Dalším prokouklým králíčkem…

 

…z Vašeho vtipu jsem nejspíš já, pane Třeštiku. Alespoň co se týká Vašeho spolku. Konečně vím, kdo to se mnou mluví prostřednictvím mé poštovní schránky. Nechal jste zveřejněním tohoto faktu prokouknout dozajista i další občany, hlavně čtenáře PN, kteří Vás již dlouho dobře znají. Založil jste si tedy novou politickou stranu a navíc vlastní noviny! To je jistě snem každého grafomana. Proto nebyly články podepsané! To by bylo opravdu velmi kuriózní, kdyby byly pode všemi jen Vaše podpisy.
Dovolila bych si reagovat a místy poopravit Vaše slova z článku v PN č. 13.
Stalo se v Poděbradech tradicí, že ti, co nejdou s proudem pana Třeštika & spol., se stávají terčem slovního lynčování v PN.
Pane Třeštiku, pokud odmítám plivat na pana starostu – ne proto, že bych se ho bála, ale proto, že jste zatím nepředložil důkazy o jeho podvratné činnosti – strkáte mne do jednoho pytlíku se slepými komunisty. Jestli se chcete ubírat v mém případě tímto směrem, šetřete silami. Vzhledem ke kulackému původu mých předků o spolupráci se mnou KSČ nikdy neusilovala, a když už jsem jim stála za povšimnutí, rozhodně to nebyl ten případ, který by se Vám hodil do not.
Přála jsem všem Poděbraďákům, aby mohli vybírat ve volbách ze slušných stran. Reagoval jste na to poněkud neadekvátně: že já a pan starosta dehonestujeme idioty. Jednak idiota dehonestovat nelze, jednak jsem z vašich dosavadních textů vyrozuměla, že stranu pana starosty za slušnou nepovažujete. Zdá se, že si sám sobě odporujete a Vaše reakce jsou přinejmenším podivné.
Paní Kroupová, já jsem Vás nekritizovala. Jen jsem nerozpoznala z Vašeho textu v Rozvoj – Prosperita č. 1, oč Vám přesně jde. Já jsem měla také maminku, která potřebovala poslední roky péči 24 hodin denně, a nikdy by mě nenapadlo dát ji do ústavu. Zařídila jsem si život tak, abych se o ni mohla starat. Chápu, že každému se to nepodaří. Pokud máte v tomto případě občanům co nabídnout, je to skvělé. Bohužel, ve Vašich článcích se mezi Vašimi neustálými slovními útoky velmi obtížně pátrá po podstatě věci. Shodněme se tedy alespoň na tom, že je zde o seniory příkladná péče, až na to, že zde není ústav pro seniory bez čekací lhůty. To by jistě byla v republice, možná i ve světě, mimořádná rarita.
Vážení radní města Poděbrady, prosím, informujte občany více o vaší činnosti. Nenechávejte všechnu tuto činnost jen na panu Třeštikovi a paní Kroupové. Je toho na ně moc a jejich zprávy o Vaší práci jsou příliš jednostranné.  
Vykonaná práce k povšimnutí každému nestačí, bylo by třeba i písemných referencí.
V mnoha městech a obcích bývají k dispozici například Radniční noviny/listy, které jsou zdarma (s placenou inzercí). Stačí jednou měsíčně informace o tom, o čem jste rozhodli, co se udělalo, či neudělalo, kolik a za co jste utratili, jak roste či klesá dluh města, co chystáte. Všichni občané nemají přístup na web.
Avšak pokud budete například plánovat postavit někomu sochu a také vypisovat referenda, zda si ji občané přejí, nedávejte (pokud možno) jako „ilustrační foto“ rhodský kolos. Lidé pak můžou nabýt dojmu, že to je součást podbízivé předvolební kampaně. Když člověk čte na jedné straně o srdceryvném boji o každou dešťovou kapku, doplněné fotografií
s nekonečnou hloubkou vyprahlé země, a na dalším ilustračním fotu vidí velké bazény s palmami (nejspíš na úkor lužního lesa), jak jinak si to asi má vykládat?
Poděbradské noviny, píšete, že redakce neodpovídá za pravdivost příspěvků. Znamená to snad, že pokud někdy napíši, že pan Třeštik byl členem Pomocné stráže VB a když byl malý, trhal mouchám křidélka, tak mi to u vás projde, aniž bych předložila jakékoliv důkazy?
Iva Horová

Vyjádření PN:
V etickém kodexu PN je doslova uvedeno, že redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků zveřejněných dopisovateli či inzerenty v rámci celého vydání PN, stejně jako za jejich pravdivost. V další jeho části – a to je pro poznámku paní Horové směrodatné – je uvedeno, že si redakce vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Zde se redakce PN, ostatně stejně jako všechna další periodika, musí řídit tiskovým zákonem s použitím morálních a etických norem, a v případě extrémních tvrzení, které zmiňuje paní Horová, i použitím obyčejného selského rozumu.
Aleš Kubelka, šéfredaktor PN

(26. 7. 2018)

 


Vážení spoluobčané!

Vážení spoluobčané!

Před 14 dny byly volby do místního zastupitelstva v Poděbradech. Třebaže starosta pan Ladislav Langr získal nejvíc preferenčních hlasů a jeho volební uskupení ve volbách i zvítězilo, spojily se proti jeho dalšímu pokračování tři méně úspěšní, kteří v konečném součtu však mají o jeden mandát víc než zastupitelé podporující dosavadního starostu.

celý článek >>>

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Paní Zdeňka Formánková ve 20. čísle PN vyjadřuje své zklamání nad výsledkem referenda o výstavbě plaveckého bazénu. Vzpomíná, že bazén byl mnohokrát v minulosti v programu některých stran. Po volbách pak bylo všechno jinak.

celý článek >>>

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

Vážení přátelé, vzpomínám si na dobu před 55 lety

kdy jsme do této školy anebo okolo ní chodili. Celá ulice nádherně upravená a podél chodníků stromy s jeřabinami.

celý článek >>>

PŘÍMÁ ŘEČ AK

PŘÍMÁ ŘEČ AK

(Heavy)metál z Hradu

celý článek >>>

Psi v lázeňském parku v Poděbradech

Psi v lázeňském parku v Poděbradech

Bydlím přímo u lázeňského parku, v úrovni hlavní fontány. V poslední době registruji v této lokalitě zvýšené množství psů, které zde jejich majitelé venčí: často bez vodítka a na travnatých plochách.

celý článek >>>

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Proč nebude v Poděbradech krytý plavecký bazén?

Bydlím v Poděbradech 60 let. Nějakou chvíli to trvalo, než jsem si zde zvykla. Když mi odrostli synové, začala jsem se o dění v Poděbradech zajímat.

celý článek >>>

Stromy v mém bezprostředním okolí

Stromy v mém bezprostředním okolí

Možná, že jsem už příliš staromódní, ale mně připadá ulice bez stromů stejně nepatřičně jako kdysi dáma bez klobouku.

celý článek >>>

Poděkování voličům

Poděkování voličům

Naše Poděbrady Vám děkují za podporu, kterou jste nám vyjádřili v právě uplynulých komunálních volbách.

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY