Cožpak jsme oslepli?

 

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují. Když komukoli řekneme, že zde bydlíme, naše společenská prestiž okamžitě stoupne. Poděbrady jsou zkrátka dobrá adresa, všichni nám je „závidí“.


Nijak jsme se nezajímali o politiku. Z našeho hlediska vše dobře šlape, ve městě se stále něco rekonstruuje, přibývá opravených domů, chodníků, všude jsou nádherné parky, je zde hodně kultury, oblíbených společenských akcí…

Až tu najednou se v naší schránce objevily jakési noviny, velkého formátu a písmen: Rozvoj – Prosperita město Poděbrady. Teprve teď jsme měli možnost prokouknout, v jak strašné díře to vlastně žijeme…

Podepsaní byli jen:
1) Paní Kroupová, z jejíhož článku se mi nepodařilo pochopit, o co jí vlastně jde. Praktických lékařů, zubařů a specialistů mi na tak malé město přijde až dost, ale to je asi dáno lázněmi. Péče o seniory je zde příkladná. Naši spokojenost s čímkoli zjišťuje velmi často kde kdo, a věřte, většinu lidí to jen otravuje. Město nabízí dost příležitostí k setkáním, kde je možnost nespokojenost projevit.   
2) Pan Třeštik, který stále kritizuje nějaké investice, ale tomu laik asi moc neporozumí. To si snad řešte na schůzích nebo napište do novin, ale tam se to Třeštikovými články jenom hemží; jen málokdy zbývá místa pro někoho jiného: nejsou snad ty noviny Vaše, pane Třeštiku?

A nemyslím, že tyto jednostranné informace patří do poštovních schránek. Nebo snad tím chce pan Třeštik vyzývat občany, aby šli někoho lynčovat?

Další články jsou nepodepsané, jsou to jen anonymní projevy chorobné nenávisti. Některé až tak strašné, že se ani autorovi nedivím, když se pod ně štítí podepsat.

Podívala jsem se na web, co jste to za stranu. Kupodivu, ani tam není k nalezení jediné jméno.   
Jestliže pan starosta krade a podvádí, měl by se autor obrátit na policii ČR, pokud pro to má nezvratné důkazy.
Jenže tato podivná, tajemná strana raději šíří mezi obyvateli paniku a snaží poštvat skupiny lidí mezi sebou. Ne, lidi nejsou hlupáci, ani idioti. Jsou jen důvěřiví a zmatení tím agresivním oslovením, a tímto snáze manipulovatelní. V našich dějinách, jak jistě moc dobře víte, Rozvoji – Prosperito, negativní masáž vždy zafungovala, a víme, kolik strastí to vzápětí přineslo.  
Také věřím, zrovna tak jako pan starosta, tak i pan Mikolanda, že v Poděbradech moc idotů nenajdete. Bohužel, co je mnohem horší: člověk je manipulovatelný. Žádný diktátor se k moci nedostal proto, že by byli lidé hloupí, ale proto, že ovládal umění s nimi manipulovat.
Nakonec se naskýtá otázka: nebyli jste Vy, tajemní členové této strany, již někdy v minulosti u „korýtka“ a ukrýváte Vaše jména proto, že jste se neměli tenkrát moc čím chlubit?
Žiji v krásném městě, na které jsem hrdá. Přeji tomuto městu do voleb jen slušné strany, ze kterých budeme jistě všichni rádi vybírat podle jejich programu, a ne podle toho, kdo dokáže zasít mezi lidi více zloby a nenávisti.


Iva Horová, podnikatelka, Poděbrady

(7. 6. 2018)

 


Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Reakce PaedDr. Miroslava Káninského na „Úhel pohledu" zastupitele Smejkala

Ve svém „Úhlu pohledu“ (PN 14/2018) kvituje Radek Smejkal podporu zastupitelstva sportovním organizacím.

celý článek >>>

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

Starosta obhajuje poškozování našeho životního prostředí

V minulém vydání PN nazval starosta kritiku masivního používání herbicidů na bázi glyfosátu v našem lázeňském městě falešným strašením a manipulováním veřejnosti. Starosta tak vyrazil do politického boje za herbicidy zaštítěn profesorem Soukupem z České zemědělské univerzity.

celý článek >>>

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

RNDr. Miloš Mikolanda opět jen falešně straší

Nekonečný předvolební novinový seriál Našich Poděbrad o tom, co všechno je v Poděbradech špatně, naposledy zacílil na životní prostředí.

celý článek >>>

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Bludný balvan mluvčí Hotovcové

Český klub Sysifos každoročně uděluje Bludný balvan, anticenu za významný příspěvek k záměrnému klamání veřejnosti.

celý článek >>>

Co mi to připomíná?

Co mi to připomíná?

Pan Ing. Lukavec se v minulém čísle PN obul do všech, kteří nesdílí jeho názor a nevidí Poděbrady jeho očima.

celý článek >>>

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Co brání stavbě ul. Revoluční doopravdy?

Vážení spoluobčané, v Poděbradských novinách č. 13 z 21. června 2018 jsou uvedeny dva krátké články Rekonstrukce Revoluční ulice čeká na „zelenou“ a Omluva obyvatelům v ulici Revoluční.

celý článek >>>

Nevěřila jsem vlastním očím…

Nevěřila jsem vlastním očím…

…že jakási organizace STAN, která cpe do schránek své noviny, si o mně myslí, že jsem asi nesvéprávný občan, jen proto, že jsem důchodce.

celý článek >>>

Cožpak jsme oslepli?

Cožpak jsme oslepli?

Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY