Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

 

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční. Jako účastník řízení si dovoluji připojit pár řádků k doplnění. Pokud bychom připustili tvrzení pana tajemníka, v omluvě uvedené, že zdržení rekonstrukce způsobil stavební úřad, neboť stavební povolení vydat neměl, pak nezbývá než konstatovat, že stavební povolení ani k dnešnímu dni vydat nelze, neboť stavebník (Středočeský kraj) ani k dnešnímu dni stále nepředložil požadované doklady k vydání stavebního povolení (vyvolané změnou stavby na základě požadavků města Poděbrady) a byl stavebním úřadem vyzván, aby tak do 30. 9. 2018 učinil. Některé nesrovnalosti je třeba také doplnit. Středočeský kraj požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 13. 7. 2016, se souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, chyběl pouze souhlas města Poděbrady, který byl následně doplněn 26. 1. 2017, a nic nebránilo vydání stavebního povolení, které mohlo být vydáno po ústním projednání 27. 2. 2017. Po měsíci ale nastal obrat a město Poděbrady, prostřednictvím svého zmocněnce Ing. Šintáka, podává ke stavbě námitky a se stavbou nesouhlasí. Požaduje změnu projektu, rozšíření o dešťovou kanalizaci. To je doplněno a dle upraveného projektu by měly být dešťové vody odváděny do smíšené kanalizace na ČOV, s tím nejdříve Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., nesouhlasily, následně pak vydaly „podivné“ (v pořadí třetí) vyjádření, že s napojením souhlasí, ale pouze na dva roky. V téměř sousední lokalitě Bažantnice, která je v územním plánu určená k zástavbě rodinnými domy, se zmocněnec města Ing. Šinták stavebníkům vyjádřil, že lze stavební povolení pro rodinné domy vydat pouze za splnění podmínky, že stavebníci rodinných domů budou dešťové vody odvádět oddělenou dešťovou kanalizací do potoka „Skupice“. Absurdita největší, neboť žádná taková kanalizace neexistuje.


A co se děje dál?  Dnes VaK Nymburk, a. s., (ve svém již čtvrtém vyjádření) se stavbou souhlasí a již nevadí, že dešťové vody budou odváděny na ČOV. Otázka by ale měla být, proč na jedné straně město Poděbrady šikanuje stavebníky rodinných domů a na druhé straně získá speciální povolení, které by společnost VaK Nymburk, a. s., nikomu jinému nevydala? Navíc v době, kdy se dělají taková opatření, aby se dešťové vody vsakovaly na pozemcích, kam spadnou, jak to ukládají platné právní předpisy, zadržovaly se a dále se využívaly a aby zůstaly a dostaly se do podzemí, kde podzemní vody stále ubývá.


Radovan Farid

(4. 7. 2018)

 


PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

Vděčnost nad zlato

celý článek >>>

Legiovlak a jeho průvodci

Legiovlak a jeho průvodci

Snad málokterý občan Poděbrad nenavštívil originální muzeum Československé obce legionářské.

celý článek >>>

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Reakce na dopis paní Horákové z PN č. 20

Přestože jsem „pejskař“, také mně vadí volně pobíhající psi, zvláště ti velcí, a to nejen v parku, ale i v ulicích.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(K)ámen v duši

celý článek >>>

Vážení spoluobčané!

Vážení spoluobčané!

Před 14 dny byly volby do místního zastupitelstva v Poděbradech. Třebaže starosta pan Ladislav Langr získal nejvíc preferenčních hlasů a jeho volební uskupení ve volbách i zvítězilo, spojily se proti jeho dalšímu pokračování tři méně úspěšní, kteří v konečném součtu však mají o jeden mandát víc než zastupitelé podporující dosavadního starostu.

celý článek >>>

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Paní Zdeňka Formánková ve 20. čísle PN vyjadřuje své zklamání nad výsledkem referenda o výstavbě plaveckého bazénu. Vzpomíná, že bazén byl mnohokrát v minulosti v programu některých stran. Po volbách pak bylo všechno jinak.

celý článek >>>

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

kdy jsme do této školy anebo okolo ní chodili. Celá ulice nádherně upravená a podél chodníků stromy s jeřabinami.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(Heavy)metál z Hradu

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY