Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

 

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční. Jako účastník řízení si dovoluji připojit pár řádků k doplnění. Pokud bychom připustili tvrzení pana tajemníka, v omluvě uvedené, že zdržení rekonstrukce způsobil stavební úřad, neboť stavební povolení vydat neměl, pak nezbývá než konstatovat, že stavební povolení ani k dnešnímu dni vydat nelze, neboť stavebník (Středočeský kraj) ani k dnešnímu dni stále nepředložil požadované doklady k vydání stavebního povolení (vyvolané změnou stavby na základě požadavků města Poděbrady) a byl stavebním úřadem vyzván, aby tak do 30. 9. 2018 učinil. Některé nesrovnalosti je třeba také doplnit. Středočeský kraj požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 13. 7. 2016, se souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, chyběl pouze souhlas města Poděbrady, který byl následně doplněn 26. 1. 2017, a nic nebránilo vydání stavebního povolení, které mohlo být vydáno po ústním projednání 27. 2. 2017. Po měsíci ale nastal obrat a město Poděbrady, prostřednictvím svého zmocněnce Ing. Šintáka, podává ke stavbě námitky a se stavbou nesouhlasí. Požaduje změnu projektu, rozšíření o dešťovou kanalizaci. To je doplněno a dle upraveného projektu by měly být dešťové vody odváděny do smíšené kanalizace na ČOV, s tím nejdříve Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., nesouhlasily, následně pak vydaly „podivné“ (v pořadí třetí) vyjádření, že s napojením souhlasí, ale pouze na dva roky. V téměř sousední lokalitě Bažantnice, která je v územním plánu určená k zástavbě rodinnými domy, se zmocněnec města Ing. Šinták stavebníkům vyjádřil, že lze stavební povolení pro rodinné domy vydat pouze za splnění podmínky, že stavebníci rodinných domů budou dešťové vody odvádět oddělenou dešťovou kanalizací do potoka „Skupice“. Absurdita největší, neboť žádná taková kanalizace neexistuje.


A co se děje dál?  Dnes VaK Nymburk, a. s., (ve svém již čtvrtém vyjádření) se stavbou souhlasí a již nevadí, že dešťové vody budou odváděny na ČOV. Otázka by ale měla být, proč na jedné straně město Poděbrady šikanuje stavebníky rodinných domů a na druhé straně získá speciální povolení, které by společnost VaK Nymburk, a. s., nikomu jinému nevydala? Navíc v době, kdy se dělají taková opatření, aby se dešťové vody vsakovaly na pozemcích, kam spadnou, jak to ukládají platné právní předpisy, zadržovaly se a dále se využívaly a aby zůstaly a dostaly se do podzemí, kde podzemní vody stále ubývá.


Radovan Farid

(4. 7. 2018)

 


Mluvte pravdu!

Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Třeštika z minulých PN.

celý článek >>>

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Reakce na článek Miroslava Káninského z minulých PN

Pane Káninský, znám Vás pouze z Vašich četných písemných nenávistných projevů vůči starostovi Langrovi v rámci současných voleb.

celý článek >>>

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Reakce na článek pana starosty v posledních PN

Jako člen přípravného výboru akce bazén-Poděbrady, bych se chtěl ohradit a reagovat na článek „Moc bych si bazén přál, ale…“ pana starosty v posledních PN, kde nám v závěru sdělí, že volit půjde jen do místnosti s volební schránkou pro komunální volby, ale místnost se schránkou pro Referendum-bazén, které bude součástí těchto komunálních voleb, již vynechá.

celý článek >>>

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

Až k hořkému konci. Referendum zkrachovalo

V těchto dnech jsem poprvé otevřel Facebook, stránky volebního uskupení VPP, a zíral jsem. Upoutala mne čtyři videa, kde starosta Dr. Langr na bázi Knihy moudrostí starých Toltéků Čtyři dohody komentuje brilantně, aktuálně a vtipně morální úpadek společnosti na konkrétním chování místních účastníků volebního soupeření.

celý článek >>>

Co zbylo z Císařské obory II.

Co zbylo z Císařské obory II.

V minulém článku uveřejněném v Poděbradských novinách jsem se zmínil o postupných krocích nápravy špatného stavu v Císařské oboře. Zde bych čtenářům nastínil několik z nich.

celý článek >>>

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Starého psa novým kouskům nenaučíš

Komunální volby jsou přede dveřmi a výrobní linky v dílnách předvolebních lží jedou na plné obrátky. Voličská sázka na nové tváře by měla logicky zahrnovat i nová řešení zahnívajících problémů.

celý článek >>>

Koalice válcuje opozici… Prý

Koalice válcuje opozici… Prý

Končí se volební období a přišel čas bilancování. Velmi často, zejména z úst Dr. Káninského a Ing. Fialy, se ozývalo tvrzení, že koalice válcuje opozici.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

ParaNoi@.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY