Co se skrývá za prodejem ČOV Poděbrady?


V pořadí 6. zasedání zastupitelstva města konané dne 4. 11. 2015 se stalo fraškou, když dospělo k jednacímu bodu č. 4 „Postup ve věci Čistírny odpadních vod“. Celé jednání postrádalo jasnou koncepci ze strany předsedajícího pana Langra a tak jejich „vysvobozením“ z nepříjemně se vyvíjející situace bylo ukončení diskuse.

O co běží? Radnice si nechce přidělávat práci o starost se strategickým majetkem města – Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV). Proto ho rozdává. Přesněji řečeno prodává již od roku 2010 s tím, že nechala provozovatele Vodovodů a kanalizací Nymburk, a. s. (dále jen VaK), volně hospodařit s majetkem města a definovat jeho vlastní podmínky pro rekonstrukci ČOV. O dalších důvodech převodu ČOV do majetku VaK lze jen spekulovat. Ale myslím si, že i ty jsou. Je zjevné, že radní „kopou“ za VaK, nikoli za město Poděbrady. Zasedání zastupitelstva skončilo rozhodnutím ČOV prodat, a to i přes závažné údaje obsažené ve znaleckém posudku pana Ing. Alexy. Diskuse byla z rozhodnutí většiny zastupitelů ukončena bez zásadního návrhu a situace kolem ČOV se nechává „vyhnít“ do 1. řádného zasedání zastupitelstva v roce 2016.

Zmíněný znalecký posudek fakticky zablokoval prodej ČOV do vlastnictví VaK a zamezil odčerpávání významného majetku z města do privátní společnosti, byť vlastněné akcionáři, kde druhým největším jsou Poděbrady.

Posudek pana Ing. Alexy „hodil vidle“ i vedení VaK a zpochybnil vhodnost koncepce likvidace odpadních vod Poděbrad i okolních obcí stahováním splaškové vody do centra Poděbrad. Tím, že se ČOV staví podle projektu, jehož zadání definoval VaK, nikoli město Poděbrady, a několika odbornými posudky byla zpochybněna kvalita technologického řešení, se stává dokončení projektu ČOV podle zpracovaného projektu pro Poděbrady problémem. Rozumným řešením by bylo přerušení této stavby, urychlené vyjasnění vlastnických vztahů k ČOV, a přepracování technologie projektu tak, aby to skutečně odráželo zájmy a potřeby města a nikoliv zájmy VaKu.

Vedení města v diskusi samo přiznalo, že je bezradné nalézt nejlepší řešení v této otázce. Osobně si myslím, že to není upřímné sdělení, ale póza, která má zakrýt dlouhodobé úmysly vedení města. Radní považuji za inteligentní osoby, které velice dobře vědí, co činí, a s informacemi spíše manipulují či je zkreslují.

Že není řešení? Těch je několik. Jen se o nich nemluví a diskuse se „utínají“ a smysluplné závěry se nečiní. Ani zastupitelé, kteří nestojí o diskusi a nalezení konceptu dalšího řešení v této otázce ze sebe nesnímají odpovědnost za celou situaci. Budoucnost na ně ukáže. Do jejich svědomí jim ale zasahovat nebudu.

Zatím to vypadá, že konečné řešení zůstane na rozhodnutí soudu.

Nezbývá, než vyzvat občany, aby se hlasitě vyjádřili ke svým zvoleným zástupcům a dali jasně najevo, že vedení města a zastupitelé jsou povinni zastupovat zájmy města, tedy i jejich zájmy, a chovat se jako dobrý hospodář.

František Třeštik, Poděbrady

 

 


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY