Cožpak jsme oslepli?

 

Přestěhovali jsme se z velkoměsta do Poděbrad před několika lety. Již dříve jsme sem rádi jezdili, a když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, zvolili jsme toto krásné místo. Líbí se zde nejen nám, ale i našim přátelům, kteří nás rádi navštěvují. Když komukoli řekneme, že zde bydlíme, naše společenská prestiž okamžitě stoupne. Poděbrady jsou zkrátka dobrá adresa, všichni nám je „závidí“.


Nijak jsme se nezajímali o politiku. Z našeho hlediska vše dobře šlape, ve městě se stále něco rekonstruuje, přibývá opravených domů, chodníků, všude jsou nádherné parky, je zde hodně kultury, oblíbených společenských akcí…

Až tu najednou se v naší schránce objevily jakési noviny, velkého formátu a písmen: Rozvoj – Prosperita město Poděbrady. Teprve teď jsme měli možnost prokouknout, v jak strašné díře to vlastně žijeme…

Podepsaní byli jen:
1) Paní Kroupová, z jejíhož článku se mi nepodařilo pochopit, o co jí vlastně jde. Praktických lékařů, zubařů a specialistů mi na tak malé město přijde až dost, ale to je asi dáno lázněmi. Péče o seniory je zde příkladná. Naši spokojenost s čímkoli zjišťuje velmi často kde kdo, a věřte, většinu lidí to jen otravuje. Město nabízí dost příležitostí k setkáním, kde je možnost nespokojenost projevit.   
2) Pan Třeštik, který stále kritizuje nějaké investice, ale tomu laik asi moc neporozumí. To si snad řešte na schůzích nebo napište do novin, ale tam se to Třeštikovými články jenom hemží; jen málokdy zbývá místa pro někoho jiného: nejsou snad ty noviny Vaše, pane Třeštiku?

A nemyslím, že tyto jednostranné informace patří do poštovních schránek. Nebo snad tím chce pan Třeštik vyzývat občany, aby šli někoho lynčovat?

Další články jsou nepodepsané, jsou to jen anonymní projevy chorobné nenávisti. Některé až tak strašné, že se ani autorovi nedivím, když se pod ně štítí podepsat.

Podívala jsem se na web, co jste to za stranu. Kupodivu, ani tam není k nalezení jediné jméno.   
Jestliže pan starosta krade a podvádí, měl by se autor obrátit na policii ČR, pokud pro to má nezvratné důkazy.
Jenže tato podivná, tajemná strana raději šíří mezi obyvateli paniku a snaží poštvat skupiny lidí mezi sebou. Ne, lidi nejsou hlupáci, ani idioti. Jsou jen důvěřiví a zmatení tím agresivním oslovením, a tímto snáze manipulovatelní. V našich dějinách, jak jistě moc dobře víte, Rozvoji – Prosperito, negativní masáž vždy zafungovala, a víme, kolik strastí to vzápětí přineslo.  
Také věřím, zrovna tak jako pan starosta, tak i pan Mikolanda, že v Poděbradech moc idotů nenajdete. Bohužel, co je mnohem horší: člověk je manipulovatelný. Žádný diktátor se k moci nedostal proto, že by byli lidé hloupí, ale proto, že ovládal umění s nimi manipulovat.
Nakonec se naskýtá otázka: nebyli jste Vy, tajemní členové této strany, již někdy v minulosti u „korýtka“ a ukrýváte Vaše jména proto, že jste se neměli tenkrát moc čím chlubit?
Žiji v krásném městě, na které jsem hrdá. Přeji tomuto městu do voleb jen slušné strany, ze kterých budeme jistě všichni rádi vybírat podle jejich programu, a ne podle toho, kdo dokáže zasít mezi lidi více zloby a nenávisti.


Iva Horová, podnikatelka, Poděbrady

(7. 6. 2018)

 


Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

EPILOG

celý článek >>>

Místní výbor Žižkov

Místní výbor Žižkov

Na uplynulém jednání zastupitelstva města byli, mimo jiné, odsouhlaseni členové místních výborů. Na Žižkově tak bude nově zhruba 6 000 občanů zastupovat 7 lidí.

celý článek >>>

Mír v duši sluší

Mír v duši sluší

I kdyby pan Mikolanda třeba na koze jezdil, sebevětšími pomluvami nezvrátí fakt, že jsem ve volbách získal výrazně největší počet voličských preferencí, zdaleka převyšující podporu kteréhokoliv z lídrů dnešní koalice.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY