někdo může říkat „alokujeme“, jiný „odkláníme“; faktem zůstává, že nevyjasněných finančních toků je více než dost.


Miloš Mikolanda,
zastupitel Poděbrad


 Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

celý článek >>>

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Příběh zlotřilé zvůle a solidarity

Vrátili se z dovolené a měli dům vykradený a ohořelý. Celou věc ale hodnotí takto: „Nakonec si uvědomujeme, že jsme nejen hodně ztratili, ale mnohem více získali. Poznali jsme řadu lidí, kteří mají srdce na tom správném místě. Povzbudili a pomohli."

celý článek >>>

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

Králíček z čítárny poděbradské lidové knihovny

V poděbradské staré radnici byla v padesátých letech minulého století, (a dodnes tam je), veřejná knihovna. V přízemí budovy byla čítárna časopisů a novin.

celý článek >>>

Ach ti pejskaři!

Ach ti pejskaři!

Bydlíme na konci Poděbrad, v místě, kudy vede polní cesta směrem na cyklotrasu do Pátku. Jezdí tu cyklisté a bruslaři, chodí tudy maminky s kočárky a samozřejmě pejskaři.

celý článek >>>

Demokracie jsem já

Demokracie jsem já

V minulých PN mě napadnul Mgr. Vavřička, když hodnotil průběh posledního zastupitelstva.

celý článek >>>

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

Slovo dělá chlapa aneb slibem nezarmoutíš

„Není nám lhostejná současná politická situace našeho města, nelíbí se nám, jak někteří radní i zastupitelé, které jsme volili v dobré víře, rozhodují špatně o důležitých věcech za nás. Tolik citace volebního uskupení „Naše Poděbrady“.

celý článek >>>

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM ODS

Poděkování místního sdružení ODS Poděbrady

celý článek >>>

 PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování voličům - STAN Poděbrady.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY