Dojmy koaličního zastupitele ze ZM 14. 11. 2018


miroslavkaninsky__Zastupitelstvo probíhalo, až na několik projednávaných bodů, v poklidné atmosféře. Bylo vedeno věcně a jako první zastupitelstvo po čtyřech letech trvalo pouze tři hodiny. Po předchozích osmi až desetihodinových jednáních to byla příjemná změna, kterou ocenili jak občané, tak úředníci a samotní zastupitelé. Nový starosta Jaroslav Červinka za toto zaslouží podtrženou jedničku.


O to víc nás překvapila frustrace opozičních zastupitelů, kteří nemohli zvládnout svou volební prohru, a bez toho, že by se z ní poučili, pokračovali stále stejným stylem. Opět jsme se dozvěděli z úst pana Langra, že o koupání ve větší „vaně“ v Senior centru Hvězda mají zájem tisíce seniorů, opět si vzal místní seniory jako rukojmí a ohlupoval je, opět ve svých projevech avizoval, že je jediný, kdo má o ně zájem. Přitom mu šlo, stejně jako před volbami, pouze a jedině o jejich hlasy, o nic jiného. Přes odpor mnoha zastupitelů, kteří si myslí, že Langrův „Absurdistán“, který z Poděbrad dělal, by už neměl mít pokračování, schválilo zastupitelstvo i díky Langrem manipulovanému seniorovi panu Kárníkovi pokračování této frašky. Jaký bude výsledek? Pouze ztráta 75 000 Kč, které Langrův zastupitel Suchomel z Volby pro Poděbrady „promrhá“ v Poděbradské sportovní. Tolik k jednomu spornému bodu.

Další sporný bod přišel při volbě členů kontrolního výboru, kdy opozice demagogicky argumentovala, že prý koalice bude kontrolovat sama sebe. Je to úplný nesmysl, opak je pravdou. Pokud by totiž kontrolní výbor získala opozice, kontrolovala by naopak ona za roky 2017 a 2018 sama sebe a můžeme si být jistí, že by všechno bylo v absolutním pořádku. Z Langrovy opozice byl cítit velký strach z toho, že kontrolní výbor nezíská. Pochopitelně se na facebookových stránkách sdružení „Volba pro Poděbrady“ a sdružení „Pro občany Poděbrad“ okamžitě po zastupitelstvu objevily zavádějící informace, tudíž navrhujeme všem čtenářům, aby si online záznam sami přehráli.

Třešničkou na dortu bylo přestávkové vystoupení staronové členky finančního výboru zastupitelky Ing. Jany Veberové, která se o přestávce posmívala před Langrovým nevypnutým mikrofonem současné koalici, že prý ji schválně zadlužili. To je opravdu vrchol.

Zmíněná slova z úst paní zastupitelky zní takto:

 

„Zadlužili jsme je, samozřejmě jsme je zadlužili! Nemuseli do toho lízt! Patří jim to! Ha ha ha!“

 

Ano, patří nám to, nám, všem občanům města. Toto bylo sděleno na jednání zastupitelstva zastupitelkou Ing. Janou Veberovou za hnutí Volba pro Poděbrady. Jde to i slušně a poctivě, to bylo heslo hnutí, které posledních 8 let stálo ve vedení města Poděbrady.

 

Naše Poděbrady přejí všem (díky bývalé koalici v čele s pány Langrem a Lukavcem a Marešem ze sdružení Pro občany Poděbrad) zadluženým obyvatelům města Poděbrady hezké dny!

 

Doufáme (věříme), že dáme vše do pořádku!

PaedDr. Miroslav Káninský,
koaliční zastupitel a radní města Poděbrady
(29. 11. 2018)


Zákony moudré a ty méně vhodné…

Zákony moudré a ty méně vhodné…

Čtenářský příspěvek o vztahu ke svému okolí a zeleni ve městě.

celý článek >>>

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Zelení jsou proti kácení topolů na fotbalovém hřišti

Město Poděbrady se chystá pokácet deset vzrostlých topolů černých (pyramidálních) v areálu fotbalového klubu Bohemia Poděbrady.

celý článek >>>

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Titulky v novinách jsou neřád, málokdy vystihují obsah článku

Někteří experti přes média tvrdí, že jejich úkolem není informovat, ale přilákat čtenáře. Když jsem v PN z 24. 1. 2019 četl titulek „Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce“, tak jsem také neodolal.

celý článek >>>

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Nejenom hadi v oblacích, ale i jinde…

Reakce na článek RNDr. Miloše Mikolandy s podobným názvem, uveřejněný v Poděbradských novinách 24. 1. 2019.

celý článek >>>

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Ohlédnutí za nedávnými oslavami – výročími

Výročí 100 let republiky hodnotím i s mnoha obyvateli a návštěvníky výborně. Vlajková výzdoba kolonády až k nádraží byla velmi povedená a i hosté – návštěvníci Poděbrad, byli příjemně překvapeni. Z kulturní stránky rovněž, proběhlo mnoho akcí nejen ve školách, ale také v mnoha společenských organizacích.

celý článek >>>

Neházejte špínu na moje studenty

Neházejte špínu na moje studenty

Tento článek nepíšu ani tak jako zastupitelka, ale jako člověk, občanka tohoto města a v neposlední řadě jako učitelka.

celý článek >>>

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Oslavy Silvestra, naše domácí zvířectvo a životní prostředí

Vážení spoluobčané, začal nám nový rok a všichni chceme věřit, že bude dobrý, že se nám bude dařit v rovině osobního života, celospolečensky a nakonec i globálně.

celý článek >>>

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Za všechno může úvaha o něčem, co se zde v Poděbradech nekoná…

Reakce na článek „Kdo nechce vidět, nevidí“ z minulého vydání PN

celý článek >>>

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
NAMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO 1/I
PODĚBRADY
TELEFON / FAX: +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY