Co mi to připomíná?

 

Pan Ing. Lukavec se v minulém čísle PN obul do všech, kteří nesdílí jeho názor a nevidí Poděbrady jeho očima. Jako příklad si vzal reakci paní Horové na mou kritiku stavu péče o seniory a zdravotnické služby. Podle ní je u nás všechno v pořádku a senioři se mají dobře, služby jsou perfektní a město se o ně stará. Jenže ona je soběstačná a nepotřebuje onu péči, která zde chybí. Jaký je problém dostat se do domova pro seniory netuší, protože ji to nezajímá. Stejně tak má svého lékaře a problémy ostatních? Ona si žije svůj život na dobré adrese. Budiž jí to přáno, stejně jako to, aby se nedostala do situace, kdy bude potřebovat soustavnou péči po dobu dvaceti čtyř hodin a bude zcela závislá na pomoci jiné osoby. Takový názor a náhled na věc se ale Ing. Lukavcovi moc líbí. Tolik k paní Horové.


Šiřitelé špatné nálady? Podle pana Ing. Lukavce to jsou jednoznačně Naše Poděbrady a Rozvoj – Prosperita, které nazývá Třeštikovci a Kroupovými. Kdyby byl autor alespoň trochu soudný, tak přesně najde dobu, kdy se opravdu špatná nálada začala po Poděbradech šířit tak, že se začala dotýkat i nepřímých účastníků. U mě, a nejen u mě, to byla územní studie Koutecká, okolo které se začaly dít věci přímo nebývalé. Ve středu dění se ocitla Ing. Netíková, která na přímou otázku pana tajemníka, jestli byla někým ovlivňována, řekla, že to sice nemůže dokázat, ale pocitově ovlivňována byla. Už tehdy bylo jasné, že řekla příliš a tím to pro ni nekončí. A nakonec skončilo. Skončilo nesystémovou reorganizací úřadu s jediným cílem a důsledkem. Paní Ing. Netíková byla odejita. Trapná přestřelka mezi tajemníkem a starostou na dubnovém zasedání zastupitelstva a jasné hlasování dvou největších odpůrců Ing. Netíkové už bylo jen trapné divadlo pro mateřské školy, protože jen malé děcko by mohlo představení zatleskat.


Do té doby jsme se jen snažili upozorňovat na problémy, tehdy zejména kolem ČOV, a nabízeli jsme i řešení. V článku se píše, že ČOV vlastní město Poděbrady. Ale pane inženýre, vždyť sám dobře víte, že to tak není. Z poděbradské ČOV zbyla jen prázdná skořápka v podobě původní budovy. Ostatní patří VaK. Je to stejné, jako by na vaší zahradě stála u plotu kůlna a soused by si vedle, na svém pozemku postavil garáž a vy byste prohlašoval, že je vaše. Kdepak, vaše je jen kůlna. Garáž patří sousedovi. V Poděbradech to ale funguje tak, že město dokonce inkasuje od VaK stejnou sumu za pronájem, jako by opravdu byla ČOV města.


Dále pak uvádíte objektivní problémy, proč a co se nepodařilo splnit. Opět hezká pohádka. Třeba ta o hale Bios. Na ni bylo původně alokováno cca 71,5 mil. Kč. Ale už 23. 2. 2018 se objevilo na stránkách města rozpočtové opatření č. 2, kde je z této částky ukrojeno prvních 14,5 mil. Zakázka na rekonstrukci byla zrušena dne 28. 3. 2018. Opět zdroj stránky města. Samotné RO pak sice bylo schváleno dne 11. 4. 2018, ale už jen jako třešnička na dortu. Dalším ukrajováním peněz zůstalo po posledním RO na rekonstrukci pěkných 20,5 mil.


A co Revoluční? „Ta trubka tam zkrátka bude, i když v ní nic nepoteče.“ Památná slova vyřčená vámi na obchůzce dne 18. 6. 2018. Že to je v této lokalitě jinak, víte stejně dobře jako my. Pochopilo to i dost obyvatel této lokality. Odvoláváte se na naše předky. Ano, byli to moudří lidé a s vodou hospodařili. Dokonce byl v místech současných tenisových kurtů rybník, kam původně Jamborovka směřovala. My chceme, aby voda – vzácná tekutina, kterou budeme platit stále víc, neodtékala bez užitku do Labe. Chceme, aby v této lokalitě vznikl lesopark s nádrží. Ostatně projekt leží někde v šuplíku na oddělení investic.


Ano, mohla bych pokračovat dál. Generel dopravy, veřejné osvětlení, … Nebudu, protože vy přece víte všechno nejlépe. Jen ten váš názor je ten pravý.


Znám jednoho člověka, který vyhrál volby tím, že prohlásil, že „všici kradnú“, všichni lžou, účelovka… Vaše rétorika to velmi připomíná. Jen říkáte, že všichni lžou, manipulují veřejným míněním a šíří špatné zprávy.


Ať žije objektivita.


Zuzana Kroupová

(4. 7. 2018)

 


Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Ve svém „Úhlu pohledu“ (PN 14/2018) kvituje Radek Smejkal podporu zastupitelstva sportovním organizacím.

celý článek >>>

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

V minulém vydání PN nazval starosta kritiku masivního používání herbicidů na bázi glyfosátu v našem lázeňském městě falešným strašením a manipulováním veřejnosti. Starosta tak vyrazil do politického boje za herbicidy zaštítěn profesorem Soukupem z České zemědělské univerzity.

celý článek >>>

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.

celý článek >>>

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti.

celý článek >>>

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční.

celý článek >>>

Nevěřila jsem vlastním očím…

Nevěřila jsem vlastním očím…

…že jakási organizace STAN, která cpe do schránek své noviny, si o mně myslí, že jsem asi nesvéprávný občan, jen proto, že jsem důchodce.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Stručný komentář k mé nominaci PhDr. Ladislava Langra na udělení čestné medaile při příležitosti oslav 100 let české státnosti

Až po vhození „anketního lístku“ 31. května do urny na poděbradském MěÚ jsem zjistil, že mnou uvedený Důvod nominace, rozvedený na zadní straně lístku, nebude zveřejněn a tedy se k „voličům“ nedostane.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY